Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 209
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0221
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
α β 1917 Σουνίου ανασκαφώ ύπό\Β.*Στάη. 209

19; γραπτοί κορινθιακοί πίναχί.ς· τεμένονς Αί)ηνάς.

1 ϊιετή- πρόσφορον ο; αναθηματικΌν πίνακα έπί ναυτική
ρησαν όπωςδήποτε τμήματα της έπ αύτών πάρα* τινι νίκη ή και επί διασώσει έκ ναυαγίου. II
στάσεως νοητά. Διετήρησαν δέ ταΟτα τάς έπ αύτών τεχνοτροπία της γραφής καί ιδία ή διάταξις τών
γραφάς ένεκα της τεννικωτέρας αύτών κατασκευής, οπλιτών είνε όμοια τη έπί τών κοοινθιακών άρυ-
ϊποστάντα τελείαν την δπτησιν, ένώ οί πίνακες, βάλλων ποος ους και χρονόλογικώς οί πίνακες
ων ή γραφή έςηφανίίΛη ή εις οΰδεμίαν ίιπεβλήθη- ούτοι σχετίζονται. Το δεύτερον τεμάνιον σώζει
σαν δπτησιν ή εις όλως ατελή τοιαύτην. Εκ τών την κεφαλήν μόνον καί την χαίτην λέοντος, άπει-
τοιών τεαα/ίων τούτων το υ,εΐζον, σώζον τα δυο λητικώς στρέφοντος προς τά οπίσω το πρόσθιον
περίπου τοίτα τοΟ πίνακος (μήκ. Ο 15 5ψ. 009) του σώματος. ΜΙ γραφή, έν τη άρχαϊκότητί της,
εικονίζει πλοΐον πολεμικόν, μεταφέρον οπλίτας. ητο πάντως έπιμελεστάτης έκτελέσεως και ό
Έπί τήςπρύμνης κάθηται ό ναύκληρος πηδαλίου- -ίνας, άρτιος. Οά ήτο έκ τών άρίστων τών γρα-
ιών, εν ώ ποο αυτού ίστανται πέντε όπλΐται φικών τούτων μνημείων της αρχαϊκής τέχνης. Το
πιθανώς ούτοι Οά ανήρχοντο εις Οκτώ) φέροντες τέταρτον τών τεμαχίων τούτων Ιτο άριστερόν άνω
κράνη, ασπίδας βοιωτικάς και οιπλοΟν δόρυ. 1 )ί άκρον του πίνακος) σώζε; μόνον το ζατρικιοειδές
κωπηλάται δεν Φαίνονται, διότι υποτίθεται δτι πλαίσιον άδήλου εικόνος.

κρύπτονται υπό του: όπλίτας, οίτινες φυσικώς δεν Αγγεία ζωόμορφα. Εις τά ες όπτής γης εύρή-

ί ουναντο νά είνε συγχρόνως καί κωπηλάται. II ματα τακτέα καί τίνα μικρά άγγεϊα ϋπό σχήμα

--/οαττασις πλοίων πολεμικών έπί κορινθιακών ζώου ή πτηνού, ενός δέ καί εις σχήμα κεφαλής

πινάκων δεν είνε ασυνήθης^ είνε δέ καί θέμα λίαν ό-λίτου (είκ. 20>). Ιά εις σχήματα ζώων (κονι-

1 Πρβ .ΙβΙιιΙ). 1897 87 α;ι<ι. 647 /.«·. 654. Έηίαης ΑηΐίΙ<. κλων, ποοβάτων, ΐτιπων) καί πτηνών ίνησσης)

ΒτακΒί. II, 89, αριί. 12 χ»ϊ II Η. 4, 4ρ«·. 89.40. Γογλ ΑγοΙι. , , , .

Αηζ. <1<·ι .ΙηΗπ,. 1895 171. ω* τιν* ελλιπή, είσί κοινά κατασκευάσματα, ευρι-
loading ...