Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 169
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0181
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
λΚ »|7

Σονί'ίου άναοκαφαί ΰπυ Β. Στάι\. Ι(>(·'

άρ/ομεΟα άπό της άνακαλυψεως τών αρχαϊκών τοΟ βορείως αύτοΟ τμήματος τοΰ τεμένους, μετά

κούρων, περί ών έν ταΐς όττιτΟεν ο^ημειώτεσιν. των προπυλαίων και της συνεχομένης αΰτοΐς 1>το-/ς

Μετά την άποπερατο-ίσιν της ανασκαφής καΐ εκ- (περί <··>ν έν "η πρώτη ημών ίχθέσει), προέβημεν

καθαρίσεως τοΰ ναού του ΙΙοσειοώνο: (πρβ την ύπ' ει: την έρευναν του άνατολικομεσημβρινοΟ τμή*

αριθ. 2 εικόνα, την παριστώσαν τον ναόν προ τη: ματος, ένθα ή το πρώτον γενομένη τοιαύτη (κυρίως

εκκαθαρίσεως, και είκ. 3 και 3°, τάς παρέχουσας προς άπομάκρυνσιν τών παρερριμμένων ογκολίθων)

την μετά τα; εργασίας ημών δψιν αϋτοϋ) 1 ώς και οέν ήτο επαρκής, μή άνασκαοέντος του έοάφους

2. ιί ναό; .τρό τ»};

αένρι του βράσου, ους εγένετο κατα το άρκτικόν
του περιβόλου τμήμα. Αληθώς οέ ή έρευνα αυτή

αλλ»ν Μχολιών τ,αΛν. /ωρούσι,; ί&ϊύνη;, άλλα Χ»! έ!; έπελΟούτι,;
διαχοκή; τούτον ί-ί τίνα ετη, ένεκα διάφορων λόγιων, αλλά χαί τη;
αναιτολή; ΰ-<< τη: 'Αρ/. 'Κτχιρείϊ; άπό τοϋ 1910. τή*; /ορηγουυ!-
νη; «Μ( ταύτας δαπάνη:. Έν τούτο:; άπό τοϋ 1900 μέχρι της δια-
κοπής τούτον &*· τής εταιρείας, προτάσει τοϋ τότε προέδρου αυτής,
δέν έπαύϊαμεν παρέ/οντε; Κ τοι; Πρακτικό:; αυτής αύντομον ένιαυ-
ιίβν ϊ/.0:σ:ν τιΤιν γενομένων. Άπό τοϋ έτους 1910 χ*! έςής, μέ/ρ:
τοδ 1915. ή ανασχαφτ, έγίνετ'. κατ' έτος δια μικροϋ τίνος ποσοΰ χο-
ρηγουμένου εκ τοϋ τααϊίου τοϋ αρ/. ^.'υμό'ου/αου, τοϋ εν τϊο υπουρ-
γεί., τής Παιδείας εδρεύοντος (πρ,3 ΑΕ 1912 266).

1 ΊΙ εϊκών 2α ελήφθη μετά τήν άναστύλωσιν τής αριστερά.;
-χραστχδος τοϋ πρόναου, χατεοριμμένης άπυ τοϋ τέλους τοϋ 18<"'
*:ιονο;.

ύπήρς"εν αναγκαία /.αϊ αποτελεσματική, καΟοο-ον.
ακριβώς έμπροσθεν της είτόοου εις τον ναόν, ανα-
τολικώς, και ε*.ς άποττασιν τριών μόλις μέτρων
από της τελευταίας βαθμίδος της κλιμακος αϋτοϋ
(ίο. 7/. Λ πίν. Ί I απεκαλύφθη πρώτον μέν το μό-
λις υπό έλαφράν έπί/ωσιν καλυπτόμενον, και έν τη
εικόνι 10 οημοσιευόμενον όλάγλυφον άγαλμάτίον,
δυστυχώ; άκέφαλον, καΟημένης γυναικείας μορ^ήε.
το προερ/όμενον πιθανώς εκ του ανατολικού αε-
τώματος του ναού ^ -χα- περί οΰ έν ταΐς περί τών

3 IIο:·, 'Ορλάνδον Αρ/. Λϊλτίοι 1910 ο. 8.
loading ...