Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 223
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0235
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1917

Τον εν Σοννίω ναον τον ΙΙοοειδώνος τοίχοι και οροφή · νπδ Ά. Όρλάνδον. 223

1 60, τόρμοι προωρισμένοι εις ϋποοο/ήν των σιδη- ναών σ/ηματίζουσιν ώς γνωστόν κυματιοφόρα τε-

ρών κιγκλίδων, δΓ ών έφράσσετο ο πρόοομος και ών μ,άνια καλούμενα ύποδόκία (10 IV 1484 59, 233)

το κάτω τέρμα έστηρίζετο έπί της μνημονευθείσης ή θράνοι. Τοιούτων λίθων διετηρήθησαν έν Σουνίω

βάσεως. II παρατιθεμένη είκών 15 δεικνύει μερι- 4 είοη, φέροντα πάντα ΰπερθεν ταινία; κεκοσμη-

κήν άναπαράστασιν του νοτίου ήαίσεος τοϋ προοό- μένη ς δι' έγκαυστικώς γεγραμμένου διπλοΟ μαιάν-

μου, έν / οΰοείς των σημειουμένων κριθμος είνε όρου ' κυμάτιον δωρικόν μετά προφυλακτηρίου

φανταστικός, ταινίας ^εί«. Ιβ, Γίίνε οέ ποικίλη ή δια-

I ην άνο,ι άπόληξιν των τοί/ων των δωρικών ~5μή θράνων. Ούτω δ μεν

.Υ Ο νπΐ-ρ τοϊ'ς μάκρους τοίχους τον οηκοϋ'
Ξ νπερ τους κίονας τον προδόμου.

793

16: τομή τον κνματίον των Οράνων. \-. Ι)0άνοι.

σεως έλαςεύθη έκ του αϋτου καί το γεΐσον λί- την εδραν πλάτους, έ'/ουσιν εκατέρωθεν όρΟο-
Οου ι ΑΑ 1915 είκ. 13) καΐ ε/ει ΰψος 0215, οί γωνίου έξογκώματος δύο πρόσωπα άμφότερα ύψους
ο έπΐ των τοί/ων τοϋ προδόμου τοϋ δπισθοδό- 0 215, οί οέ των ύπολοίπων τοί/ων, πλάτους
μου |είχ. 1/ -ι, άναγνωριζόμενοι έ/. τοϋ /.ατά 07!Κ! | είκ. 17 Ν, Ο), ε/ουσι κατά μέν το έν

πρόσωπον ΰψος 0215 κατά οέ τ'ο έτερον 0 325
και τοϋτο διότι ή οροφή τοϋ πτεροΰ ήτο κατά
·· II ύψηλοτέρα της τοϋ προθύμου καί τη; τοϋ
σηκοΟ (είκ. 2). Γπάρχειβμως καί έν είοος θράνων,
(είκ. 18) ων το πλάτος 0 705 προς οΰοένα τών τοί-
χων εύαρμοστεΐ. Οί θρδνοι ούτοι, ών διεσώθησαν
~ μόνον τεμάχια, άνήκουσι προφανώς ε'ις τους ϋπ
έμοϋ άλλα/οϋ μετεώρους κληΟέντας ~, είς εκείνους
δηλονότι, οίτινες διήκον από της ΝΔ και 'τής ΒΛ
γωνίας τοϋ οπισθόδομου προς την περίστασιν. Ότι
δ' όντως τά δύο ταϋτα τεμά/ια εϊς τάς θέσεις
ταύτας άνήκουσι πιστοποιείται εκ τε τοϋ τόπου
ευρέσεως ^ μάλιστα οέ έκ τοϋ έπ'ι της άνω επιφα-
νείας τοϋ έτέρου αυτών ϋπάρ/οντος καθέτου συν-
δέσμου (εικ. 1Ν| και της κατά. την αυτήν πλευ-
ράν διαγωνίου τμήσεως τοϋ κυματίου, έξ ών στοι-

1 ΆπαΒίγχλίτως άπαντώντος Ιν τη θέσει ταύτη έν -άσι τοις
ναοί; της Ε' Γ.Χ εκατονταετηρίδος.

_ 70 5 _— 2 Ορίάκίοι». ό Ιν Στράτω ναό; τοΰ Λιός 1916 σ. 12.

3 Τα τευ.ά*/ια άπόκεινται έ'ς*(ι> της νοτιάς περιστάσεις έν θέσει
18 : μίτέωρυς ΰράνος. πλησιαζούση τη ΝΔ γιονία το3 ο~ισθο?ο'αου.

29
loading ...