Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 83
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0093
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

Άμφιαρείον έττιγραφαί' νπδ Λεονάρδον 83

γυναικός, ή δήμου τη: φυλής ταύτης ήν (Αεωντϊς
Εύχαρίδον 2Λευκονοέως ϋ^γάτηρ] είσι δια του ω
γεγραμμένα, το δέ έν ΙΟ II 83562 γυναικός όνομα
(α ανέβηκε Λεοντις) έγένετο. ώ: και το Λεόντων
(ή), παρά το λέων - οντος, πρβ ΚνβίββΚΊηβν Ονΐ
26 (=ϋΙ 3140), ΜΘί8ίβτΗαη8 ΟΑΙ 25^ 197.16".

Των Ποταμίων και Δειραδιωτών έν τω έφηβικώ
καταλόγω άναγράφονται ίδια, παρεμπιπτόντων των
Σκαμβωνιδών και ΑίΟαλιδών και Σουνιέων, τέσ-
σαρες διάφοροι δήμοι, οΐδε: 1)Ποτάμιοι υπένερ^εν,
2) Ποτάμιοι κα$ύπερΰεν, 3) Ποτάμιοι Αειραδιώται,
4} Αειραδιώται- τω πΧ 307/6 οί ΑίΟαλίδαι και οί
Ποτάμιοι Αειραδιώται μετετέθησαν έκ της Αεωντί-
δος εις την Άντιγονίδα' εκειντο δέ οί δήμοι Δειράδες
καϊ Ποταμός Ό μεν πρός Α, δ δέ προς ΝΑ τής νυν
Κερατέας· ΚοβΜβτ ΑΜ 1885 ιοβ, ΙΟ Π 864
859ά19,ΜΐΙβ/ιϊιοβίβ?' ΑΜ 189 3 283 284 ΚΕ II λ.
ΑίϋΊοα 2188 2199, Γοί£ Β8Α 1902/3ι56, 8ηηά-
ιναΙΙ ΕΒ 83 88κέ, Κίνβΐιηβν ΚΙιΜ 189255ΐ4 554
1904 294 298 1906350, ΙανίβΙά ΗΟΕ II 176.

Περί των λοχαγών παρ' Άριστοτέλει (ΑΠ 613)
λέγεται: « χειροτονουσι δέ και ταξ[ι\άρχονς δέκα,
ένα τής φυλής εκάστης' οντος ο' ηγείται των φυ-
λετών, και λοχαγούς καθίσ[τ]ησιν», πρβ Ίσαΐ. θ'
14, Ίσοκρ. ΙΕ' 71 (=117), 86/ιοβηιαηη-\-Σίρδϊηβ
ΌΑ I 462. Οί έν τη ένθάδε επιγραφή λοχαγοί
έ'χουσι πάντες ομώνυμους έν τοις έφήβοις. Άλλα
δέν πρόκειται άπλή ομωνυμία" διότι πρώτον μεν
ούτως δις θά έτύγχανον τέσσαρες έχοντες ομώνυ-
μους πατέρας, 6 άπίθανον, έπειτα έν τω τών λο-
χαγών καταλόγω δεν άναγράφονται τά δημόθεν,
γινώσκονται δέ ταύτα έκ τών δημόθεν τών ομωνύ-
μων εφήβων, είτα Δειραδιώτης εις και μόνος ανα-
γράφεται, λοχαγός τε (70;) και έφηβος (β35)» ό δέ
πρώτος τών Κηττίων εφήβων, 95 α36, εΐνε ίσως
ό ίδια έν 96 11.13 τιμώμενος, δέν άναγράφεται δέ ό
ταξίαρχος τής φυλής. Οί ένθάδε λοχαγοί είσι καϊ
αυτοί έφηβοι, οί άριστεΐς (πρβ ΙΟ III 73515, ά.
σ. 82β) και κορυφαίοι, ώς ειπείν, τών έφηβων,
αυτοί δήλον ότι οί έν τω έφηβικώ καταλόγω ομώ-
νυμοι. Οί λοχαγοί 3Πασιφών Παντήνορος και 4Άρ-
χέπολις Παντήνορος εινε Φρεάριοι (πρβ α9 και α10),
έξανέψιοι (το νυν δεύτεροι έξάδελφοι), ώς είκάσαι,
πλην εί τά πρός έγγραφήν τότε μη είχον ώς πρότε-
ρον ή εί οί μεν τών εφήβων ήγον τον 10ν ένιαυτον

