Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 16
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0026
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen
facsimile
16 Το παρά την Φυλην άντρον τον Πανός νπό Ά. Σκιά.

ΑΕ 1918

μενα νομίζω δτι δυσκόλως δύνανται νά νοηθώσιν ώς νικών συμβόλων και προσηνέχθησαν εις τον πά-
τελούμενα εν τώ περιωρι σμένω χώρω του άντρου και τριον Οεόν, είτε ίσως είνε προσφοραί χριστιανών
του πρόθυρου αυτού. Η εύρεσις όμως πολυαρίθ- δεισιδαιμόνων άπεκδεχομένων μαντείαν ή άλλην
μων λύχνων μετά σταυ ρών ή άλλων χριστιανικών τινά ώφέλειαν -αρά του Πανός. Σημειωτέον δ' δτι
συμβόλων νομίζω δτι δεν αρκεί νά επιβεβαίωση κατά Παυσανίαν Η' 37 8 έπιστεύετο δτι «ΰεών
τήν γνώμην του Ρωμαίου (εν. άν.) δτι έτελεΐτό ομοίως τοις δυνατωτάτοις και τούτω μέτεστι τω
ποτε εν τω άντρω χριστιανική λατρεία, διότι ουδέν Πανί άν&ρώπων τε ενχάς άγειν ες τέλος και όποια
άλλο ί/νος τοιαύτης λατρείας ευρέθη. Τούναντίον εοικεν άποδονναι πονηροΐς». Άλλως τε τήν δια-
δέ ή καταστροφή τών άναθημάτων και ή έρήμωσις τήρησιν της παλαιάς λατρείας μέχρι τών εσχά-
του ίερου φαίνονται άποδεικνύοντα οτι οί αληθείς των χρόνων αποδεικνύει ή παράστασις του εν
χριστιανοί διέκειντο προς το ιερόν τούτο έχθρικώ- είκ. 9,1 απεικονιζόμενου μετά μεσαιωνικής άλη-
τατα. Νομίζω λοιπόν οτι οί χριστιανικοί λύχνοι θώς κακοτεχνίας πεποιημένου λύχνου, εν ω άναμ-
είτε πωλούμενοι αδιακρίτως μετά τών άλλων έν φιβόλως παρίσταται πάνοπλος ή Παλλάς Άθηνα,
τή άγορα ήγοράσθησαν υπό οπαδών της παλαιάς ώς άποδεικνύει ό ποδήρης χιτών αυτής, όν δεν
θρησκείας μή σκανδαλιζομένων ύπο τών χριστια- ήδύνατο νά φέρη άρρην οπλίτης.

9: λύχνοι κακότεχνοι· άριϋΚ I: ή Ά&ηνά πάνοπλος. 2: άγιος πωγωνοφόρος μετά οτανρον και ακτινών περί τήν κεφαλήν.

3'· δένδρον. Ί: δένδοον και κάτωΰι οτανρός.

12 6 18
loading ...