Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 214
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0226
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
214 Τον η· Σονγίφ ναοΰ τον Ποσειδώνος τοίχοι κ<ά όροφή' ύπδ Ά. "Ορλάνδου.

I : νοίίας παρίΐατάδο^ προλόμον υι/'ΐς Αΐ'σμιχή.

Εκ των μελετών τούτων αί μέν ούο πρώται πεοιο-
ρίζονται είς την άπλήν σχεδίασιν της παραστά-
οος, ούδέν περ! τών τοίχων άναφέρουσαι, μόνη δ ή

τρίτη παοέγει, ενΟ άν. πίν. ·>/. άναπαοάστασιν

άνευ κειίλένου) τοΰ τοίνουκατ ίσοοομικόν σύστημα.

Αλλ' ή άναπαοάστασις αύτη δεν άνταποκοίνεται,
ώς θά ΐοωμεν, και ποος τά πράγματα. Οντως αν
έζετάσωυιεν την ουσμικήν πλευοάν άμφοτέοων των
είοηαένων παοαστάοων το0 προνάου, παοατηροΟ-
μεν, δτι επί ένίων έκ των πλίνθων, αίτινες άπαο-
τίζουσιν χύτάς (είκ. I Γ>, I , Ε,Ζ, θ), εΰρηνται πλην
των γόμφων, οι ών αί πλίνθοι εγομφοΟντο προ;
άλληλα;, και άλλοι τινές γόμφοι (είκ, I α, α..)
ούνι κατά τού: αρμούς των λίθων, ώς οί συνή-
θεις, άλλ έν τω μέσω τοΟ ύψους χυτών. I οιοΟτοι
όμως γόμφοι, λαςευάμενοι κατά την κατακόρυβον
παρειάν των λίθων, έπέχουσι θέσιν σννδέομων
μεταξύ άνισοϋψών λίθων. I όν σκοπΌν δ' ακριβώς
τοΟτον έπετέλουν και ενταΟθα άπαντώντες.

I ούτου τεθέντος το άνω τέρμα έκαστου τών
γομΦοειοών τούτων συνοέσμων ορίζει ήμϊν τήν
θέσιν όοιζοντίου άομοΟ του τοίχου, συναντώντος
τήν άντίστοινον πλίνθον τής παραστάοος κατά το
μέσον του ύψους αυτής.

Αλλ οί εκ τών γομφοειδών συνοέσμων εικαζό-
μενοι οριζόντιοι άρμοί οέν ήσαν και οί μόνοι αρμοί
τοΟ τοίχου- οιότι καϊ τών πλίνθων της παραστάοος
τινές (εϊκ. 1 Γ, Λ,/, Η) φέρουσι κατά τήν δυσμικήν
κεφαλήν σύνδεσμον |— και άναθύοωσιν ήτοι στοι-
χεία ένδεικνύοντα συνέχειαν τών αρμών τών πλίν-
θων τούτων καί έπϊ του τοίνου.

Αν νυν παραστήσωμεν γραφικώς τους τε εκ
τών γοαφοειδών καί τους έκ τών τχυομόρφων συν-
οέσμων εικαζομένου; αρμούς, θά παρατηρήσωμεν
ότι ύπέρ τούς όοθοστάτάς ο τοϊ/ος άπηρτίζετο ε/,
δόμων ύψους ένχλλάς I > !5( I καί 0 60, προ; ου; άρι-
στα -οοο-αρυ.όζοντα.'. αί εςο/αί τών ούο πλίν-
θων τής -αραττάοος Α καί II, αί -ρΌς δέσιν τής
-αρχο-ταοος μετά του τοί/ου χρησιμεύουσαι.

Κατά ταΰτα ό τοΐ/ος του έν Σουνίω ναοΟ είν/εν
οίκοδομηθη ούνΐ /.ατά το έν κοινή χρήσει κατά
τήν Περίκλειον -ερίοοον ΐσοδομιχόν σύστημα, αλλά
κατά το άπο Βιτρούβιου (Οβ Αινίη'ί. ΙΓ, ΥΙΙΤ,ϋΚοββ)
ψενδισόδομον λεγόμενον σύστημα.

Ιο πόρισμα τούτο είνε σ-ουοαίον, οιότι το
ψευδισόδοαον σύττηυ-α εθεωρείτο μέ/ρι τουοε
ώ; αποκλειστικώς ιδιάζον είς ιωνικά μνημεία

άνήκοντα είς ~όλεις τής Μ. Ασία; καί τών -ερις

// ;γ
loading ...