οί δέ τον 20ν ' οί λοχαγοί 6Σωσίστρατος Σωσιστρά-
του και 10Σωσικλής Σωσιστράτου είνε Ποτάμιοι
Δειραδιώται, ώσαύτως έςανέψιοι (πρβ β26 και β25)·
Οί δέ λοχαγοί 5Παράμυθος Άντιγένου και 8Δωσί-
θεος Άντιγένου, οέν είνε συγγενείς" "διότι οί έντοΐς
έφήβοις ομώνυμοι διαφόρων είσι δήμων, ό μεν Πο-
τάμιος ύπένερθεν (πρβρ8), ό δέ Σκαμβωνίδης (πρββ11).

Ώσαύτως τών έφήβων τινές είσι συγγενείς" και
ανεψιοί μέν (τό νυν εξάδελφοι, δηλ. πρώτοι εξά-
δελφοι) ίσως είσίν οί Λευκονοεΐς Χαιρεφών Καλλι-
στράτου β4ο και Καλλίστρατος Σωτέλουρ41" έξανέ-
ψιοι δέ, ώς είκάσαι, είσίν οί Φρεάριοι Εύπολις Καλ-
λιάδου α6 και Εύπολις Καλλιάδου αΐ2, Άλκίμαχος
Καλλιμάχου α7 και Θεόδωρος Καλλιμάχου α8, Πα-
σιφών Παντήνοροςα9 και Άρχέπολις Παντήνοροςα10
(πρβ περί τοΟ 3ου λοχαγού και του 4ου ά.σ. 83α)
και οί Ποτάμιοι Δειραδιώται Σωσικλής Σωσιστρά-
του ρ25 και Σωσίστρατος Σωσιστράτου β26 (πρβ περί
του 10ου λοχαγοί) και του 6ου ά. σ. 83β), Διονύ-
σιππος Ευαγγέλου β29 και θάλλιππος Εύαγγέλουβ32'
έςανεψίων δέ ύεΐς (τό νυν τρίτοι εξάδελφοι) ίσως
είσι Πύρρος Παγκλέουςβι8 και Φιλόφρων Παγ-
κλέους β19* πρβ έν Έρετρία Παπαδάκης ΑΔ 1915ΐ75·

Τά τών ένθάδε λοχαγών και έφηοων εχουσιν
ώδε (δρ. άναγράφια σ. 84).

Οί λοχαγοί, πλήν τίνων όμοδήμων, του 3ου και
4ου και του 10ου και 11ου, δέν άναγοάοονται κατά
δήμων τάξιν' και ό μέν 3°> και 40ς άναγράφονται
και έν τω έφηβικώ καταλόγω όμου (α9αι0)' ό δέ
10ος και 110ς, Σωσικλής Σωσιστράτου και Τιμή-
σιος Σημωνίδου, έν τω έφηβικώ καταλόγω φέρον-
ται κατά την αυτήν μέν τάξιν (β25 β2τ)> άλλά παρεμ-
πίπτοντος Σωσιστράτου του Σωσιστράτου (β26), του
άλλως 6ου λοχαγού" Ό Σωσίστρατος Σωσιστράτου
και ο Σωσικλής Σωσιστράτου έν μέν τω τών λοχα-
γών καταλόγω φέρονται χωρίς (60ς και 10Οί), έν δέ
τω έφηβικώ όμου μέν, άντιστρόφως δέ (β26 β25)'
τέσσαρες όμόδημοι λοχαγοί, ό 10ς, 60ί , 10ος και
11ος, έν τω έφηβικώ καταλόγω άναγράφονται όμου
πρώτοι, πλήν οτι έν τούτω ό 10ο? φέρεται, ώς είρη-
ται, προ του 6ου" πέντε λοχαγοί, ό 10ς, 20?, 50;,
80ί και 90;, άναγράφονται πρώτοι έν τοις οίκείοις
δήμοις του εφηβικού καταλόγου, ό δέ 70ί είναι ό
μόνος, ώς είρηται, Δειραδιώτης έν τω έφηβικώ
καταλόγω.

1 ι
loading ...