Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 188
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0200
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Λ Ε 7

στου και άμμου χονδρής, είοος τερράτσας, ή; ίχνη
οιεσώθησαν είς τινας τών γωνιών κύτοΟ. Π ναός
ούτος ήτο. ώς είπομεν πρόατνλος, έάν ουνατόν νά
όνομασθη ούτω το σχήμα ναού ρέροντος ούο στύ-
λους, κατά τήν προέκτασιν έκατέρας των μακρών
αϋτοΰ πλευρών και εις άποστασιν I Γ>< · άπο των τοί-
χων τοΟ σηκοΰ. Καν αντί κιόνων ήτο ουνατον νά
δεχθη τις ότι έπΐ των σωζόμενων κατά /ώραν ούο
βάσεων, έστηρίζοντο παραστάοες, ό ναο; Οά έκα-
λεΐτο προσφορώτερον «ναό: έν παραστάσι», άλλ
άναγκαζόμεΟα νά δεχθώμεν οτ: έχει ίιπήρχον οο>-
ρικοί κίονες, διότι, έν έναντία περιπτώσει, Οά έτώ-
ζοντο ί/νη, έστω, τής προεκτάσεως των τοίχων,
τοΟ σηκοΰ, άλλ ούοέν τοιούτον ίχνος ύπαρ/ει. Εξ
άλλου όέ ό'εσώΟη πώρινον κιονόχρανον ^είκ. Ρ)

Ρ: χισχρανσΐ' έλάσοονοί ναοΰ.

δημοσιευθέν και έν ΑΕ Ι!*00 π. 9, άποόοΟέν δέ
εσφαλμένως τότε εις τον μείζονα ναόν. τό οποίον πι-
Οανώτατα και ώς έκ τής άρχαϊκής αϋτοΰ μορφής
και των μικρών αϋτοΰ διαστάσεων άνηκε·, εις τον
έτερον τών δύο δωρικών πώρινων κιόνων τοΰ ναϊ-
δίου τούτου.

Ιών κιόνων τούτων σώζονται, ώς είπομεν, εις
άπόστασιν 1 01) μ, άπο τοΰ σηχοΟ αί βάσεις τών
στυλοβατών αύτών, τετράγωνοι πλάκες διαστάσεο>ν
8~ Χ Κν τω έσιοτερικώ τοΰ σηκοΰ ευρέθη,

κατά /ώραν κείμενον, άλλα δίχα τετμημένον, το
βάΟρον του λατρευτικού αγάλματος της θεάς, φέ-

ρον κοίλωμα ώοειδές προ: υποόονήν της συμφυοΟς
πλίνθου τοΰ αγάλματος. Είνε τοΰτο έν ύποκυάνω
σχληρώ λίθω εϊργασμένον, επιμελώς οε, όιά με-
ρικής λειάνσεως τοΰ μάρμαρου και άρν (τεκτονικής
τινός διαμορφώσεως χεχοσμημένον. Αί διαστάσεις
αϋτοΰ εχουσιν ούτω: μήκος 1 08 χ 1 !>!> πλάτους,
ϋψο: όέ 040. Ιο προς ύποοο/ήν της πλίνθου κοί-
λωμα έχει μήκος μέν 0 80, μέσον οέ πλάτος 080,
εχει δηλ. εντελώς τό σχήμα, όπερ έόιόεν ή αρχαϊκή
τέχνη εις τάς πλίνθους τών άγαλμάτων, τών προ·
βαλλόντων, ώς γνωστόν, τον έτερον τών ποδών,
κατά τον αίγυπτιακον τρόπον. Ό πρόστυλος ούτος
μικρός ναός έςηδανίσθη μέχρι θεμελίων μετά την
άνέγερσιν τοΰ μείζονος, ώς προκύπτει έκ της Υ/ρη."
σιαοποιήσεως άπαντος τοΰ κατεοριμμένου ύλικοΟ
αϋτοΰ προς ΐσοπέδωσιν τοΰ έμπροσθεν τοΰ μείζονος
ναοΰ . ανατολικώς έκταθέντος, έπικλινοΰς εδάφους.
!.2ς ο έκ της ένιαχοΟ αποτόμου κλίσεως τοΰ βρα/ώ-
οους εδάφους, κατ* τήν πλευράν ταύτην τοΰ περι-
βόλου, ανάγκη παρέστη αφθόνου υλικοΟ προς ΐσο-
πέδωσιν, ληφθέντος, κατά μέγα αέρος, έκ τοΰ κα-
ταττρα'ρεντος ναϊδίου τούτου και τών περί αύτο
παντοειοών συντρίμμάτων και αναθημάτων. Ούτως
εϋρομεν έν τη έπιχώσει τούτη ού μόνον πολλά τε-
μάχια αρχαϊκών άγαλμάτων, ανηκόντων εις άο-
χαϊκούς /.ούρου: κν.ι οή και ίνα τούτων, μικοοΟ
μάλλον μεγέθους, άκέραιον τον κορμόν, άλλά και
αναρίθμητα μικρά αναθήματα, άγγεΐα και πηλίνας
γυναικεία; προτομάς, προερχόμενα έκ βόθρων τοΰ
ναοΰ τούτου. Ιο πλήθος οέ τών γενομένων έν τη
έπιχώσει ταύτη μικρών αναθημάτων μαρτυρεί περί
της μακροχρονίου λειτουργίας του ίεροΰ τούτου, ή:
το έσχατον οριον συμπίπτει προς τήν καταστροφήν
αϋτοΰ κατά τάς άρχάς τοΰ Εου πΧ αιώνος.

Εμπροσθεν τής εισόδου, ανατολικώς τοΰ ναοΰ
τούτου και εις άπόστασιν ενός περίπου μέτρου,
απεκαλύφθη λιθόστρωτον δρθογώνιον κατασκεύα-
σμα ("2ΗηχΙ 00 μ.) κείμενον ολίγον λοΗώς ώς
προς τον ναόν, κα'ι το όποιον πάντως έχρησίμευσεν
ώς βωμός θυσιών.

"ίί τεχνητή έπίχωσις.

Είπομεν ανωτέρω ότι κατα τήν άνασκα-ρην τής
τε/νητής επιχώσεως τοΰ προς αι·«τολας τοΰ μεί-
loading ...