Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 184
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0196
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΙΝΊ Σουνίου άναοκαφαί ύπο Β Στάη.

__ο,λί:

Ε; χιόχρανον μείζονος ναον.

[ΠΠΠΠΰ 1___Ι Γ -1—

Ο .10 2 0 5 0 .40 . 50

/.ίύοηχόν χιόχρανον.

ριχών οίθαλαών των ελίκων άτιοστασις (031)
εινε κατά τι βραδύτερα της άνω οιααέτρου τοϋ

//. χιοκοάΐ'ο» ιομι?.

κίονος ι!) .">.'>.>), ο~ερ -είθε;, ότι το κιονόκρανον δέν
εϊνε τόσον χρ^αϊκόν, ίσον έκ ζρώτης όψεως Φαί-
νεται, χλλ ότ·. ανήκει εις τοϋ; περί τά τέλη τοΟ
-ρώτου ήυ.ίσεο; -ή; Ε πΧ εκατονταετή ο ίδος /ρο-
νους. II χρονολογία αύτη κατασκευή; δύναται να
ί>πο*στηρι/θη και έκ τής έπι τή; άνω χύτοϋ ίτ.ιζ,χ-
νείας ϋ-αρ;ε{..>; ό-ών ανελκύσεως έκ τών προς την
δια ψχλίδος άναβίβασιν χρησιμοποιουμένων. Ην
τη άναπαραστάσει (πίν. 6) το όλικόν ΰψος τοϋ
κίονος ελήφθη κατ άναλογίαν έκ συγχρόνων μνη-
μείων ίσον προς δκτώ κάτω διαμέτρους, θά ήτο δέ
ή κάτω τοϋ κίονος διάμετρος, ώς συνήθως, τά 4' της
άνω. Οθεν και όλικόν ΰψος κίονος ; χ ().">·>.> χ8
53ί) α. ώϊονούλων δυστυχώς ουδέν ίχνος περιε-
σώθη.

Κτν. τών κιόνων εβαινον έπιστύλια μαρμάρινα,
ών διεσώθησαν δυο τεμάνια συμφωνούντα κκρι-
ί$ώς κατά το -χ/ο: προς το πλάτος τοϋ χ3χκο; τοϋ
κιονοκράνου (είχ. Θ). Γο έτερον τών έπιστυλίων

6*: ί.Ύίοπ'ΑίΟ»· ^ο,νίαίον.

τοϋτων διασώζει εισέτι ευκρινή τα ίχνη τή; ποτε
έοράσεως αϋτοϋ έπ'ι τών κιόνων, και είναι, ώς
συνήθως εν τοις Κυνικοί; μνημείοις, κατεσκευα-
σμένον ες" ενός τεμαχίου μετά τοϋ άντιθήματος αϋ-
τοϋ. Και ή μέν Ιζωτεριχή αϋτοϋ δψις διαιρείται
εις δυο ' '/,όνον ταινία;, ων ή άνω, πολλω στε-
νωτέρα τής κάτω, στέφεται ύπο λεσβίου κυματίου
(είκ.Ι), II οέ εσωτερική δψις εϊνε λεία κα'ι κατά
Ή14 ταπεινότερα τής έξωτερικής, φέρουσα ύπέρ τήν

1 Ήειντύλια Εαινιχβ ϊ<£ροντ* ούο ταινία; *ντϊ τριιον τοποθετοΰντ*'
αυνη^'ο: ΐ~·. τ'ϊιν ίφνιχΑν κ:ονοστοι/ΐ'·»ν τι»» Ιντος του στί/.ου ζόρικου
ρυθμού νιιΓ.ν ιί>; -. /. ίν Β*ΐ3*·.; ι Εχρ&ϋΙΪΟΠ §0. άβ ΜβΓββ II
ίιίν. 28. 29) Χ·! !ν ^τρίτ<ο | '0ρλ^»Ι>Μ: 6 ίν Στράτα) τής Αχαρ-
νανίας ναός τον Διός 1916, 15). Κατ* τ>,ν ίξο>τ«ριχήν ομοις Π·ρ(στα-
σιν ί»νιχΰν ανη;χδ:'*·»ν το "ριοτον ενταύθα ά-αντώσιν.
loading ...