Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 199
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0211
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1917

Σουνίου ανασκαφώ ΰηο Β. Σιάή. 199

βαίως χποβοτέον είς τους καλού; χρόνους της ποιή- κατελάμβανε την μέσην πλαγίαν θέσιν ένθεν ή έκε·.-

τεως χύτοΟ. θεν το0 κέντρου της έναετείου παρκστάσειυς. Ες"

Μ Νύμφη φέρει άπλοΟν χχειρίδωτον ν·.τών* αΰτοΟ 5μως τοΰ ίσχνοΟ λειψάνου τοΟ έναετείου κό-

κεκομβωμένον εκατέρωθεν επί τοΟ ώμου, καταλεί- τμου του ναοΟ, οέν ουνάμεθα δυστυχώς να λάβω-

ττοντα οε γυμνά τά οτέον? ύπο την μασχάλην. II υ.εν ϊδέαν της παραστάσεως, ήτις πάντως θά ?)το

διάθεσις αύτη τοΟ άπλοΟ και απέριττου χιτώνος έπι- σχετική προς την λατρείαν καΐ τους περί το Πο-

τρέπει, έν τ/ ποικίλη άλλα και ουσικωτάτη χύτοΟ τειδώνα μύθους.

πτυχώσει, την διαφάνειαν τοΟ νεανικοΟ τώματος Οσον χφορα είς την τεχνοτροπίαν του έργου,

της Νύμφης, σώματος ένθυμίζοντος τά τών φείοια- χύτη, ώς ύπηνίχθημεν, ενθυμίζει τόσον τά ©ει—

κών ίργαστηρίων. Ιο έκ ΓΙαρίου μαρμάρου άγαλ- οιακά εργα, ώστε και ε;. μη ες χρχιτεκτονικών

μάτιον ενει νΟν ΰψος 11 62 και πλάτος, κατά μη- λύγων ή άνέγερσις του ναοΟ έτάσσετο είς του; περί

κος των μηρών, <' 4ο '. Μετά της κεφαλής καΐ των τον Φειδίαν χρόνους και μόνον το εύρημα χύτο ήθε-

ποδών το δλον ΰψος θά ανήρχετο ε·ς /·> περίπου λεν ύποδείζει την χρονολογίαν του κτιρίου. Γόσον

έκατοστά τού μέτρου. Επειδή όε το μείζον ΰψος εμφαντική εϊνε έν τφ ζργω ή έπίδρασις τη; φειδια-

τού αετώματος, κατά του; Απολογισμούς του κ. κης τέχνης και τόσον φανερό; δ οεσπόζων εν αύτω

Ορλάνδου ή το 1 μ. 0 44 το άγαλμάτιον ημών θά ρυθμός της μεγάλης εκείνης περιόδου της τέχνης.

Ανάγ/.ΐ'ψον Τύγης\ ; ι. (Είχ. 12). .Μετχςύ των μικρών ευρημάτων τών γενομένων κατά τας ή· ιώ

. . ,. φρούριο > δοκιααστικάς ημών ανασκαβάς, καταλέ-

1 Κϊτ' ΜΤ«|ατρ|Μ<( τοΰ ζ. Ορ/.*νδθυ ΤΟβΟν ητο /.α·. το 1 " '

ΊάΊο; «β> άτούτον. γβται ώς ανωτέρω εΐπομ-ν κχ'· μικρόν, τετραγωνι-
loading ...