Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 6
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0016
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
6 Τό παρά την Φυλην αντρον τον Πανός· υπό Ά Σκιά.

Α Ε 1918

της Γκούρας, έν ταύτώ δέ και ύπο ένος των δια- σχηματισθέν κοίλωμα έξετείνετο κατά πρώτον έν

σταυρουμένων προς αυτήν μικρών εγκαρσίων ρη- συνεχεία μέχρι της χαράδρας του χειμάρρου της

γμάτων 1. Έκ τών υδάτων λοιπόν τών διερχομέ- Γκούρας, έπειτα δ έπήλθεν έγκατακρήμνισις της

νων δια τών ρωγμών ο σχιστολιθικος όγκος άπεσα- οροφής, εξ ής έχωρίσθη ύπο τών καταπεσόντων

θρουτο και μεταβαλλόμενος εις πηλον παρεσύρετο βράχων το πρόθυρον άπό του εσωτέρου μέρους του

κατ' ολίγον εις την χαράδραν, ούτω δ' έσχ_ηματί- άντρου. Η έγκατακρήμνισις της όροφής φαίνεται

σθη το κοίλωμα του σπηλαίου. Μοι φαίνεται δέ, και έν ταΐς έξης δύο ύπο τοΟ κ. Βθ8&ης[ΐΐθΙ παρα-

καίτοι δεν έξηκρίβωσα τούτο ασφαλώς, δτι το χωρηθείσαις μοι φωτογραφίαις, έν αις άπεικονί-

5: ή υπεράνω τον άντρου κλιτνς τον δρονς. Το πρόΰνρον φαίνεται σκοτεινόν δεξιά κάτω εν τι} χαράδρα.

ζεται ή υπεράνω τοΟ άντρου κλιτύς του ορούς, τών ύπερκειμένων βράχων άφθονους άσβεστολιθι-

μάλιστα δέ έν τη πρώτη τούτων. κάς ύλας, αίτινες άποτιθέμεναι επί του σχιστολι-

Ένώ δ'μως ούτω τά διερχόμενα ύδατα παρασύ- θικου εδάφους έπήγνυντο μεταβαλλόμεναι εις άσβε-

ροντα τον έκ της άποσαθρώσεως τού σχιστολίθου στολιθικόν τόφον (τραβερτίνην) επικαλύπτοντα το

πηλον καθιστών έπι μάλλον εύρύτερον το κοίλωμα δάπεδον, όστις διαρκώς μέχρι της σήμερον αύξα-

τοΰ σπηλαίου, τά αυτά ύδατα παρέσυρον και έκ νόμενος πληροί μέρος του σπηλαίου 2. Ο όγκος

1 Εξ έτερων εγκαρσίων ρηγμάτων έσχηματίσθησαν καί τινε; τών 2 Ή όπό τόφου έπικάλυψις του εδάφους είνε, ώς γνωστόν, ενίοτε

χαραδρών τών εις τον χείμαρρον είσρεόντων ρυάκων. "Εν τινι ρη'- λίαν ταχεία, παράδειγμα δέ τούτου εΐνε και αί έν Ίεραπόλει της

γ'ματι εις άπόστασιν περίπου 200 μέτρων κατωτέρω του Μεσονυκτίου Φρυγίας πηγαί, περί ών ό Στράβ(ον (ΙΓ' 629,630) μαρτυρεί τά έξης*

αφανίζονται εν τοις κα6' ημάς χρόνοις κατά τό θέρος τά ύδατα του ντο μεν γαρ νδωρ οϋτω ραδίως εις πώρον μεταβάλλει πηττόμενον,

ρύακος της Γκούρας, Ινώ μνημονεύεται ότι άλλοτε έ'ρρεον μέχρι του όίστ' οχετούς επάγοντες φραγμούς απεργάζονται μονόλιθους-----

θριασίου πεδίου, όπου νυν μο'νον κατά τον '/ειμώνα ρέει ό γεί- τό δε της άπολι&ώσεως και επί τών εν Λαοδικεία ποταμών φαοι

μαρρος. ουμβαίνειν, καίπερ δντων ποτίμων*.
loading ...