Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 180
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0192
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1917

Μετά τήν άποκάλυψιν όμως τοΟ έν τφ τεμέ- ήμών αύται διες>ωτί»θησαν και δή ώς ακολούθως,
νει τούτω έλάσσονος δευτέρου ναοΰ, κί άπορ^αι " μικρός οδτος ναοί είνε ό άρν/αιότατοζ της έν

-Ιουνίω λατρείας τ/;; Παρθένου,
προϋπαρχούσης πιθανώς έκεϊ άπο
πχλαιτάτου καθά μαρτυρεί και
ή παρ Ομηρω (γ 278) οράσις
« -ιούνιον ίεοόν »> '.

Ιόν μικρόν τούτον ναόν, ε:; ον
ασφαλώς άνηκουσι πάντα τά γε-
νόμενα, άρ/αιότερα του Ε"υ αιώ-
νος ευρήματα, έν οίς και πήλινα
αρχιτεκτονικά μέλη του θριγκοϋ,
τον μικρόν ναόν τούτον, καυ-
σαντες πιθανώς, κατέστρεψαν οί
Περσαι, ώς ένέποησαν και κατέ-
στρεψαν τον πώρινον έν τω ·ρ?ου"
ρίω ναον τοΟ Ποσειδώνος. ,0
μείζων της Αθηνάς ναός, ό υπό
του Βιτρούβιου μνημονευόμενος,
οέν κατεστράοη υπό των Μερ-
ιών, διότι____οέν υπήρ/ε. Προ-
κύπτει οέ ές άλλου και ή ασφα-
λή; χρονολογία
του ναου τούτου,
τά Περσικά. Κατ άκολουθίαν ή
ϋπόθεσις της μεγάλης άρ/αιότη-
τος του ναού τούτου, ή στηριχ-
θείσα ίπΊ της ιδιορρυθμίας του
κτιρίου, οέροντος έσωτερικούς
τέσσαοας κίονας π;ός ύποστν,οιςιν

τττ,ε στέγη; και τ.ι
5.01$ -ν ' ιι_

V

____- .

*. - I

·.;·>::{

ναιοΑΟγους τινχς - εις συσ/ετισι

1 Ή λατρεία αύτη. <·>; είζαϊτιζώ; άνιο-
τέρο> ίί'πο'ιεν, πιθανόν ητο υ*αι6ρο;, άφ' ου
ουδέν ι'/νο; παλαιοτέρου ζτιρίου άνεζαλύφΟη
έχίΐ. "Οτι δ'ε ή ομηρική αύτη ρηαι; άφεώρα
/Χ-///ν-'/////////'/,Ζ<'- μΛλλβ» την λατρείαν τη; Άθηνϊ; η_ τήν τοΰ

'·'■· '!·'·'. £>' I Ιυσειδιΰνο;. έ)( καρά τισι τ(Τ>ν σνολιχστών.

ι .' '.'. είνε ποόδηλον. Είνε εν τούτοι; αϊτ'.ον ανεία;

'"' ·■■- ^ ότι ζατά τά; IV Σουνίοι άνα·3ζαϊά; ουδ' ελά-

νιστον τι τεαα/ιον αγγείου η α/./ου τινο; αν-
τικειμένου ευρέθη, ουνάαζνον να [ϋ^αιίι'ιαη
τήν εν Σουνίι·) λατρείαν τη; 'ΛΟηνά; ή τοΰ
I Ιοσειδώνο;, πέραν τή; άρ/αϊζής ή γειοαε-
τριχή; /ρονιζή; περιόδου. Τά ζυζλαδιχα ιϊ·
• δώλια. περί ''»ν χατΜτέρ'ο, δέν λαμβάνονται
|ίιβαί«>; ΰπ* ούιν.

* 2 5 4 5 2 Πρβ Ου<·8ΐϊ: ΚίνΐΗΐβ άΐ βίοιί»

Η: πγέΛιον μικρόν ναοΰ Άύ^ηνα;. 8111Ϊ03 1!Κ>1> 85.

Μ I I | I I Γ"
loading ...