Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 39
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0049
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1918

τους άνωτέρω, άλλα του αύτοΟ πάντες μεγέθους φθη μέγα όρθογώνιον θεμέλιον (ΑΕ, 1917 σ. 49
και σχεδόν άκέραιοί, διότι πάντων άνευρέθησαν τά είκ. I ρ), έφ' οδ εικάζω δτι πιθανόν ί'ορυτό ποτε
τεθραυσμένα μέλη, ούτω δε συνηρμολογήθησαν ές έπιτύμβεόν τι μνημεΐον. ϊά περί τούτου διέλαοον
ολοκλήρου. Ούτοι έ'χουσι μήκος μεν 0 96, διάμ. διεξοδικώς εν ΠΑΕ, 1916 49-52, οπου ίδέ και
περίπου 008, τά δέ κιονόκρανα καί αί βάσεις αύ- εικόνας κιονίσκουν και μεγάλουν μαρμάρινων πλα-
τών, αμφότερα συμφυή μετά του κορμού, εχουσι κών, περί ών ευθύς κατωτέρω,
πεοίπου πλ. 012-013. Π άντες ούτοι οί κιονίσκοι 49-38) Δέκα μεγάλα τεμάχια μαρμάρινων
άνευρέθησαν εντός τής βορείου πτέρυγος του Νάρ- ττΑακώΐ', ευρεθέντα εν τή αυτή βορείω πτέρυγι του
θηκος (ΑΕ, 191/, σ. 49 είκ. 1Φ), οπου άπεκαλύ- νάρθηκος, δπου και οί άνωτέρω κιονίσκοι, ές" οδ δή-

7; κιονίσκοι και κιονόκρανα βνζαντιακά.

λον καθίσταται ότι πάντα ταύτα όμοΰ άπετέλουν ευρέθησαν πλείστα μακοά θοαύσυ,ατα των αυτών

' ΓΙ ι ι ι ι

σημαντικόν τι έν τω δωματίω τούτω μνημεΐον, πλακών, ών ή έτερα ήτο λεπτοτέρα κατά'τό πά-

οδ σώζεται τό θεμέλιον, ως ερθημεν είπόντες. χος τής πρώτης.

Πολλά των τεμαχίων τούτων ρέρουσι κατά την 59-63) Φιάλης ή περιρραντηρίου μαρμάρινης

μίαν ή τάς δύο πλευράς περιχείλωμα, ήτοι γλυ- τεμάχια πέντε (είκ. 8 α-α). Τό μέγιστον τούτων

φήν έξέχουσαν και σχηματίζουσαν πλαίσιον, εξ ού εχει ύψ. 026, μήκος 0 315 καί πάχ. 009 5. Τό

δήλον ότι πάσαι όμου άπετέλουν δύο μεγάλας πλά- κατά τι μικρότερον ύψ. 0 24, μήκος 014, πάχ.

κας περιβαλλομένας υπό πλαισίου ώς δεικνύει ή 009. 'Επί τούτων πάντων φέρεται άνάγλυπτον τό

έν ΠΑΕ 1916 53 παρεντιθεμένη είκών. αυτό κόσμημα άποτελούμενον έκ σειράς εναλλάξ

Έκτος των άνωτέρω δέκα μεγάλων τεμαχίων λογχοειδών και σκυταλοειδών σχημάτων. Ίά τε-
25 9 2<9
loading ...