Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 196
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0208
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
196 Σουνίου άνασκαψαί' ΰπο Β. Σζάη.

(.η

§

Γ

ευρήματα /Ιοσειά. τεμένους (οκαραβαΐοι κτλ ).

λιον του" Θεο0 ΡΙβΙι, το ίπίσης άκέφαλον αιγύπτιας αόριστον χρονολογίαν μεταξύ τοΟ ΜΠΠ κα! ίίθΟπΧ.

γυναικεία; θεότητος, το φέρον όπισθεν έπιγραφήν Ως έ/. της σπάνεως βμω; των έχ Ναυκράτιος άντι-

δυσανάγνωστον κτλ. Ασφαλώς οε ούχΐ £ν Αίγύπτω κειμένων, δεν θα έπεθύμουν να κατέλθω νρονολο-

κατεσχευάσθησαν αϊ τήν όαβδωτήν διακόσμησιν γικώς πολΰ κάτω τοΟ 650 πΧ».

φέρουσαι ψηφΐοες. Προ; τήν νοονολογίαν οι περίπου ταύτην τοΟ

« 1 τ ν ΰλην ές ή; κατεσκευάσθησαν τα αιγύπτια- αίγυπτιολόγου καθηγητοΟ θάήδύναντο νά άναχθώσι

ζοντα τχντχ άντικείμενχ, καθωρίσαμεν ποΟ μεν ώ; χαί οί εν τώ βόθρω τούτω εύρεθέντες γεγλυμμένοι

μαζαν ύαλώδη (ΡεικΙθι κάί που ώ; ©αβεντιανήν διάτρητοι λίθοι, οί φέροντες γεωμετρικών και άρχαϊ-

γήν (Ρβ^θηοβ). Αλλ εττε'.δή τα έχ της τελευ- κών χρόνων κοσμήματα. Έξαίρεσιν ζο-.ε7. εί; έ;

ταίας ταύτης ΰλης αντικείμενα είνε κακίστη; κα'ι αίματίτου λίθου (δ περί το μέσον της τελευταία;

λίαν μαλακής συστάσεως (έν συγκρίσει προς τά σειράς της είκόνο; αας) ο είκονίζων βοΟν ίντό; δι-

εκ καθαρά; αιγυπτιακής Ρ&^βηοβ), θα ήοϋναντο κτυωτοΟ πλέγματος (ένέδρας;) χαϊ δ δποϊος ού μόνον

άπαντα, πλην τοΟ μνημονευθέντος έχ Ναυκράτιος τήν παοάστασιν,άλλα καΐτδ σχήμα καΐ τήν έπεζερ-

χυανοΟ σκαραβαίου, νά κατεσκευάσθησαν έκ τοιαύ- γασίαν μαοτυοεΐ τήν έκ μυκηναϊκών νρόνων προέ-

της άτελώς παρεσκευασμένης ΰλης. (' έκ Ναυ- λευσιν αύτοΟ. Αλλά το μοναδιχον αΰτ'ο εύρημα

κράτιο; σκαραβαίος είνε /.-/.τ* τοσοΟτον μάλλον δεν δύναται ν* έπηρεάση τήν νρονολογίαν των

σπουδαίο*, καθόσον, ώ; έ/. τή; βεβαίας αύτοΟ προ- λοιπών ευρημάτων ανηκόντων απάντων σχεδόν ε;.;

ελεύσεως, δεν δύναται νά ταχθη πέραν του («.Η·· τον Βον και έν μέρει τον 7ον πΧ αιώνα.

πΧ, εν ώ ο'.ά τά λο'.-ά αντικείμενα θα εϊχομεν τήν Πλήν των σκαραβαίων και των γεγλυμμένων
loading ...