Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 174
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0186
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
17 Ί Σοννίον άναοχαφαί' υπο Β. Στάη.

του :£:/'>>; προς το πολυγωνικών. Ιών λοιπών
πυργίσκων του φρουρίου, χνηκόντων απάντων ει;
τήν όχυρωσιν του παλαιοτέρου πολυγωνικού" τεί-
/ους. τινές μέν /.ν.; ο/, οί κείμενοι προς έπισφαλέ·

ΑΕ 1917

στερα του φρουρίου μέρη περιεβλήθησαν τήν πώ-
ρινων ΐσοδομικήν έπένδυσιν, όπως καΐ τά συνεχό-
μενα αυτοί; μεταπύργια τείχη ^εί». 5), τινές
δέ και παρέμειναν ώς εΐχον έν τη άρχικη αυτών

5; *«* χν(/γθί άνητολ

καταστάσει Ιοιουτοι οέ εϊνε οί κατά τά άνω του
φρουρίου κείμενοι, οί και πλησιέστερον του τεμέ-
νους, οί πιθανώς οέ και δλιγώτερον υποκείμενοι
εις άλωσιν ένεκα της προσφορωτέρας είς υπερά-
σπισιν θέσεως αυτών.

Κείνται δέ οί πυργίσκοι ούτοι είς ποικίλην άπ
άλλήλων άπόστασιν, αναλόγως της ανάγκης προς
ύπεράσπισιν τοΟ τείχους, διαφέρουσι δέ άπ' αλλή-
λων και ώς προς το μέγεθος αυτών. Ό μέγιστος
πάντων εϊνε ό κατά τήν ΒΛ. γωνίαν του τείχους
κείμενος Ισχ. Ζ. είκ. ."> , ό προασπίζων δυο πλευράς

I Εΐ; ιόν τρόπον τΐ]ς τει/υδο;/ία; Γ&ν πυργίτχΜν Τθύτβ»ν ένια-
νοί δε και τοϋ πολυγωνικού τεί/ου; παραττ,ρεϊ τις εό'/εροΊ; δύο
περιόδου; τν,·/ παλαιοτέρα·/ δια ;λεγά/.ΐ ιν ακανόνιστων ογκολίθων και
τν,ν νεωτίραν δια μικρών τνετι/.'ος λίθων, επιτελώ; προστ(ν./.οσ|;.ένων.

ιχοΐ' τμημαχθζ %0ϋ ψ^ονρίον.

του τείχους. Οί πύργοι οΰτοι του φρουρίου προεςέ-
χουσι, φυσικώς, του τείχους, ήσαν δέ και υψηλό-
τεροι τούτου, άτε έπιστεφόμενοι, ώς και τά τείχη
του σιτοβολείου, υπό τειχίσματος έκ πλίνθων ωμών.

Το τείχος τούτο περιέφραττε κύκλω άπαν το
φρουριακον τμήμα της χερσονήσου και δή και κατά
τά μέρη αύτοϋ τά μάλλον ασφαλή, τά προς τήν
θάλασσαν, σωζόμενον ένιαχου ετι, αλλά, φυσικώς,
το τμήμα τοϋτο του τείχους ήτο ταπεινότερον και
εύτελέστερον του προς τήν ξηράν, έστερείτο δέ
και πύργων. Διήκε δέ τούτο και μέχρι του τεμέ-
νους, περικλεΐον και τον ναον κατά τά μεσημρρι-
νοανατολικά. αυτόν, σωίόμενον εισέτι πολλαχου
εύδιακρίτως. Εϊνε δέ το τμήμα τούτο πολυγωνικον
και δή κατά τον αρχαιότερου τρόπον έκτισμένον.

20 9 17
loading ...