Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 17
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0027
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

Το παρά την Φυλήν άντρον τον Πανός· υπό Ά. Σκιά. 17

Οί κακοτεχνότεροι των λύχνων δηλοΟ.σιν οτι ή λύχνων έκ διαφόρων χρόνων, ήν προετίμησεν ό

εν τω άντρω λατρεία διετηρεΐτο μέχρι των προβε- Ρωααΐος ΑΕ 1906 πίν. 6, νομίζω προκριτώτερον

βηκότων ήδη μεσαιωνικών χρόνων, ίσως δε δια να άπεικονισθώσιν εν εΐκ. 9 και 10 οι σπουοαιο-

γενικωτέρας τινός περι των αρχαίων λύχνων με- τεροι τών κακοτεχνοτέρων λύχνων προς συμπλή-

λέτης είνε δυνατόν νά όρισθή και άκριβέστερον ή ρωσιν τών παρά Τωμαίω.

χρονολογία αύτη. Δια τοΰτο άντι της απεικονίσεως Την εν τω ανωτέρω ύπ' άριΟ. 2 άπεικονισμένω

10: λύχνοι κακότεχνοι" άριϋ. 1: μέλισσα επί άνΰους. 2; πτηνόν επί κλάδου. 3; δυο μέλισσαι. 4: άγιος εν ψωτοστεφάνφ.

5 : δένδρον καρποφορούν, εφ' ου πτηνον.

λύχνω προτομήν ήδύνατό τις νά έκλάοη ώς ήλιον, ωτοι είνε οί ύπ' άριθ. 1 καϊ 3, διότι έπ άμφοτέ-
οίος συχνάκις παρίσταται έπι λύχνων, άλλ' οί έκα- ρων παρίστανται μέλισσαι, οίαι ύπάρχουσι και
τέρωθεν της κεφαλής υπάρχοντες μετά τριών έκά- έπι δύο δακτυλιολίθων μνημονευομένων υπό Ρ ύσ-
τερος δακτυλίων κανόνες νομίζω οτι δεν δύνανται μαίου ΑΕ 1906 σελ. 97, ώστε ίσως έπιτρέπεται
άλλως νά έξηγηθώσιν, ειμή ώς σταυρός, Ό δε σα- νά είκάση τις οτι τό εντομον τοΟτο ήτο σχετικόν
φώς δεδηλωμένος πώγων εινε ανάρμοστος εις τον προς την εν τω σπηλαίω λατρείαν.1

ήλίον. Έκ δέ τών εν τή άκολούθω είκ. 10 άπεί- 1 Πρβ. τά περί (χελισσών έν λατρεία της Δήμήτροί γεγραμ-

, . , ' γ μένα υπό Ρ. Ρθ1103Γΐ. 1,68 Πΐγ8ΐ;ΘΓ68 (ΡΕ1θυ818 σελ. 215

κονισμένων πέντε λύχνων οί μάλιστα άξιοσημει- (ΡβΗβ 1914).

3
loading ...