Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 173
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0185
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Σουνίου άναηκαφαί νπο Β. Στάη. I / ·>

4 Χ ιείχη ί'7ΐό Ηο*·χνάίΑοΐ' -ιινημονενόμενα.

ίι εργασία άνεσταλη, άγνωττον οιά τίνα λόγον, μή
έ-ιτευ/Οεί»η; μ3]θί τη; ενώσεω; το0 νέου τούτου
ϊσοίομικοΟ τει/ου; ' -ρό; το πχλαυτερον πολυγω-
νικόν. Ιίραδύτερον, ώ; 3χ*.νετχ·., έπε/είρησαν οί
Αθηναίοι την ενωσ'.ν του -χ^χχ'.οζ τούτου του
ίτοδομικου τεί/ουε προ; το τ:7.λχ·.ότεοον πολυγω-
νιχόν, ^7Γ/·Ί''ν/»ο?'Εεί χό τολυγωνι/.όν τεϊ/ο; ο; ε;ω-
τεο'.κού τοιούτου ε/, πώρινων ογκολίθων, ίτοδοΐΑΐ-
/.ώ; είιγασαενων. άρ;άμενο'. αντιθέτω; εκ των
άνω ποό; τά /.ατ<ο. χπο τού Ποσειδωνίου οηλ
τεαένου; ~οο; την θάλασσαν. Αλλά και ή ερ-
γατιά «ΰτη ούδεττοτε συνετελέτΟη πλήρης, καθό-
σον ίκανον τμήμα του πολυγωνίχοΟ τεί/ου;, 95
περίπου υ.ετρων, παρέμεινεν ώ; εί/εν. άνευ δηλ.
επενδυσεω; πώρινη; κ»ί άνευ συνο/ή;, ώ; και έν
τω 7/εδίω δήλον. ττρό; το νεώτερον ϊσοδομικόν, τό
υπό τοΰ Ηο^κ^δίδου ανημονευόμενον. Ιό τ>ρούρ·.ον
ούτω; εαεινεν ίπισφαλώ; ώ^υρωμένον διά μόνου

1 Τό Τ'ΐτ'αϊ τοϋτο τοΰ τεί/ου; χώ^ετχ·. υ.ε/?'. «ι{|Μρθν εί; ζχλήν
/.χ-ίτζί-ν ("5· ΐίχον. 4) χτε ίπε/<οσ;λένο» χπο αχχροΰ /ρόνου. Οπό
ΙιιυΙο -χρχχυρΉντ<υν /'»ίί-:'·>·ι κχί ζ'ίε'χτον Ι*Τ(λβς, χπεζχλύφΟη
•V: 5ιχ ττ"; χνχχζχιί,.- ήρΟν Κ«Τ« τό 1900 Πρχχτ. ΑΚτ 1900

52)

21 α ι:

τού πολυγωνικοί», ε*.; ίκανήν εκτασιν, τει/ου;, ού
μόνον κατά τον Πελοποννησιχκόν πόλεμον , άλλά
και /.ατά τά; υ.εταγενεττέρχ; αλλοπρόσαλλου; χύ-
τοΟ τυ/α;, ιδία κατά τού; Μακεδόνικου; γρόνου;

Γό ρρούριον προηο-πι'^ετο ύπό δέκα αέν σωζο-
μένων ετι χαί του τεί/ου; π:οε;ε/οντων πυργί-
σκων, έ; ων δύο εί; τό μή επενδεδυμένον πολυγω-
νιχόν, υπό δυο δε ετέρων ή χαί πλειόνων άνηκόν-
τωνεΐ; το νεώτερον τεΐ/ο; το ύπέρ τον λιμενίσκον
Ιο νεώτερον τούτο, το έπί τού Πελ. πολέμου,
χνεγερθεν τμήμα τού τείχιυ;, το παρά τον λι-
μενίσκον, περιλαμβάνει δύο μόνον οωζομένου;. ώ;
εϊπομεν, ίσοοομικώ; έκτισμένου; τοιούτου; πυργί-
σκου;, ά/ρηο-του; πιΟχνώ; μείναντας, ώ; έκ τη;
μή συντελεσΟείση; ένώσεω; τού τμηματο; τούτου

3 '«» γνο>χτόν, /.χ: τό ϊρούριον τούτο του ϋουνίου (ό>; κχί γ(
^χλχ;χί; χχ·. ο! τοΰ ΙΙίιρακά; λίθινες) χιτ = λϊίί9η ;ί.ετχ ζΐίχ^ονχ χν-
Γί9Τ·βΐν &Κβ τοΰ Αντιγόνου υίοΟ τοΰ &η{Μ|τρ{ον, (263 ~Χ) ζχθχ
οιηγεϊ'τχ'. ό Παυσχνίχ; (Π. 4,*>). Μίτχ κχιρον ί'ε ο "Αρχτο-, οόοο-
δοκ^Μΐ Γβν βροΰραρ/ον Αιογένην (III, 6.0) χντί 150 τχλχντων,
2κηλιυβ{ρωσε χαί τό οροΰρ'.ον τούτο (ΑΚ 1900 η. 198); Γνιοχττ] οέ
εϊνί χαϊ γ; '/.χτχληψις τοΰ φρουρίου υπό τΛν £-χνχχτχτηχχνΤ'ον •/ϊλίων
όοΰλ'ον, ζχτχ τχ ;/έσχ τοΰ Β' "Χ χίώνο;. ζχθί ίιηγ»ϊϊ«( ό Ποχει-
'ν,νιο; (παρ- *Α·*(»χίω VI, 272 Ε).
loading ...