Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 195
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0207
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Σοννίον άναοχαφαί' ί>.~τ<Ί Β. Σιήη. 19Η

Γ: χαλχά $$ρήματα ΙΤοαβιό. Μμένονς.

όψιν, εν γένε; δέ το μικροτέχνημα εϊνε άμελοΟς και των έλάχιστοι μόνον ώς άναμφισδητήτω; αϊγυ-

δλως πρωτογενούς εργασίας. πτιακο'ι ουνατον νά θεωοηθώσιν, εν ώ ο{ λοιποί

Σπουδαιότερα τοΟ βόθοου τούτου ευρήματα είνε εϊσι κατά πρότυπα αιγυπτιακά, καϊ δή λίαν άτε-

τά έν (είκ. 8) κατ έκλόγην εικονιζόμενα άντικεί- /νως, είργασμένοι, ίάν λάβη τις ταΟτα ύπ όψιν,

υιενα, οίον ειδώλια έ; αιγυπτιακής μάζης, σκάρα- θά τείνΐ{] μάλλον να οεχθΐ] δτι προέρ/ονται ες

ίαΐο-., ψήφοι δρμου και γεγλυμμένοι λίθοι οιά- έργαστηρίου τ;νο; (Ρ&ϋΐ'ίΐε) έλληνικοΟ, άπομιμου-

τοητο'.. Περί των ε; Αιγύπτου ή αΐγυπτιαζόντων μένου αιγυπτιακά πρότυπα.

τούτων άντικειαένων έπιτραπήτω ήμΐν νά παρεμ- « Επειδή δέ μόνον «ς των σκαραβαίων τούτων,

βάλωμεν πεοικοπήν σ/ετικής περι τούτων έχβέ- ένεκα τή; κυανοχρόου συστάσεως αύτοΟ, προφανώς

σεως. οφειλομένης, κατά παρακλησιν ήμών, ·ΐς δηλοΟται ώς εκ των εργαστηρίων τής Ναυκράτιος

τον επιφανή αϊγυπτιολόγον κα-. καθηγητήν τοΟ προερχόμενος, το οέ σχήμα των οιατρήτων στρογ-

Πανεπιστημίου έν Μονά/ω κύριον νοη Βίβθίη^. Ο γύλων όομοψήφων μόνον μεταςΰ των αρχαϊκών

κ. καθηγητή; μετά λεπτομερή περιγραφήν των ελληνικών σφραγίδων άπαντα, έν Ναυκράτει δέ είνε

αντικειμένων τούτον επιλέγει τα έςής: " Εάν λα'ίη άγνωστον, ζητητέον μάλλον το ίργαστήριον τούτο

τ:; ύπ όψιν δτι επί τίνων, προφανώς μή αιγύπτια- έκτο; τής Αιγύπτου, περίπου εν Ι'όδίο. Ισω; καϊ

κώ"ν, οιατρήτων στρογγύλων ορμοψήφων τών έκ τα καθαρώς αιγυπτιακά, πλήν των σκαραβαίων,

του βόθρου τούτου προερχομένων, άπαντώσιν άκρι- άλλα του βόθρου αντικείμενα νά έκομίσθησαν δ'.ά

ϊώς τα αύτα κοσμήματα (ΜοΙίνβ) τα κα·. επί τίνων τής νήσου ταύτη;. Εκείθεν δυνατόν νά έκομίσθη-

σκαραβαίων, δτ: οε μεταξύ τών σκαραβαίων του- σαν και τά ειδώλια του ίέρακος, το ακέα-αλον είδώ-
loading ...