Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 178
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0190
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1917

ναού, άλλ ούδε και εις νυκτεριν'ον ενδιαίτημα των τ/ι-ι/.-/.: προς τον ναον τούτον, ήσαν γνωσταί, κατ

εκτάκτως προσερχόμενων. άκολουθίαν οε και τά συμπεράσματα ήαών εκείνα

δέον νά τροποποιηθώσι /.-/τα τά /δη γνωστά καΐ

Οί δύο ναοί της Αϋ·ηνάς. έζηκριβωμένα.

Ο ναός της Σουνιάδος Αθήνας, ώς βεβαιοΟται

Οτε τό πρώτον έδημοσιεύομεν (ΑΕ 1900 σ. 122 ή ονομασία αύτη του ίερου δια των εκτεθέντων έν

Πιν. Η) τά της άνακαλύψεως τοΟ εζωθεν του ορού- τη πρώτη ημών εκθέσει (ΑΕ 1900), κείται εις το

ρίου και εις άπόστασιν άπό τούτου 500 περίπου μέσον περίπου ταπεινοΟ λόφου, κειμένου, ώς εί-

μέτρων ναοΟ της Αθήνας, κειμένου έπΐ ταπεινό- πομεν, ΒΑ. του υψώματος της χερσονήσου, έβ

τέρου τίνος υψώματος (Πρβλ. ΚβΓίβη νο» ΑΙΙίΙν» ζς δ μεγαλοπρεπής ναός τοΟ Ποσειδώνος, ούτινος

τεΟχ. Κ>, ένθα σηαειοϋνται δι ερυθρών στίγμα- τά νυν σωζόμενα άςιόλογα λείψανα. Το έμβα-

των λείψανα αρχαίου κτιρίου I εντεύθεν I αριστερά) δον τοΰ λοφίσκου τούτου, περιβαλλόμενου διά τεί-

τής χερσονήσου (ίδ. ν:/.- Ο" έττ'ι της όποιας το φρού- Ι£ουί πολυγωνικοΟ αρχαιοτάτου, είνε περίπου 350

ριον και δ έν αύτώ ναος τοΰ Ποσειδώνος, οτε λέγο- Ο μ. έχει δηλονότι μήκος μέν 8θ μ. /.αϊ πλάτος

μεν έδημοσιεύομεν τά περϊ του ναού τούτου, δίδον- 40. Το τείχος τούτο, έκτισμένον δια μεγάλων πολυ-

τες άμα και πρόχειρον σχεδιάγραμμα τοΟ τεμένους, γωνικών ογκολίθων, ομοιάζει προς τό άρ/αιότατον

ό περί τον ναον '/ώρος δεν εΐχεν εισέτι έςερευ- είδος τοΰ πολυγωνικού τείχους του" νρονρίνν, σώ-

νηθη τελείως, ούτε λεπτομέρειαί τίνες ούσιώδεις, 'εται δέ, ώς καϊ έν τώ σχεδιαγράμματι (είχ. Α)

"ι, νν\ν\ν\^

5 10 20 30 40 5(

Α: ιοπογραφιχον διάγραμμα τιμίνον: 'ΑιΊηνάα.
loading ...