Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 20
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0030
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
20 Το παρά την Φνλήν άντρον τον Πανός- ύπδ Ά. Σκιά.

ΑΕ 1918

έπι άνωμάλου επιφανείας κε/αραγμένον και ώς έκ βράχου. Κατωτέρω αύτής και δεςιόθεν ΐγουσι

τούτου ουσδιάγνωστον, έπειτα δε Ν σαφές και μετ γραφή εν νεωτέροις χρόνοις τά άκόλουθα:

αύτό κεραία, μεθ' ήν αί άνωμαλίαι του βράχου 1820

δεν έπιτρέπουσι να διακριθη άν είχε χαραχθή και ΓΑ υ Ρ

άλλο γράμμα ή οχι. Πιθανώς φαίνεται ό'τι πρέπει Εξω του σπηλαίου κατά την προς δεξιάν πλευ-

νά άναγνωσθη: Α&ην[αΐδο]ς (κ)αί Μαρκι(α)ν [ης]. ράν του πρόθυρου ύπάρχουσιν έν τω βράχω λελα-

Κόγχη προς ύποδοχήν αναθήματος δεν υπάρχει ξευμέναι τρεις κόγχαι προς ενθεσιν άναθημάτων,

αυτόθι, ό'λως άδηλον δε εινε άν έχει άφανισθη ή αί μεν δύο προς το στόμιον τετράγωνοι, ή δε τρίτη

λέξις έμνήσΰη έν άποπεσόντι άποθραύσματι τοΟ καμαρωτή.

11: ή προς δεξιάν πλευρά του προ&νρον.

Της πρώτης κόγχης τό πλάτος 0,50, τό δ' ύψος Τά άκόλουθα Ν Ρ βέβαια, τά δε κατόπιν δύο έφθαρ-

0,48. μένα γράμματα και κατά χώραν και έπι τοΟ χαρ-

3. Άριστερόθεν της κόγχης ταύτης υπάρχει ή τίνου έκτύπου μοί έφαίνοντο ώς ΡΙ ή ΒΙ. Έπειτα

έξης επιγραφή. τά ΚΩΝ εινε σαφή, το δε Τ έπι του έκτύπου φαί-

ΕΙΕΙΕΡΗΝΕΠΗΛυΝΓΑΒ1" νεται μάλλον ώς Π. Μετά τούτο ύπάρχουσιν έν ή

□ ΥλΕλΠ . ΝΠ . . ΚΩΝΤΕ. ΝλΕίΝΓ1" δύο γράμματα έφθαρμένα, ων το πρώτον μοι έφάνη

Β ΕII Λ ώς Ε. Τό άκάλουθον Ν δύναται νά εινε και Κ, τό

Ασφαλώς άναγινώσκονται μόνον τά έξης" δε λ φαίνεται βέβαιον. Τά ΕΙ έφθαρμένα και άμφί-

Εϊς ίερήν σπήλυνγα θ(ε)ουδέα βολα, έπεται δε Ν σαφές, Π ή Ω και άλλο τι

Ακολούθως τό Π φαίνεται βέβαιον, τό δ' άκό- γ?α^α γωνιώδες. Ό τρίτος στίχος ήτό ποτε πλή-

λουθον έφθαρμένον γράμμα μοι έφάνη ώς Α ή Ω. ρης, άλλ' ήδη δλίγα γράμματα σώζονται.
loading ...