Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 56
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0066
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
56 Περί χά)ν βαοιλιχών ζάφ(ον της άκροττόλείος τόάν Μυκηνών ντιο Α. Κεραμοιτούλου.

ΑΕ 1918

5: "Οστρακα δ&εν και τα της είκ. 1.

λαιον ήτο άνοικτόν άνωθεν και έχρησίμευεν ώς βό- Α' τάφου, άλλα πάντες δέχονται, δτι αί βεβαιώ-

Ορος προς έναγισμούς, είττον οέ έν τή Αρν. Έφ. σεις αύτου περί πολλών λεπτομερειών τών άνασκα-

1910 σ. 170 ές. (δρ. μάλιστα αύτ. την σημ. 1 φών τούτων είνε ανακριβείς ή «ασαφείς και άντι-

τής σελ. 181) ίκανά περί τοιούτων βόθρων και φατικαί». Επειδή οέ το στόμιον του βόθρου κατη-

παρέθεσα (πρβλ. τους έν Κεφαλληνία Καββαδία δαφίσθη προβαινουσών τών ανασκαφών εις βάθος,

77(0. Αρχ. σ. 371 και τους έν Μιλήτω ^ίβραηά ήτο εύκολον να πλανηθη ό άνασκάπτων — ώς μά-

8θθ1ΐ8ίθΓ νοΗ. Βθγ. 1908, 27) παραδείγματα άπό λίστα έγίνρντο τότε αί άνασκαφαί — και να βε-

τών ποοϊστοοικών, τών αυκηναϊκών, τών ^'εωυ.ετρι- 3αιώση έπειτα, κατ' άνααέτοησιν τών ποαγαάτων

κών και τών ιστορικών χρόνων είλημμένα. Έκτων ές άναμνήσεως, δτι ό βόθρος ήτο επί του τάφου,

παραδειγμάτων τούτων εινε και Ό περιφερικός ή πως έν ώ κατά την γνώμην μου ήτο πιθανώτατα παρά

ελλειψοειδής (και έν Αΐγινη οέ τοιούτοι το σ/ήμα' το βόρειον άκρον αύτοΟ, εκεί που, ένθα κατέληγεν

πρβ. ΑΕ ενθ' άνω), ό ευρεθείς επί του Δ' τών τά- ή στέγη του σπηλαίου.

φων τούτων τών Μυκηνών, τοΟ γείτονος δηλ. προς Εις τό "/άσμα λοιπόν τούτο της στέγης του σπη-

τό σπήλαιον, περί ού ό λόγος [Τσούντας Μυκήναι λαίου δένομαι, ότι κατηυθύνετο ό βόθρος.

106, 107, 115, 149 κέ., Ρβτνοί - Ο/ιίρϊβζ ΗΐδΙ. 'Ενταυθα κατεχέοντο οί άναίμακτοι έναγισμοί,

άθ ΓβγΙ; VI, 323 κέ., Καββαδίας IIροϊστ. Άρχαιολ. ένταΰθα τό αίμα τών σφαγίων τών προσφερομένων

220, Όιΐ88αιιά Οΐνίΐίβ. ρι-βΐΐθΐΐβιι. 308 κέ.). εις τους ήρωας νεκρούς και μόνη υπερβολή θά

Περί του βόθρου τούτου λέγεται, ότι ειχε φρεατο- ήτο αν κατά τάς τυράς έλέγομεν, ότι ενταύθα και

ειδή κοιλότητα έν μέσω, άλλ'ούδείς ήρώτησε μέ/ρι έκαίοντο θύματα" το σπήλαιον προσήγγιζε πιθα-

τίνος βάθους προυχώρει αύτη. Ό 8ο1ιΠθπι&ηη (Μι/- νώς προς τον Δ' τάφον ώς προσεγγίζει προς τον Α ,

067165 293 έξ. πίν. Ρ) λέγει, ότι έ'κειτο επί του αί αυτοφυείς παρειαί και ή στέγη αύτου, περί την

22 1 19
loading ...