Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 36
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0046
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
36 Νικοπόλεως άνασκαφαί· νπο Ά. Φιλαδελφέως.

Α Ε 1918

λοΰς (διπλού) σταυοοΰ εν τώ κέντρω (πρβ. βμοιον Έπι των λοιπών τεμαχίων, είκοσι και ενός τον

έν Άγια Σοφία Κωνσταντινουπόλεως επί της όρο- αριθμόν (εϊκ. 3), παρίστανται ανάλογα προς τάνω-

φής των μεσαίων στοών, Άντωνιάδου Έκφρασις τέρω κοσμήματα, οίον άμπελοι, πτηνά, ίχθύες καΐ

Αγ. Σοφ. σ. 199 σγ. 279, ώς και έτερου σταυ- άνθος εντός τριγωνικών πλαισίων, κύκλων μετά

ρου το σκέλος κάτωθεν). σταυρού κλπ. Όμοια περίπου ανάγλυφα άπαντώσι.

3: τεμάχια τον αυτόν άναγλνπτον η στηΦαίον.

πλείστα έν άρχαίαις /ριστιανικαΐς βασιλικαΐς και ρικανικής Σχολής Αθηνών ένεργουμένων, όπερ είνε

ναοΐς βυζαντινοΐς των πρώτων αίά>νων, ιδίως δε έπι σχεδόν άκέραιον, φέρον άναγλύπτους κανόνας μετά

οιαστύλων και άμβώνων οίον έν Άγια Μαρία έν φύλλων έν ταΐς γωνίαις και έν ρομβοειδεΐ σχήμα-

δίβΐ 8ί· ΕΙίει, έν Άγίω Μαυρικίω της Ελβετίας, έν τι, ακριβώς ώς το ανωτέρω περιγραφέν έκ Νικοπό-

Ραβέννη (Καθεδρικός ναός, 553-565 μ. Χ.), έφ' λεως, έτερον δε εντός του Ερεχθείου της Άκροπό-

ού ί/θύες, νήσσαι, έλαφοι, ταω, άμνοι κλπ, πρβ λεως Αθηνών, μειζόνων διαστάσεων, αλλά τοΟ αύ-

Νυον. ΒαΙΙ. άβ άυο\ι. οΐιπδΐ;. 1869 σ. 34 και του σχήματος και όπερ θά άνήκεν άναμφισβητήτως

Ώΐοί. άβ ΓείΓοΙι. οΙΐΓβί. έν λέξει Αηιδοη (ΕβοΙθΓοη) εις τον χρ ι στιαν. ναόν της Θεοτόκου, εις ον είχε

σ. 1341-5 και είκ. 313 και 316. Τέσσαρες άμ- συν τώ Παρθενώνι μετασχηματισθη και το Έρέ-

βωνες έτι έν Ραβέννη παρουσιάζουσι την αυτήν δια- χθειον. Αμφότερα ταΰτα ανάγονται πιθανώτατα

κόσμησιν 1. Όμοια ανέκδοτα ετι στηθαία ή διά- εις τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας (Ε' ή Ρ').

στυλα άρχαΐα χριστιανικά άναφέρω εν μεν έν τώ Έν τέλει σημειουμεν έν σχέσει προς το ήμέτε-

'/ώρω τών ανασκαφών Κορίνθου, τών υπό της Άμε- ρον έκ Νικοπόλεως μέγα άνάγλυπτον στηθαιον,

οτι διόλου άπίθανον τούτο νά άνήκεν εις τον άμβωνα

1 "Ομοια εντελώς διάστυλα έν 'Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως τ^ς είρημ,ένης βασιλικής Δουμετίου. Πρβ. πρός

έν τω υπΕρώω παρα τω Αντωνιάδη, "Εκφραοις χλπ. σελ. 262 σν. , , , , . ,, „. ,, . .

332 χαί Π.. ΞΒ' σελ. 266 7, ώς χαί έν φατνώαο^ σχ. 342 σελ. τ0ίζ ανωτ£Ρω *°« ΑΠίΐΙΙΓ ΕΥοΛίη^ΐη, Ήΐθ

262 Το>. Π. ηιοηαπιβηίδ ο£ ο1ΐΓΪ8ί. Κοπιθ, σ. 104 και 123
loading ...