Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 10
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0020
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Π) Τό παρά την Φυλην άντρον τον Πανός υπό Ά. Σκιά.

Α Ε 1918

ρεωτέρου ασβεστόλιθου του προς δεςιάν πλευρού στολίθου κοίλον μέρος. Περαιτέρω, ήτοι εις άπό-

του σπηλαίου ανήλθε προς τά άνω και έφθασε στασιν 16 α. άπο της εισόδου, ένθα ό σχιστόλιθος

μέχρι της επιφανείας διαρρήξας το ύπερκείμενον συμπιεσθείς πλευρικώς εκατέρωθεν έξήρθη προς

στοώαα του έπιπάγου εν αποστάσει 20 μ. άπο τά άνω, ογι μόνον τό κατώτατον στοώυ,α, άλλα

της προειρημένης επιγραφής. Έκτου ούτω μέχρι και τό μεσαΐον παρεσύρθησαν μέ/ρι 1,70 ϋψηλό-

τής επιφανείας έξαρθέντος σχιστολίθου προήρ- τερον τής προτέρας θέσεως του κατωτάτου στρώ-

χετο ό άργιλλώδης πηλός, όν ό Κορδέλλας εν. ματος, ουτο^ δε τό μέν κατώτατον στρώμα διεσχί-

άν. σ. 140 ένόμισεν ό'τι είχε μεταφερθή άλλαχό- σθη ύπό τοΟ ανερχομένου σχιστολίθου, τό όέ

θεν. Ένεκα δε τής έγκατακρημνίσεως του έπιπά- μεσαΐον συνανυψώθη μετ' αύτοΟ και έκυρτώθη

γου προς τό άριστερόν μέρος έσχηματίσθησαν άνερχόμενον μεν άποτόμως ες αριστερών, κατερ-

αύτόθι κάθετα ρήγματα, άτινα ό τε ίνορδέλλας χόμενον δε σχεδόν έξ ί'σου άποτόμως προς δεξιάν.

(αυτόθι) και ό Ι,οΐΐίη^ 1 έξέλαβον ώς βαθμίδας Ουτίος έσχηματίσθησαν εκατέρωθεν του έξηρμένου

τεχνητάς. σχιστολίθου δύο κοιλότητες, μεγαλυτέρα μέν ή

Τό προς άριστεράν μέρος του σπηλαίου, ενθα πρΧος άριστεράν, μικροτέρα δε ή προς δεξιάν, αίτι-

έγένετο ή προειρημένη έγκατακρήμνισις, ήτο ήθη νες συν τω χρόνω έπληρώθησαν υπό έπιγενους

προ των χρόνοον του κατωτάτου στρώματος κοίλον τόφου, ώστε το δάπεδον του σπηλαίου κατέστη

ένεκα μεγαλυτέρας άποπλύσεως του σχιστολιθικοΟ περίπου έπίπεδον. Έπϊ του επιπέδου τούτου έδά-

στρώματος, ενώ προς δεξιάν ό σχιστόλιθος διετή- φους εκείτο τό άνώτατον στρώμα τής τέφρας, όπερ

ρεΐτο εις ΰψηλότερον έπίπεδον. Διό εις άπόστασιν ύστερώτερον έκάμφθη ολίγον και αυτό έκατέρωθεν

13 μ. από τής εισόδου, ενθα παρετηρήθη τό πρώ- κα) διεσπάσθη δίς. Τέλος αί ούτω σχηματισθεΐσαι

τον ρήγμα, το κατώτατον στρώμα τής τέφρας επί- δύο κοιλότητες έπληρώθησαν υπό νέου τόφου, και

πεδον εχον θέσιν έπεκάθητο προς δεξιάν μέν έπ ούτω τό έδαφος του σπηλαίου κατέστη αυτόθι εκ

αύτου του σχιστολίθου, προς άριστεράν δε επί ν£0υ περίπου έπίπεδον καθ' άπαν τό πλάτος τοΟ

τόφου πληροΟντος τό μέχρι του υποκειμένου σχι- σπηλαίου, ήτοι εις μήκος 6,70.

'■-;!".- :·7.'· , ·.··> ·, .-·

Ι------------ ------------------- 6 7°_________ ------- ---------------------»-ι

ΚΛΐρ.α.ξ ί: 50

7: τομή κατά προσέ^ίσίν τοϋ είά^ους τοΰ οπηλαίον εκ Β προς Χ εις άπόστασιν 16 μ. άπο τής εισόδου.

Κ ιοψώδης έπίπαγος. ε=λεπτόν στρώμα τάφου εισχώρησαν εκ πλαγίου εις τον οχιατόλι&ον. Τ— κατώτατον στρώμα τέφρας. Τ2 - μεσαΐον
στρώμα τέφρας, τΐ, τ2, τ3= άνώτατον στρώμα τέφρας διεσπασμένον, εις τρία μέρη εκ κα&ιζήσεοις. σκ—ϋέσις

δύο άν&ρωπίνων σκελετών.

Εκ των προειρημένιον παρατηρησείον συνάγε- τα£ άσφαλώς ό'τι ή έγκατακρήμνισις του τοφώδους

1 ΑΜ 1880 τ. 292. Ιη άβι· Ρβίβλνβηά 1. νοη άβΓ]Θηΐ§βη, έπιπάγου και ή κατ' άκολουθίαν αυτής εξαρσις

,. . , . 6, 6 θΑ „ „ , ' . τοΟ σγιστολιϋου συνερη, ενω το μεσαΐον στρώμα

κΐβιηβ γοΙι βιη^βηαιίΘηβ οίαιβη, ςιιιι αθηβη ηιΐΓ βιη » V» 3"

νν3ηάΐβι· ΚΙβίΐβΓ ίοπίιοηιηιΐ. τής τέφρας άπετέλει τό δάπεοον τοΟ σπηλαίου, όεν
loading ...