Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 215
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0227
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Τον ει· Σουνίφ ναον τον Ποσειδώνος τοίχοι και όροψή νπο Α. Ορλάνδου.

νήσων και τούτο έπειδή είχε παρατηρηθη εν τ;ν.
τί!/£'. τη; Παμφυλία; ΡθΗονβ, ΤΓ&νβΙβ ίπ Αδϊ»
Μϊηοι' 146, έν τοϊ; ναοί; Άσσου ΟΙ&Γίτβ, [η-
νθ3ΐί&&Ιϊοη8 «ι Αβ8θ8 74,7ο, Μέσση; ΚοΙ-
<1(Μ\(>ν, ΙιικοΙ Γ,β^Ηοβ πίν. 22, ΙΜ, Πριήνη; ΑπΙί-
ηαίιίββοί «Γοηίβ IV πίν. 7,8, Ψΐβ^βηά-βοΙίΓβάθΓι
ΡΓΪβηβ 96, !»8, Σαμοθράκης Οοηζθ, 8&η)οΙΙη·η1<<»
7. 39 πίν. 31-32 και Περγάμου Ρβι·§»ιηοη [V
-•.ν. ·!·>, Ι)απιι Β&α^αηβι' 142, χα! τοις ιωνι-
κοί; θησαυροί; των Δελφών Β(*Η 1913, 28.

Λ'.-/. το0 ημετέρου παραδείγματο; ή δπαρξι;
ψευδισοδόμου συστήματο; πιστοΟται και έν Ατ-
τική καΐ δη έν ναω τη; Ε' πΧ έκατονταετηρίδο;.
Λέν είνε δί. ώ; Οά ένόαιζέ τις, μοναοικον έν Ατ-

τική κατα τους χρόνου; τούτους το παραοειγμα
του Σουνίου και απορώ πώ; δέν παρετηρήΟη μέ-
χρι τοΟοε, οτ; το αύτο οίκοδομικον σύστημα

εφηρμοσ'νη κα! εν τω ιν.μωνειω κναληυ.ματι

ίσΟη και έν τώ Κ
του Ιελεστηρίου τη; Ελευσΐνο; (δρα οωτογρα-
γ.ν.Ί παρά Νο&<&, Βαιι1ίαη3ΐ (Ιθβ Α11θγΙιιπι8
πίν. ΙΙ.Ίΐ). Κάλλιστα δ είς τ-/ χνωτέοω πα-

οαοείγματα Οα ήδύνατο να προττεΟή και ή μετα-
γένεστέρα ττοα του Αττάλου (Ρ. Αιΐίβι·, ϋίβ 8ίοβ
(1β8 Κόηϊ£8 ΑΙΙη1ο8 1874, πίν. 1,2,3,4, ΒοΜη,
Ι)ίθ 8ΐθ8 ΚδηΪ£8 Α11ίΐ1<>8 (Ιβ8 ζννβϊΐβη Ι88"2τ:(ν.
I . "2 καΐ το ρωμαΐκον βάθρον του Αγρίππα (Βοΐιη,
Ώ'ιβ ΡΓορ^Ι&βη πίν. XXI).

Ιοωμεν νυν οποία ήτο ή οογανική σύνΟεσι; του
εξεταζομένου το ί χ ο υ.

Επί τοιχοβάτου ύψους 0313 (εϊκ. 2) εδαινον
άνευ ΐΑεσολαρήσεω; κυματίου ' ίοθοστάται ισοϋ-
ψείς τώ τη; -αρατταδο: δύο κατά το
πάχο; του τοίχου, ώ; συνάγεται εκ τε του έ—I του
ορθοστάτου τη; παραστάοο; /.ατά. τον άξονα ευρι-
σκομένου ρα'ΐδοε-.δούς έςογκώμχτο; (είκ. I ι και έκ
δυο περισωθέντων τεμαχίων ορθοστατών (είκ. 3
.4,, .4.,^, ων το μεν χπόκειται έν τω σηκώ,
το οέ έν τώ προνάω- Γα τεμάχια ταύτα
-•//ου; έκατεοον 11 Ίΐ · και άλεαντα την μίαν
των μακρών πλευρών, έκειντό -οτε εύθΰ;
μετά τον 5ρθοστάτην τής νοτία; παραστχ-

_' ' Λ- \ ι λ _ — - -) \ ■ 2: ΝΑ γωνίας τον προϋόμοι· ποοοπτικη άναπαοάοταοι-;.

ς κατα τας υεσει; Α, και ν. τη; εικ. -ί. Α;οτι1 Ήϊϊϊλαίν.ι; ϊ/ιίιίζιτ»! !ν τ; τχϊς λΐ1ΐί(11ΗΐΗ'8 Οΐ .Ιοίΐϊ» Π
Πίν XIV // τϊ·: Λιι(ϊ<|ΐιίΐ<'>* Ιη&ΙΙΙββ άβ ΓΛΐΙί<ι»ιο (ΗίΙΙΟΓίί)

"ρερουσιν αμφότερα κατα την εοραν ίχνη σκω-
ρίας σχήματος Η προερχόμενα έκ τών συνδέ-

VIII κ». VIII τ;<ί )ΐ τ'ό τοί/ου ;ϋτι κν^αΐΐον ζατι τυν -οίι. τμίυν τοϋ το'./ο^ατου. Κ~ειδη δ ο άίων τών

28
loading ...