Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 203
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0215
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Σουνίου άναόχάφαί' ύ.Ύο Β. Στάη. 203

141

ιεμαχια κονοων ΠΈ.'Τίγραφα.

πλενρως εικόνα (14), δεν οιεσώΟηααν άρτιαι, έλά- εΐκών ημών δίδει τήν κατά κρόταφον οψιν της

χ-στα δε έ; αύτών προχύπτουσι τά ώβέλη. κεοαλή;. Τό άγαλμάτιον ε·; £ αυτη άνηκεν ήτο

Επί τοϋ πρώτου τεμα/ίου, είς άγαλμα μετρίου μικρού μεγέθους, (.του προσόδου ε/οντο; ΰψο;
μεγέθους άνήκοντο;, γέροντα;:

Άνέθ ΕΚΕ
.... ΦΕΟΑ ι τον θεόν;)

Έπ'ι τού δευτέοου, ε:: ιχειΤονα κοϋοον άντκοντο;,
φέροντα*.:

.... )0 ΛΆIΑ Ρ · +
. . . Ο V ΛΊ Ε * .

Η πρώτη ο-ε:ρά της πλαγίως κε/αραγμένη; έπι-
γραφη; ε'.νε ε·.; ήμχ; άκατάλη-το; και χτ/ίεμεν ει;
εμπειροτέρου; περί τά έπιγραφικά τήν άνχγνωτιν
και συαπληοωο-ιν αΰτή;. Ίο ποώτον νοάυ.υ.κ δυ-
νατόν νά ε ι ναι Ο ή ο (κό-πα). Μετά το Ρ ϋπάρ/ει
θραύσμα εξαφάνισαν τήν συνέ/ειαν, διακρίνονται
έν τούτοι; ίχνη ουο :τ'. ψηφίων. II δευτέρα σειρά
άμφίοολον αν σημαίνη Ιούνιε; ή Σουνιεϊ; ή άν
έπεται ικετά το Σουνιεϊ» όνομα ή λέει; αρχομένη
διά του $1..,. ΙΙιΟανώτερον είνε ό'τ·. εΐ/εν ούτω το
τέλο; της επιγραφή;: Ιοί τάδε) «Σουνιεϊ; άνέΟη-
καν» του τελευταίου γράμματο; δυνατόν νά εΐνε Α.

Άρχαϊκι) κεφαλή κόρης (είχ. 15). Είνε χΰτη,
ώς εί-ομεν, το μόνον εΰρεΟέν πλαστικόν μαρμάρι- ,-. ,;ρ/αίχ. κ£,/α>ί. ^

νον ίργον, τό είκονίζον κόρηνή θεότητα γυναιχείαν

έν τω τεμένει του ναοΰ τί)ς Αθήνα;. Εχει αυτη 0,08), τΰπου δε του συνηΟου; των αττικών έργα-
ΟψοςΟ,ΙΙ, μετά του λαιμοί, είνε οέ ισχυρώς στηρίων, ε; ων προήλθον αί κόρα: τη; Άκρο-
βε3λαμμένη κατά τό άρ'.στερόν αυτη;, ο: ό και ή πόλεως, τη; Έλευσΐνο; κ.λ. II έ-ε;εργχσία τη;
loading ...