Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 185
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0197
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1»17

στερούσαν αύτήν ταινίαν (εϊκ. θ) έγκοπήν, έφ ή;
έστηρίζοντο άπ ευθείας τάπλακοειδή φατνώματα.
Συνεδέοντο δε προς άλληλα τά έπιστύλια δια συνδε-

/: ίπιστνλίον απόκομμα.

σμων αγήματος διπλοΟ ταυ, φέροντα κατα τού;
προσιόντας αρμούς επιμελή άναθύρωσιν. ιό όλικόν
ΰψος των ήτο 056. Τήν σπουδαιοτέραν όμως συμ-
βολήν ποριζόμεθα έκ τον μήκους των έπιστυλίων.
δπερ ό'.εσώΟη ευτυχώς άκέραιον. Διότι τοντο πα-
ρέχει ήμΐν μεταςόνιον 1,503, οι ου δυνάμεθα να
υπολογίσωμεν τον αριθμόν τών κιόνων, ούς εφερεν
ό ναος κατά τήν άνατολικήν καΐ τήν νοτίαν αύτον
πλευράν. Οντως, επε'δή το πλάτος τον άνατολι-
κοθ στυλοβάτου είνε 1478-2 x008=1462, εάν
δεχθώμεν 5τι ό ναός είνε 10 κίονα; κατά τήν
πλευράν ταΰτην δηλ. έννεα μεταξόνια, Οά εχω-
μεν ώς άποστασιν τών άκρων άςόνων τών κιόνων
9x1,503 13,537. Έάν οέ ει; τό μήκος τούτο
προσθέσωμεν μίαν κάτω οιάμετρον τον κ:ονο;
£0535) ηΟζημένην κατ» τήν έ;ο-/ήν δύο σπει-
ρών11 4< ·. ευρίσκομεν ώς μήκος στυλοβάτου I Ί ·»( ·
Λ'. ομοίου οέ πάλιν συλλογισμοΟ εύοίσκομεν δτι
κατά την νοτίαν πλευράν Οά οπήρχον 13 κίονες.
Τέλος εί; κίων Οά ευρίσκετο μεταξύ της ΒΑ και
ΝΔ παραστάδο; και τον άντιστοί/ου άκρον κίο-
νος. Ύπέ: το ντον οέ τον κίονα καί τον άκρον το-
ποθετείται τό έτερον τών ευρεθέντων έπιστυλίων
(είκ. θ), όπερ είνε γωνιαΤον.

Είνε άληθές δτι δια τών ανωτέρω ευρεθέντων
αριθμών κιόνων ό ναο; αποβαίνει τόσον πυκνό-
στυλος, ώστε μεταΗύ τού κορμού δύο κιόνων νά
καταλείπηται κενόν μόνον 090. Όμως ταντιρ-
μόνον τήν λΰτ'.ν έπιτρέπουσι τά διασωθέντα έπι-
ττύλια, άτινα άνήκουσι εις την περίστασιν το μεν
Η, λόγω της λοςής τμησεως τον ετέρου τών αρμών
αύτοΰ. το οέ άλλο ώς διασώζον εν τη βασε; εύκοινή
ιχνη άντ!ττο!/οΰντα ακριβώς προς τον αρακά τον
κάτωθεν κιονόκρανου.

Γης ζωφόρου τον ναον ονδέν τεμάχιο ν περιε-

Σοννίον ανασκαφώ· ύπο Β. Στάη. 185

Α': ν^Γσον μακρών πλευρών.

μακρών πλευρών του ναού. Τοΰτο συνάγεται έκ τε
της κλίσεως της άνω αϋτοΟ επιφανείας και έκ τών
όπισθεν έγκοπών,/ρησίμων προς ενΟεσιν τών Ο 22
πλατεών σφηκίσκων της στέγες. Τό πλάτος τή;
έδρα; του γείσου τούτου (058) ίσούμενον -ερίπου
προ; τό του έπιστυλίου ελέγχει τήν έκ του ναοΰ
τούτου της Αθηνά; προέλευσιν αύτου. II ολική
έ;ο/ή του γείσου, άπο τή; ακμή; του κάτωθεν λε-
σβίου μέ/ρ'. τή; ακμής του έπιστεφοντο; λεσβίου
πάλιν κυματίου, είνε μόνον 0 28. Λέν φέρουσι οέ
τά κυμάτια ταΰτα ούτε πλαστικού ούτε γραπτον
τι φύλλωμα.

Έκ τοΟ άετώματο;, όπερ Οά έφερεν αναμφιβόλως
ό ναο; κατά την άνατολικήν καϊ τήν ουσμικήν ίσιο;
αύτοϋ πλευράν, μόνον εί; καλυπτήρ κέραμο; έκ μαρ-
μάρου δυνατά; να άποδοΟή εις τον ναόν. Πάντα δέ
τά λοιπά έν τη προς ΧΑ τοΟ ναοΰ τε/νητη Ιπιχώσει
loading ...