Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 197
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0209
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1917

λίθων περιεϊχεν ό βόθρο; και ειδώλια τινα χΐγυ- ρακα(;) καθήμενον, νρησιμεϋσαν δέ ώς περίαπτον

πτιχκά ών δύο τά έν εϊκόνι 8, περί ών και ο χ.. (&ηια1βίΙβ I. Επίσης ευρέθη έν τω βόθρω τούτω

Βΐ88Ϊη<>· ποιείται λόγον, έτερα δέ δύο, άρτιώτερα, κα'ι μικρός -ους πήλινος, αναθηματικός, σώζων

φέρονται έν εϊκόνι 9. Εΐκονίζουσι δέ το μέν ίέρακα ετι ίχνη της διά μέλανος χρώματος όεοηλωμένης

κρατούντα κΐγυπτίαν θεότητα, το δέ άπλοίίν ίέ- ύ-οοησεως (είκ.

.7: ευρήματα ΠοοειΛ. τεμένους.

Μεταςύ των ευρημάτων του βόθρου τούτου πέντε φέρουσι, παραδόξως, τήν αυτήν τταράστασιν,

ϋπάρχουσιν ώς εί-ομεν και τεμά/ια γραπτών και καίτοι μη έκ της χύτης προερχόμενα μήτρας- Εί-

άναγλυπτων άναΟηματικών πήλινων πινάκων. Έπί κονίζουσι οέ τά τεμάχια ταύτα, είτε την άριστεράν

των πρώτων δυστυχώς ούδέ το έλάχιστον διεσώθη ανω γωνίαν του πίνακος άποτελοΟντα, είτε το μέ-

ίχνος της γραπτής αυτών -αραστάσεως. Των άνα- σον αύτοΰ (είκ. ίΟ^, άνδρα, τον Ηρακλή πάντως,

γλυπτών πινάκων έπτά ευρέθησαν τεμάχια, ών τά -αλαίοντα προς λέοντα. Ια δυο υπολειπόμενα τε-

ανά^^πιοί πίνακες Ποοειδ. τεμένους.

μάχια εΐκονίζουσι το μεν τα κάτω άκρα χιτωνοφό- έκ τοϋ τεμένους της Αθήνας. Μεταξύ τούτων και

ρου γυναικείας μορφής, το δέ τά άκρα πτέρυγος, ευάριθμα τινα πρωτοκορινθιακοΟ ρυθμού, έξ ών

Σφιγγος πιθανώς. Ό ρυθμός τών πινάκων τούτων παρέχομεν έν εικ. έν, ώς δείγμα.
:ινε καθαρώς Αρχαϊκός, ουδέ δύνανται νά ταχθώ-

σιν ούτοι άνω τών μέσων του 6ου πΧ αιώνος. ',ΑΛΛα ευρήματα έν τω Ποαειδ. τεμένει.

Ιν.ς αγγεία ο βόθρος ούτος ήτο ίκανώς πλούσιος,

αλλά τά ενυπάρχοντα ήσαν άπαντα μικρά, κοινά Πριν ή διαλάβωμεν περί τών μικρών ευρημάτων

και όμοιοσ/ημα. τών καλουμένων βομου/.ιων τών συγχρόνου περιόδου, τών έν τω τεμένει της Αθη-

σφαιρικών, οία περίπου τά κατωτέρω δημοσιευόμενα ν ας γενομένων, δέον νά έζαντλήσωμεν τά περί τών
loading ...