Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 2
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0012
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
2 Τό παρά την Φυλην άντρον τοΰ Πανός' υπό Ά. Σκιά.

εινε αυτό τούτο το ύπΌ τοΰ Μενάνδρου κληθέν
Νυμφαΐον των Φνλασίων^, κεϊτα-ι κατά την άρι-
στεράν ο/θην του χειμάρρου του σήμερον λεγομέ-
νου αυτόθι μεν ρεύμα της Γκονρας, κατωτέρω δε
-αρά την μονήν τών Κλειστών και επέκεινα ΤΙαν-
νονλα- απέχει δέ'άπο του άποκρημνοτάτου μέρους
του ορούς του "Αρματος περίπου 1 500 μέτρα 2.

5.· άποψις τον "Αρματος εκ Χασιάς

θεν εις υψος 8 μ. περίπου προζγοντος βράχου τοΰ·
ορούς, τΌ δέ στόμιον τοΰ* άντρου κείται κατά το
προς νότον άκρον του πρόθυρου. Έπί της μιας τών
πλευρών του πρόθυρου πλησίον τοΟ στομίου ύπάρ-
χουσι λελαξευμέναι κόγχαι τινές προς ενθεσιν ανα-
θημάτων και παρ' αύτάς έπιγραοραι γνωσται ήδη,

Παγανέα. Τό αντικρύ της Παγανέας έπί της έτέρας δχθης της χα-
ράδρας δρος λέγεται Ταμίλ&ι, η δε υπεράνω του άντρου κλιτύς λέ-
γεται τον Πίνη έκ του ονόματος τοΰ ιδιοκτήτου αγρών τίνων υψη-
λο'τερον κειμένων.

3 'Λ. Κορδέλλα, Αί Αθήναι έξεταζο'μεναι υπό υδραυλικήν επο-
ψιν σ. 139.

Το υψος αύτου άπο της θαλάσσης εινε 773 μέτρα,
άπο δέ του κάτωθεν κειμένου μέρους της κοίτης
του χειμάρρου το δάπεδον τοΰ άντρου ευρίσκεται
εις ύψος περίπου 35 μέτρων

Προ του στομίου του άντρου υπάρχει εύρυ πρό-
θυρον εκτεινόμενον έκ βορρά προς νότον, έ'χον πλά-
τος 16,60 μ., βάθος οέ 10, δπερ ένια/ου περιο-

ρίζεται εις 7 μ. μόνον. Σχεδόν δέ καθ' άπαν το
πλάτος αύτου τΌ πρόθυρον σκέπεται ύπΌ του άνω-

1 Άρποκρατίων έν λ. Φνλή' Ισοκράτης εν τφ περί της ΕΙρή'
νης· δήμος εστι φνλής της ΟΙνηΐδος' Μένανδρος Δνακόλψ' « της
Αττικής νομίζετ' είναι τον τόπον Φνλήν, τό Ννμφαΐον δ' δϋεν
προέρχομαι Φνλασίων».

2 Τό δρος, εις ο ανήκει ό κρημνός τοΰ "Αρματος, λέγεται σήμε-
ρον υπό Αλβανοφώνων κατοίκων της Χασιάς Στράτι (ήτοι έπίπεδον)
οχι Καλαμαρά ώς σημειοΰται έν τώ Γερμανικώ χάρτη ΟΐΙΓίίΐΙδ
11Π(1 ΚβυρβΓΐ· Καλαμαρά δε λέγεται ό βραχώδης λόφος ό κείμενος
μεταξύ τοΰ έν Πρακτ. της ΑΕ 1900 σ. 43 ΰποσημ. 2 μνημονευθέντος
Καλντεριμίον και της θέσεως τοΰ αρχαίου δήμου Φυλής. Ό βράχος
τοΰ "Αρματος λέγεται Καλιακονδα (ή άλοανιστί 'Ρρέ&·ί-Καλιακον-
δες), ή δε προς την μονήν ιών Κλειστών άπο'κρημνος στεφάνη αϋτοΰ

ι
loading ...