Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1917

Seite: 224
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1917/0236
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
224 Τον έν Σοννίω ναοΰ τον Ποσειδώνος τοίχοι και οροφή- νπο Ά. Όρλάνδον. λε ιθπ

χείων σαφώς έμφαίνεται δτι τό ήμέτερον τεμάχιον δροφής του δπισθονάου και ή δευτέρα (είκ. 21).

διεσταυφοϋτο καθέτως πρός έτερον τοΐγον άπολή- Ελθωμεν ήδη ει; την έξέτασιν των δοκών της

γοντα εις αυτό. Τοιαύτη δέ θέσις έν τω ναώ μία δροφής τοΟ δπισθονάου. Εκ τούτων χνεΟρον έν καί

και μόνη ύπάρχει, ή είρημένη. Εί/ε δ' ό θρανος μόνον τεμά/ιον έν τω /.ατά τήν δυσμικήν κλιτύν

ούτος έπίτηοες μέγα το ύψος (0535) διότι, ώς θα λιθοσωρω (είκ. 19). "Ε-/ε'. ύψος ακέραιον 0385,

ιδωμεν, έπ' αύτοΟ ήδράζετο ή τε άκρα δοκός της έκ 3ε του μήκους του εσώθησαν 1 20. Στέφεται

19: δοκός οροφής εκ τον όπιο&ονάον.

άνω ύπό ταπεινοί λεσβίου κυματίου καί φέρει κανόνα παρατηρούμενον έν τοις Οωρικοΐς ιχνημείοις

έγκοπην διά τήν μεταόόκιον -λάκα. Το πλάτος της Ε πΧ έχατονταετηρίδος I Παρθενών, ναός

της έγκοπής ταύτης εϊνε κάτω μεν 007 ανω Απόλλωνος Βασσών, « θησεϊον», Προπύλαια,

οέ 0075. Εί/ον άρα αί πλάκες και βεβαίως ναός Νεμέσεως), ό κατά μήκος άξων του ναοΰ

καί αί δοκοί κλίσιν τινά προς τά έξω. Ή δοκός συμπίπτει προς τον άξονα δοκοΟ της δροφής. Έάν

δεν δίεσώθη άκεραία κατά το πλάτος" δύναται λοιπόν όρισθή καί της άκρας δοκοΰ ή ακριβής Οέ-

ομως τούτο μετά μεγάλης προσεγγίσεως νά όρι- σις, δυνάμεθα νά εύρωμεν τά μεταζόνια των δο-

σΟη, έκ του κατά την κεφαλήν της δοκού περί- κών διαστήματα διαιροΟντες εις ίσα μέρη τήν

σωθέντος τόρμου ανελκύσεως (είκ. 19), ού ό άξων άπόστασιν του άξονος της άκρας δοκού άπο τοΟ

απέχει της εξωτερικής έπιφανείας 0 20. Επειδή άξονος της μέσης, όστις έπαναλαμβάνομεν, συνέ-

δ ό τόρμος ούτος ήτο βεβαίως ακριβώς έν τώ μέσω πίπτε προς τον μέγαν άξονα του ναοΰ. Κατ' εύ-

τοΰ πλάτους έπεται ότι το πλάτος τών δοκών ήτο "υ'/ή συγκυρίαν άνεΟρον έοέπος τεμάνιόν τι όπερ

"2 ΧΟ 2Γ> = ( 1·>2. Απομένει νυν ό ορισμός της άπ' παρέ/_ει ήμϊν τήν ζητουμενην ακριβή Οεσιν της

χλλήλων άποστάσειυς τών δοκών τούτων, όστις, άκρας νοτιάς δοκού. Το τεμάνιόν δε τούτο δν άρ-

λόγω παντελούς ελλείψεως φατνωματικών πλα- κούντως ίδιόρρυΟμον Οά έξετάσωμεν έκτενέστε-

κών, δεν έπιτυγχάνεται άπ ευθείας. Κατά γενικον ράν πως. Ευρίσκεται κατά τήν 1! πλευράν του

20; γεΐοον ΝΑ γωνίας τον ναον.
loading ...