Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 216
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0228
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Λ Ε 1917

Α ; ^— 1·2δ —η Α? Η

Τ

ι

ο

1.38

οο

31 ορΟοοτάται τον τοι'χον.

ί/νών τούτων άπέχει άπό μεν του προσώπου τοΟ /ου; του τοίχου, ως διδάσκει δ τε άπλοΟς επί της
Λίθου <> 18, άπό οέ του αρμού 080 τόσον δέ -άλιν πλίνθου Η της παοαστάδος γομβοσΰνδεσμος (εΐκ.
ακριβώς %-ί/ν. άντιστοίχως ό σύνδεσμος τοΟπρώ- I Β, α) άλλα καΐ τεαάχιον πάχους σωζόμενου 063
του άρμοΟ του νοτίου τοιχοράτου άπο των έπ'ι του (είκ. 4^) ένεκτισμένον κατά τον νότιον στυλοβάτην
τοιχοβάτου ι/νών του προσώπου των ορθοστατών
χα: άπο της νοτίαςπαραστάδος είκ. "2), έπεται δτι
τα ευρεθέντα τεμάχια άνήκουσιν οντω; ει; τα; θέ-
σει; Α, και Λ.,. I ήν ταυτότητα άλλως του τεμα-
χίου Α., προσεπικυροϊ και ή τελεία σύμπτωσις της
θέσεως τού κατα το σωι,όμενον άνω αϋτοϋ άκρον
συνοέσμου I— ~ρό; το έτερον τούτου ήμισυ το έπι
του δρθοστάτου της ιταραστάοο; είιρισκόμενον.

Ιό πά/ο; του τοίχου κατά τού; δρθοστάτας όοί-
ζεται εκ τών έπϊ του τοιχοράτου καταλείφθέντων
ί/νών τών εκατέρωθεν προσώπων όιενόντ(υν 0815.
I ό οέ μήκος τών πρώτων δρθοστατών οέν μετρεΐ- ^
ται μέν ά- ευθείας, διότι τά περισωΟέντα τεμάχια ^
εινε κολοβά, ευρίσκεται δμως άσοαλώς έκ τών έπι
ιχοράτου περισίυΟέντων γόμφων, ών ό μέν

οο

453

του

εεριστασιν απέχει της παρασταοος κατα ^^ίίΐί^ίίΐίϋΐΐ^^ΐτ 1

7: τιλίνΰος τον τοίχου ίντετειχιομένη έν τοι οτνλοβάτι/.

206 (εΐκ. 2) ό οε προ; τον πρόναον κατά 1.91
είκ.ίο). I ών οέ λοιπών ορθοστατών τά μήκη παρα-

μένουσιν άγνωστα οϋοενό; σχετικού" τεκμηρίου -ε- μεταίύ του 9ου και του 10°Μ άπ ανατολών κίονος,
ισωθέντο;. Τούτο υ.όνον γνωοίζοαεν, ότι ή τοπο- πιθανώτατα κατά την εν έ'τει 1 ΝΝ()

'ενομενην

θέτησι; τών ορθοστατών εγένετο άπ' ανατολών προς στερέωσιν του ναοΟ 1. Ιό τεμάχιον τοΟτο λέγω 5τι
δυσαάς, ώς δεικνύουσι τά παρά τού; γόμφους άνηκε ι εις τον λίθον I!, της είκ. "2. Διότι ό επί τη

άνω έπιφανείας του αου,ού αυτού σωζόμενος υ,όνος

του τοιχοβάτου μοχλοβόθρια (8ΐβηιιιιΙοΓΐιβι·).

Υπέρ τού; δρθοστάτας έτοποθετεΐτο δόμος ΰψ. γομφοσΰνδεσμος άπέχει του προσώπου του λίθου
030, ούτινος έκαστος λίθος διήκε οι ολου του ΐϊά- ι Κ*ββ«»<©ν, Ί·τβρΙ« τή« Άρχ«ιολ. Έτ«φ«<«« 81.
loading ...