Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 166
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0178
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
16Γ> Επιγραφαι έκ Πλαταιών υπό Α. Σκιά.

ΑΕ 1917

καμπυλότης τής έπιγεγραμμένης επιφάνειας και
τό άπρόσφορον του φωτισμού, διότι ή αντιγραφή
έγινε κατά το δειλινον κα'ι έν ύπαίθρω. Τούτων
ένεκα δεν ήδυνήθην νά αναγνώσω ειμή το πρώτον
ήμισυ περίπου τής έπιγραφης. Ενεκα απρόοπτου
κωλύματος δεν κατωρθώθη ουδέ ή μεταφορά του
λίθου εις το εν θήβαις μουσεΐον. αφέθη δέ ούτο;
εντός τών ερείπιων τής εκκλησίας έν τόπω κατά το
δυνατόν άσφαλεστάτω.

Αριστερόθεν τών άναγνωσθέντων γραμμάτων
δεν ύπήρτΌν άλλα έν ούδενϊ στίχω, καίτοι έν στ
8-9 τά μόνα άναγνωσθέντα γράμματα κείνται εν-
δοτέρου τών άλλων. Πόσα δ' έλλείπουσι προς δε-
ςΊάν δεν δύναται νά προσδιορισθή κατ' άκρίρειαν.

ΕΠΙΝΕΙΚΟΚΡΑΤΟΥΟ
ΠΡΕΕΒΥΤΕΡΙ^
ΑΓΑΘΟΒΟΥλΟΥλίΛκΟΝ
6 ΡΜ Ο Υ ΜΗ Ρ
δ ΛΝΑΓΝνν
ΤΡΥΟ ΙλΝ
I ΕΝ
λ
Ζ

ΈπΙ Νεικοκράτους [και - - -
πρεσβυτέρων

Άγαίτοβούλου διακόν[ον - - - Άρχ-;|
έρμον μη(τρο)[πολίτον - - -
δ άναγνώ[στον
Τρΰ(φ)ων[ος

Έν παρέργω δέ παρατηρώ ότι έν τώ ύπο του
11. Σταματάκη τή 30 Μαρτίου 1872 ύποβληθέντι
εις τήν Αρ/αιολογικήν Έταιρείαν καταλόγω τή:
ύπ' αύτου' έν τή εκκλησία του χωρίου Κόκλα συγ-
κροτηθείσης, άλλά μετά τον θάνατον εκείνου μή
συντηρηθείσης μικράς συλλογής αρχαιοτήτων άνα-
γράφεται ύπ' άριθ. 9 ή έν ΙΟ VII 170Β-170Γ»
έκδεδομένη έπιγραφη, έ/ουσα ούτω

*ΩΤΗΡΙΧΑ

(βόδαχι; δύο)

ΕΠΙ
*ΩΤΗΡΙΧ

Ιο έν ΙΟ VII έκδεδομένον άντίγραφον του 1<θ-
Ι}88 φαίνεται έσφαλμένον.

Έν τώ αύτώ καταλόγω ύπ άριθ. 14 αναγρά-
φεται «στήλη πλατεία μετ άν&εμίου» ευρεθείσα
έντος του χωρίου Κόκλα, έν ή κείται ή έξής ανέκ-
δοτος έπιγραφή'

ΕΠΙ Έπί
□ ΐϋΕΤΡΑΤω Σωστράτφ

Αί διαστάσεις τοΟ λίθου δέν σημειοΰνται.

Εν συνεχεία δέ τοΟ αύτοΰ καταλόγου περιε-
'/ούση άναγραφήν έπιγραφών τίνων τό πλείστον
έκδεδομένων ήδη, ((ευρισκομένων έκτος τής συλλο-
γής έν Κόκλα, ΙΙύργω, Μπάλτζι, Παραπονγγίοις
και Αιβαδόστραν, αναγράφεται και ή ακόλουθος
ανέκδοτος έπιγραφή ύπ' άριθ. 29 ώς έν Μπάλτζι
εύρισκομένη.

((Κίων μονόλιθος, λίΰου ύπο μέλανος, χρησι-
μεύων ώς υποστήριγμα τον βόλου τής έκκλησίαςψ
"Ιαταται κατ άριστεράν τω είσιόντι έκ τής δυτι-
κής ΰύρας. "Εχει έπιγραφην άγωνιστικήν έκ στί-
χων 18 έστραμμένην προς τήν άρκτικήν πλευράν
τής έκκλησίας. 01 πρώτοι 8 στίχοι όέν άνεγνώσ&η-
σαν ένεκα τής άσβεστοκονίας». Εν δέ τή άναφορα
τής Η Σεπτεμβρίου 1879 γράφει ό Σταματάκης
περί τής αύτής έπιγραφής και τά έξης. « Οί πρώ-
τοι οκτώ στίχοι δεν άνεγνώσϋησαν ένεκα τής φθο-
ράς και τής έλλείψεως φωτός. Τής έπιγραφής ταύ-
της έλήφϋη έκτυπον έπι χάρτου μετά δυσκολίας

μεγάλης.---Ό κίων, ώς λέγουσιν οί χωρικοί,

μετεκομίσ&η έκ τών Λεύκτρων κατά το 1829, δτε
άνηγέρΰη ή έκκλησία. ' Ομοιον κίονα εύρον και
εις τό μετόχων τής Μακαριωτίσσης τό κείμενον
προς τους άνατολικούς πρόποδας τοϋ Ελικώνος.
Έχει και έκεϊνος έπιγραφήν άγωνιστικήν έκ στί-
χων 33 σώων, άλλά οί'τος υπάγεται εις τον δήμον
Θεσπιών και έκέϊ γενήσεται μνεία περί αύτοΰ».
(ΙΟ VII 1776).

Τό κείμενον δέ τής επιγραφής αναγράφει ό Στα-
ματάκης έν τω καταλόγω ούτω.
loading ...