Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 7
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0017
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1918

Το παρά την Φνλήν άντρον τον Πανός' ύπο Ά. Σκιά. 7

δμακ τοΟ ύποκειμένου σχιστολίθου έξηκολούθει ύποκάτωθεν του έπιπάγου έτερα έπιγενή κοιλώ-

καί μετά την άπόθεσιν του άσβεστολιθικου επιπά- ματα, και έντος των κοιλωμάτων τούτων κατέπι-

γου πάντοτε έλαττούμενος εκ της ύπο των ύδά- -τον μεν εκάστοτε έγκατακρημνιζόμενα τμήματα

των άποσαθρώσεως, ούτω δ' έσχηματίζοντο και τοΟ υπερκειμένου στρώματος, μετεκινουντο δε συ-

6; τό πρόϋ·υρον μετά του υπεράνω αυτόν μέρους.

νωθούμενα ή άπωθούμενα και άλλα παρακείμενα

μέρη. Έκ των τοιούτων έγκατακρημνίσεων και

ώθισμών το στρώμα τοΟ άσβεστολιΟικου τόφου με-

τακινούμενον και συμπιεζόμενον ύπέστη πλείστας

συρρικνώσεις και στολιδώσεις, ώστε το έδαφος τοΟ

σπηλαίου κατέστη άνωμαλώτατον διακοπτόμενον

ύπο πλείστων δίκην ορέων έξηρμένων μερών και

άλλων κεκοιλωμένων εις σχήμα βόθρων, δώ ό
12 6 18

Κορδέλλας I μή δυνάμενος νά γινώσκη το αίτιον

1 εν. άν. σ. 140. Την έκ της άποσαθρώσεως του σ-/ιστολίθου πα-
ραχθεΐσαν άργιλλώδη γην, ήν εΤδεν, ώς φαίνεται, εν τινι ρη'γματι,
Ινόμισεν ώς άλλοθεν μεταψερθεϊσαν. Σημειωτέον ό'τι και άλλως ο
τραοερτίνης έχει στολιδώσεις και καταλείπει έν έαυτώ πολλά κενά,
έν οίς ύστερον συμοαίνουσιν έγκατακρημνίσεις, αλλ" ενταύθα ή εκτα-
σις τών παρατηρηθέντιον κοιλωμάτων ήτο τόσον μεγάλη, ώστε δεν
πιστεύω δτι ήδύναντο να σ/ηματισθώσιν άνευ άποσαθροίσεως και
άποπλύσεως του υποκειμένου σ/ιστολίθου.
loading ...