Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 190
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0202
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1917

έτερο; των ουο τούτων κολοσσών, ακέφαλος καϊ
έλλιπής τοΰςπόδας άπο των [χηρών, κα; τού; βρα-
χίονα;, παρέμεινεν, λόγω τού δυσχεροΟς τή; μετα-
οορας αύτοΟ εί; Αθήνας, εν τινί άποθήκη το ο φυ-
λακείου έν Σουνίω. Τά δύο ταΟτα αγάλματα, ών
το έν είκόνι 6 είνε το ει; Αθήνα; μεταφερθέν καϊ
άνιδρυθέν, εχουσι τόσην τού ρυθμού" και της έργασίας
την ομοιότητα καϊ τόσον προσεγγίζουσας τα; δια-
στάσεις αύτών, ώς Οά ίδωμεν και έκ της παραβολής
τών διασωθέντων βάθρων αυτών μετά τών έπ αύτών
άκρων -οδών, ώστε πλέον ή φανερον γίγνεται, 5τι
ού ιιόνον άπετέλουν ταΟτα αντίκρυσμα (ρβποί«ιιί;,
ιδρυμένα όντα έξωθεν του ναού, έπί καταλλήλως
λελαξευμένου βράνου, ώ; δηλοΟσιν έτι τά σωζό-
μενα ίχνη, κατά τήν μεσημβρινοανατολικήν άκραν
του περιβόλου του ναοΟ, αλλά καϊ 8τι συγχρόνως
καϊ ύπό του αυτού έποιήθησαν γλύπτου. Συν τοις
άγάλμασι τούτο;; καϊ εν τω αύτώ ρήγματι του
βράνου ευρέθησαν καϊ τέσσαρα βάθρα άρναϊκών
αγαλμάτων, ών τά τρία διασώζουσι τά; έν αύτοϊς
πλίνθους υ.ετά τών συμφυών άκρων ποδών τών
επ αύτών άγαλαάτων. Ιο τέταρτον, σωζόμενον
κατα το ήμισυ τού πλάτους αύτοΟ, στερείται παν-
τελώς καϊ της πλίνθου. Το εν τών βάθρων τούτων,
το πλησιέστατα τω μεταφερθέντί εις Αθήνας
άγάλματι εύρεΟέν, ώ; ανήκον προφανώς τούτω,
μετεφέρθη έπίσης εις Αθήνας καΊ έχρησίμευσεν
ώ; βάσις τού συμπληρωθέντος κολοσσού.

Λί διαστάσεις τών τεσσάρων τούτων, συγχρόνου
5: ,;>«//«< «ονβον. τέχνης, βάθρων, εχουσιν ώ; έξης:

Α') Αθηνών. Μη κ. 0,98 ΐϊλ. 0,80 ΙΙλίνθ. μήκ. 0,88 Ιίλ. 0,42 ΙΙοο. μηκ. 0,41 ->.. <>,->() .

Β') Σουνίου ι 0,96 » 0,84 » ϊ 0,87 » 0,37 » » (1,4-2 ι ο,20
Γ) » », 0,96 · 0,72 « » 0,67 >> 0,31 » ι 0,32 » 0,44

Λ") ι (*/,) » 0,8.'ί » 0,68 κατ'άναλογ. Ο,ΟΊ » 0ί15(;) » » ; ; ;

Κκ της συγκρίσεως και παραβολής τών δια- εΐκότως νά ΐσνυρισθη ότι καϊ ταύτα ήσαν πάρισα

στάσεων τών βάθρων τούτων καϊ ίδια τών έπι τών αγάλματα. Οπωσδήποτε δήλον καθίσταται, οτί τά

πλίνθων ποδών, προκύπτει σαφώς ότι τά δύο πρώτα έπί τών βάθρων τούτων αγάλματα ήσαν μικρότερα

άνήκουσιν εί; δμοιομεγέθη αγάλματα καϊ δή προ- τά; διαστάσει; τών δ'.ασωΟέντουν δύο. Ήσαν 5μως

οανώ; ει; τά άνευρεΟέντα δύο, ών το έτερον το έν πάντω; καϊ ταύτα τού αύτού αρχαϊκού τύπου.

Αθήναις. Ιά δύο έτερα βάθρα (Γ, Δ) έ/ουσί μέν Ιό όαοιόσ/ημον καϊ ίσομέγεΟε; τών δίασωθέν-

δ'.α-οόρου; τά; διαστάσει;, άλλ αϊ τών πλίνθων αύ- των δύο κολοσσών προκύπτει και έκ τή; καταμε-

τών μικρόν διαοέρουσι καϊ Οά ήδύνατό τ'.;, εάν καϊ τρήσεω; τών διαστάσεων τών σωμάτων αύτών,

τοΟ έτερου τούτων διεσώ"ετο αύτη υ,ετά τών ποδών, έ/ουσών ώς έίή;:

90 9 17
loading ...