Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 16
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0026
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
16 Το παρά την Φυλην άντρον τον Πανός νπό Ά. Σκιά.

ΑΕ 1918

μενα νομίζω δτι δυσκόλως δύνανται νά νοηθώσιν ώς νικών συμβόλων και προσηνέχθησαν εις τον πά-
τελούμενα εν τώ περιωρι σμένω χώρω του άντρου και τριον Οεόν, είτε ίσως είνε προσφοραί χριστιανών
του πρόθυρου αυτού. Η εύρεσις όμως πολυαρίθ- δεισιδαιμόνων άπεκδεχομένων μαντείαν ή άλλην
μων λύχνων μετά σταυ ρών ή άλλων χριστιανικών τινά ώφέλειαν -αρά του Πανός. Σημειωτέον δ' δτι
συμβόλων νομίζω δτι δεν αρκεί νά επιβεβαίωση κατά Παυσανίαν Η' 37 8 έπιστεύετο δτι «ΰεών
τήν γνώμην του Ρωμαίου (εν. άν.) δτι έτελεΐτό ομοίως τοις δυνατωτάτοις και τούτω μέτεστι τω
ποτε εν τω άντρω χριστιανική λατρεία, διότι ουδέν Πανί άν&ρώπων τε ενχάς άγειν ες τέλος και όποια
άλλο ί/νος τοιαύτης λατρείας ευρέθη. Τούναντίον εοικεν άποδονναι πονηροΐς». Άλλως τε τήν δια-
δέ ή καταστροφή τών άναθημάτων και ή έρήμωσις τήρησιν της παλαιάς λατρείας μέχρι τών εσχά-
του ίερου φαίνονται άποδεικνύοντα οτι οί αληθείς των χρόνων αποδεικνύει ή παράστασις του εν
χριστιανοί διέκειντο προς το ιερόν τούτο έχθρικώ- είκ. 9,1 απεικονιζόμενου μετά μεσαιωνικής άλη-
τατα. Νομίζω λοιπόν οτι οί χριστιανικοί λύχνοι θώς κακοτεχνίας πεποιημένου λύχνου, εν ω άναμ-
είτε πωλούμενοι αδιακρίτως μετά τών άλλων έν φιβόλως παρίσταται πάνοπλος ή Παλλάς Άθηνα,
τή άγορα ήγοράσθησαν υπό οπαδών της παλαιάς ώς άποδεικνύει ό ποδήρης χιτών αυτής, όν δεν
θρησκείας μή σκανδαλιζομένων ύπο τών χριστια- ήδύνατο νά φέρη άρρην οπλίτης.

9: λύχνοι κακότεχνοι· άριϋΚ I: ή Ά&ηνά πάνοπλος. 2: άγιος πωγωνοφόρος μετά οτανρον και ακτινών περί τήν κεφαλήν.

3'· δένδρον. Ί: δένδοον και κάτωΰι οτανρός.

12 6 18
loading ...