Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 3
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0013
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

Το παρά την Φνλην άντρον τον Πανός- νπδ Α. Σκιά

3

από πολλού 1, τό δέ έδαφος αυτού κατά το πλεΐ- Αύτό δέ το άντρον εκτείνεται εκ δυσμών προς

στον είνε όμαλόν, καίτοι ύπάρχουσι και βράχοι ανατολάς, το δέ στόμιον αυτού κείμενον προς δυ-
τινές κατ'απεπτωκότες έκτης οροφής. σμάς έχει κάτω πλάτος 1,05, στενούμενον προς

.9: το πρό&υρον τον άντρου, ώς φαίνεται εκ της ετέρας όχΰης τον χειμάρρου.

τά άνω και άπολήγον εις όξεΐαν γωνίαν, ώς φαί-
νεται εν τη επομένη φωτογραφία παραχωρηθείση
μοι φιλοφρόνως ύπο του πρώην διευθυντοΟ της εν
Αθήναις Αγγλικής αρχαιολογικής σχολής κ.
Βοδ&ηηιΐθί ^εί«. 4).

Το έδαφος δέ του άντρου εκτείνεται περίπου ορι-
ζοντίως εις βάθος 52 μέτρων εσωτέρου του στομίου,
■υπάρχει δ' ένδοτέρω και έτερος στενός θάλαμος
βάθους ετέρων 10 μ., ώστε το δλον βάθος αύτου
είνε 62 μ. ή και πλέον το δέ μέγιστον πλάτος
αύτοΟ είνε 14,40, άλλ' ενδέχεται να ύπάρχωσιν,
ιδίως κατά την προς βορραν πλευράν και μέρη
-άποπεφραγμένα, άτινα έκφρασσόμενα δύνανται νά

1 "Ιδε Κορδέλλαν εν. άν. Ι,οΐΐϊηο· Ιν ΜίΙΙθίΙ. ά. ά. 3Γθ1ΐ.
ΙηβΙ. Αίίιβη V σ. 293.

αύξήσιυσιν ίκανώς το νυν φαινομενον πλάτος. Εκ
τής όλης εκτάσεως τοΟ εσωτερικού του σπηλαίου
εςηρευνήθη δια τής άνασκαφής μόνον το πρόσθιον
μέρος μέχρις άποστάσεως 20 μ. περίπου άπο τής
θέσεως τής κατωτέρω υπ' αριθ. 1 δημοσιευομένης
επιγραφής, κεχαραγμένης έπ'ι του βράχου κατά το
προς δεξιάν πλευρον του στομίου" το δ' ύπόλοιπον
μέρος του σπηλαίου και ολόκληρον το πρόθυρον
έ'μεινεν άνεξερεύνητον, επειδή το Συμοούλιον τής
Αρχαιολογικής Εταιρείας ένεκα άπροόπτου τίνος
ανάγκης διέταξεν αίφνιδίοκ την παυσιντών ύπ' αυ-
τής έκτελουμένων ανασκαφών. Προ. Πρακτ. ΑΕτ

1901 σ. 33.

Ή εις το πρόθυρον του άντρου πρόσοδος είνε
λίαν δυσχερής διά τό άπόκρημον του τόπου, έτι
loading ...