Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 171
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0183
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1917

135 ές άφορμης της ΰ- άριΟ. 2 ίπιγρα©ης, τή; πιθανώς, ει; άνέλκυσιν βαρών έκ της αποθήκης

έκεΐ δημοσιευομένης και χναγρα^ούσης τχ περί -ταύτη; Προς τούτοις εϋρέΟησχν εν χϋτω (άλλα

> επισκευής πιτοβολείων » ίχαρακτηρίσαμεν ως καί εν τη παρακειμένη στοα) διάφοροι λίθιναι σφαΐ-

τοιοΰτον. ού μόνον δια τά προφανή λείψανα μετα- ραι, ποικίλου μεγέθους, φέρουσαι, ώς Οά ίδωμεν

γενεστέρων κΰτου' έπισκευών, άλλα καί δια την εν τοις όπισθεν, εγχάρακτα αριθμητικά σημεία,

φρουριακήν κατασκευήν αΰτου και έν μέρει, και δηλωτικά του βάρους αυτών, ενιαι δέ τούτων καϊ

δια τά έν αΰτω γενόμενα ευρήματα Αιότι εΰ- τό όνομα Ζωίλ(ος), κγορανομου ίσιο; ή έπότττου

ρέθη λχ. έν τω παραοόζω τούτω κτιρίω το έν τη τινός. Επίσης έν τω αΰτω κτίσματι ευρέθησαν

μνημονευΟείση έκΟέσει ήμών δημοσιευθέν όδοντω- καί βέλη σιδηρά, κα'ι χίχμαΐ δοράτων καϊ ήλοι

τον μηχάνημα, είδος τροχαλίας $ χρησίμευσαν πολλοί και τά τοιαύτα, χρήσιμα εϊ; ^ρουριακάς

1

•7"; ό ναοί /ί«Γ« την άναστνλωοιν της άριοτερύς .-ιαραστάδος.

ανάγκα; όσον καί ό σίτο;, καί έπομένω; χρήζοντα του φρουρίου, ούτινος δύο πύργοι * χρησιμεΰουσιν

ασφάλεια:. Ει ν ε δέ τό περίεργον αύτό κτίριο ν τε- ω; τέρμα των σκελών αΰτου, πιθανώς προς μεί-

τραγωνικου περίπου σχήματος, ελαφρώς καμπυ- ζονα της αποθήκης ταύτης άσφάλειαν. Εϊνε δέ

λουμένων των εξωτερικών αΰτοΰ γωνιών, έφαπτο- έκτισμένον το οικοδόμημα τοΰτο κατά φρουριακόν

μένων δέ τών μακρών αΰτου πλευρών του τείχους τρόπον, δια διπλού τείχους, πάχους 1 /2 μ. ές

ορθογωνίων μαρμάρινων ογκολίθων, Ισοδομικώς

1 Το οικοδόμημα προφανω; έχρί)βί|α»β·ν οΰ μόνον ώς αποθήκη

σιτηρών, άλλα χαί πολεμικών όπλων,δν πάμπολλα άνευοέθησαν Ιντός $ 01 πύργοι ούτοι ανήκοντ»; ε·: την π«λ«ιοτ«ραν τοδ τιίχοο;

αΰτοΰ, '·>; α'-/μαί δοράτων χ.α! βέλη, άλλα και εις αλλα; πιθανή; περίοδον, μαρτυροδσιν οτι κτίριον κατεικευάσΟη επιπροσθε'τω; χαί
/ρείας.

μεταγενεατέρω;, ϊσ">ς περί τά τέλη του Εου αιώνος, <■»; μαρτυρεί
άλλω

ώ; χαί τά νΰν γίνεται όμοίων /ρήσι;. λίγο;

3 Πρβ ΑΕ 1900 136. Τό έργαλεϊον αύτό, δυνατόν να έ-/ρηο-ί- ίλλω; καί ή διάφορο; «υτ©3 τει·/_οδομ!α, ή παρεμφερή; προ{ τϊ α«>-

..ιευσεν καί ίίς την κατασκευήν τοΰ ναοϋ, ό»; άνελκυστήριον μηχάνημα, ζόμενα τεί/.η τη; αύτη; /ρονική; περιόδου, περί Μ* κατωτέρω ό
loading ...