Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 219
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0231
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1917

9: ηλίν&οι τοί τοίχον.

σαις άνεςχιρέτιος τχϊς προγενε-
στέοαις υ,ελέταις, χλλά πολΰ υ.ι·
κοότερον χύτοΟ, ώς έν τω «θη-
7ί!ω » κα': τω νχω τή; Νεαέ-
σεως.

!..!; θά παρετήρησεν ήδη ό
αναγνώστης, έχ τών [λένρι τοΟ
έπικρ7.νου οόμων του τοίνου τά
υ,ονα περισωθέντα τεμάχια πλίν-
θων χνήκουσι παραδόζως εις του;
εΰθΰς υ.ετά τήν παραστάδα το-ο-
θετουμένους λίθους. Γο γεγονός
τοϋτο δεικνύει 5τι, δτε χρνικώς
/.α.τεστρζτ/ϊ', ό ναό; παοέαειναν
εκ των τογων του σηκοΟ χ;.
δύο παραττάδε; του προνάου,
ων ή νοτία αετά. μικροΟ τμή-
ματος τοίχου. Γστερον— πάν-
τως προ του I / 7Γ> · — 5τε ή νο-
τιά -χρχττά: κατέπεσε, πιθανώς
έκ τ£'.ο-υ.οϋ. Οίεσπάρησαν και
έφθάρησαν οί λίθοι του μετά της
παραστάδος συνημμένου μιικροΟ
τμήματος τοίνου τοσούτον, ώστε
κατά τήν γενομένην τω 1908
άναστήλωσιν της παραστάδος οί
λίθοι τοΟ τοίνου δεν άνεγνωρί-
σθησαν πλέον.

Απομένει ήδη ή έζέτασις των
υπέρ το ΐπίκρανον δόμων τοΟ τοί-
χου. Προ; ταύτην θά βοηθηθώ-
αεν υπό γομβ>οειδοΟς συνδέσμου
εύοισκομένου έπΐ τοΟ άτο της
παραστάδος προς το πτερον διή-
κοντος έπιστυλίου ε;.; υψος 0625
Ιεϊκ. I, Κ) και δεικνύοντος 5τι το
ΰψος του οόμου τούτου /το κατά
0028 μείζον του κανονικοΟ. < >
δέ λόγος ο; ον ό δόαο; ουτο;

1 Ή ΥΡΟνολογία αύτι, = ;α'·'£τα'. ξ* ■/£'·»-
τε^'ον ΜΥρονιβΐΜν6>ν */αοϊγαάτ'ον ονουίάΕτ&ιν
ΐπιαζε-τίον, /αρβνΜντβΜ ττ|ς πλίνθου Λ
τη; -α&αστάδο; /.α*, ο"τ, εν Οεσει Κ&λΟΧΤΟρ^νΐ]
ΰπό τοϋ ϋ-·ρ»νι.> λίθου, γρβφένΤΜ· Βτι
τ( -λίνθος εκείτο '/α^αϊ ϊ] ητο τούλά-/ι3Τον
ΐλβυφιοα α-ο τών υπεοΟεν αυτή; τΐΟε^ένον.
loading ...