Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 149
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0161
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1917

(Στρατηγοϋνχος, έν σχραχηγφ. έπί στρατηγού,
έν τή στρατηγία ).

Φιλίσκου τυΰ Ευδήμου
(βλ. Αιλιανού Φιλίσκου)
Φιλοξενίδη
Φιλόξενου

( Παραπομπαί εις χούς έμούς άρ. 1-354 εις ΑΕ 1913
και εις ΙΟ IX,)

ΙΟ 15 8
ΓΟ 1268 «>
110 ίο ΙΟ 474 42
·Ϊ1'2 ίο

Έ λ λ ι π

V

(Αύγουστου: η |στρατ»)γούντος δεινός)) Ι(ί 413ΐ4

- - - εράου (Πετραίου;) τοϋ Ήρακλείδου ΙΟ .302 α 13
[-- - δ|ρου (Σωσάνδρου ·.) Α Ε 1913 161
| - - - - κ|ρήτου 283 4

| - - - - )νο|υ;] 330 8

- - - - νου τοϋ Αριστομένους ΙΟ 1 3 ^

......ος 10 545 14

......ο[υ] 318 ι

------- χου (Κλεομάχου;) ΑΕ 1913 161

§ν στ|ρατηγώι δεΐνι (Άπολλοδώρωι;)] το β' 329 :;

|στρα|τη|γοΰντος δεινός τ|ό δε|ύτερον] 306 1

|στρατ]η|γοΰντος δεινός] 323 ι

|στρατηγ]ο|ΰν]τ)ος δεΐνος] 320 30

[έν στ)ρατηγώ (δεΐνι) ΑΕ 1910 364

|στρα|ι|η|γού|ντος δεΐνος) 341 Β 2

| στρατηγούντος δεΐνος | 33ό Β ι

|στρατΐ|γοΰντος δεΐνος· --τάρα τοϋ ταμιεύοντος της πόλεως - - ΙΟ 538 = ά'νω εις άριθ. 340 στ. 1
- - )ου, πρωτοστάτου ταγοΰ, |αναγραφή τών γεγονότων απε-
λεύθερων, των] δόντων αύτώ τούς ε|ί (==πεντεκαίδεκα) στα·
τηράς, α γίνεται δι(νάρια) ΚΒ< , κατά τ]όν γραφέντα νόμον
αύ|τοκρά]τορος Νέρβα Τραϊανού | Γερμαν|ι.κοΰ Δαχικοϋ
Παρθικού (117 πΧ).

Χρονολογικώς με μαρτυρημένοι ΐέοοντα'. οί έξη; στρατηγοί:

[«ι ίν παρενθέσε· /ρονολογία·. είναι ζατ' ιίχαβίαν πιθαναϊ)

(30-29 πΧ) Έπΐ στρατηγού θεμιστογένους τοϋ Άνδροσθένους (τοϋ Α') 1(5 415 9-23
(30-29 πΧ) Στ|ρ)ατ|ηγοϋ|ντο[ς| Θεμιστ[ογένους| (τοϋ Α') 340 3-9
(29-28 πΧ) Έπΐ στρ[α]τηγοϋ Ήγησίου τοϋ [Άρ)ναγόρου 313 3

(28-27 πΧ) Έπί |σ|ιρατηγοϋ Εύβιότου τοϋ Εύκολου καθ' ύοποΐαν δε Κλεάρχου τοϋ Ήγησαρέτου Λάρι-
σα! ί|ου (του ^') 313 12

27-21) τΧ Έτους | τοϋ έπί αύ,τοκράτορος | Καίσαρος | θεού υίοΰ | Σεβαστοϋ (=Αύγοΰστου) ΙΟ 415 73

(27-26 τΧ) 'Έτοΐ'ς <χύχ|οκράιορος; κτλ. = Αυγούστου;| 10 413 14
21-20 πΧ Έτους ζ' Σεβαστο|ϋ, στρατηγούν|το[ς| Ί|ππά)ρχου 331 5
20-19 πΧ Έτους όγδ|όο|υ Σεβ|α|στ|ο|ϋ, στρατΐ|γ|ο|ΰντος Μενεκ|ρ)άτους (τοϋ Α') 332 2
19-18 πΧ "Ετους θ' |Σ|ε|β|αστοΰ, |στ]ρατ|ηγοΰντος Σω|σάνδ|ρου| (τοΰ Α') 339 2

(19-18 πΧ) Έπί στρατηγού Σοισάνδρου καιτά τό Καίσαρος κρίμα (τοΰ Α') 278 4
15-14 πΧ ["Ετους τρ)ισκαιδεκά(τ)ου Σεβαστοϋ στρατηγοΰντος |Παμφίλ)ου ΙΟ 1290 — ΑΕ 1913 173
7 '.) 17
loading ...