Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 161
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0173
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Αϋ 1917

Επιγραφάί έκ Πλαταιών νπο Α. Σκιά. 161

1090. Παρατίθεται δέ προς τή Ιχνογραφικη απει-
κονίσει κα': έτερα φωτογραφική προς επιβεβαίωση/
της άνωθεν του έν τω δευτέρω στίχω γράμματος

ύπαρχούσης οριζοντίου γραμμής,ήτις επί τοΟ λίθου
δέν είνε τόσον σαφής, όσον έν τή ιχνογραφία, και
ευκόλως δύναται νά νομισθή ώς τυχαία βλάβη.

8 I λί&ον φωτογράφημα) I (χειρόγραφο*· ιικαομα).

8- 4 (ΘΜ 1090- επιγρ. άρ. 7): δρος.

"Ο(ρος) Έλ.

ε

Το έν άρχή γραμματοσΰμπλεγμα είνε ήδη γνω-
στόν ώς δηλοΟν τήν λέξιν δρος, ώς φαίνεται και έκ
του ρητώς λεγομένου έν τη περί τών ορίων τών
Μεσσηνίων προς τοϋς Λακεδαιμονίους έπιγραφή
ΙΟ ν2 1431 6τι έπί τίνων όρων ήτο έπιγεγραμμέ-
νον «Ο και Ρ έν μέσω" σημαίνει όρος» (στ. 8).
Πρβ και ΙΟ. XII, 5735 και 7 281. Τό δέ έν τώ
δευτέρω στί/ω γράμμα είνε δίγαμμα χαρακτηρι-
ζόμενο*; διά της άνωθι όριζοντίας γραμμής ώς δη-
λοΟν τον άρ-.Ομόν Β τής κατά σειράν θέσεως τοΟ
όρου Εν τώ δευτέρω στίχω δεν ύπήρχον άλλα
γράμματα οϋ'τε άριστερόθεν ούτε δεςΊόθεν, πιθανώ-
τατα δέ ουδέ έν τώ πρώτω. '(>θεν τό ΕΛ δηλοϊ
λέξιν τινά συντετμημένως (πιθανώς ' Ελίενΰερίου
Αιόςι. Ιά γράμματα μοί φαίνονται τοΟ Δ' αιώνος
ή δχί πολϋ νεώτερα. ΤοΟ Ε ή μεσαία γραμμή ένεκα
φθοράς τοΰ λίθου δέν φαίνεται άν ήτο μικροτέρα ή
ίση προς τάς άλλας, το δέ άκόλουθον γράμμα, καί-
περ έφθαρμένον, μοι έφάνη ότι δέν δύναται νά είνε
άλλο τι πλην Λ.

5 (ΑΑΜ 1224· είκ. δ).

Τεμάχιον έκ τοΟ παρά τινα τών γωνιών μέρους
κεραμίδος έ/ον μήκος 011, πλ. 0085. Έμνημο-

δ ( μνημείου" φωτογράφημα.· ΑΑΜ 1222 I επιγρ. άρ. 8): σφραγίς.

νεύθη έν 11ΑΚ 1899 56, άνήκον ήδη εις τό έν τώ
ΚΑΜ τμήμα τών πήλινων καταγεγραμμένον ΰπ
loading ...