Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 85
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0095
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

Αμφιαρείον επυγραφαί νπο Β. Αεονάρδου. 85

95: Α') λοχαγοί (1.5)4 στέμμα τής οικίας έν ΡΑ 6669" περί του ονόματος

95Χ λοχαγοί- περί του α της λέξεως ά· Θεμιστοκλής ττρβ και ΡΑ 6650 6052 66ο3 66533

σ. 77α. (=10115 1048°4βε/ασΓοκ% Α[ , ένθα, ει ο άνήρ

952: 1) Ήγέστρατος Κλείππου' Σουνιεύς (πρβ ήν Φρεάριος, ίσιος δύναται νά άναπληρωθή Α[ρχε-

β24)' άλλως άγνωστος. 7Ζο'/1«5ος,πρβ και το αυτ. 6Θρα]σνκλής Άπολλω[νίον

952: 2) Άγνίας Μακαρτάτου" έξ Οίου (πρβ γ8)· τω ένθάδε εν τοις Φρεαρίοις 95α16 Θρασνκλής θρά-

τής γνωστής έξ Οίου οικίας, ή ς γενάρχης ο Βού- οωνος).

σελος (Ίσαΐ. ΙΑ' δίκη πΧ ± 359/8], ΤΔημοσθ. 353 : 4) Άρχέπολις Παντήνορος" δρ. ά. 3).

ΜΓ' [δίκη πΧ ± 341]· στέμμα εν ΚίτβΚηβτ ΡΑ #53 : 5) Παράμυθος Άντιγένου ' Ποτάμιος

2921)- ε'ΐνε υίός Μακαρτάτου του θεοπόμπου. Φέ- ύπένερθεν (πρβ β8)· της αυτής ίσως οικίας ήν ό έν

ρονται δέ δύο Μακάρτατοι, ό 'Απολήξιδος και ό 16 II 2498, Ποτάμιος των δήμων, εί αυτόθι εκει-

θεοπόμπου (ΡΑ 9659 9660)· και ό μεν Άπολή- το, ώς και έν ΑΕ 2311 άνεπληρώθη, 9Αντ]ι-

ξιδος δεν ήτο του αυτού τοις Βουσελίδαις δήμου, }>εν[θϊ/]ς· ό εν τοις εξής, 80ς, λοχαγός Δωσίθεος

άλλα Προσπάλτιος, μήτρως του έξ Οίου όμωνύ- Αντιγένου4 ήν Σκαμβωνίδης (πρβ ρι1), ώστε δεν

μου, ό δέ θεοπόμπου είσεποιήθη εις τον του θείου ήτο τούτων συγγενής.

οίκον (πρβ Ίσαΐ. ΙΑ' 48 κέ), γενομένου δ' αύτω 95 3/4 5: β) καί 10) Σωσίστρατος 4Σωσιστράτου

υίου, ού το όνομα δεν μνημονεύεται παρά ΨΔημο- και Σωσικλής Σωσιστράτου5' Σουνιεΐς (πρββ26 β25)·

σθένει, έξεποίησεν αυτόν εις τον αυτόν οίκον εις τους έςανέψιοι, ώς είκάσαΓ διότι, καίπερ έν τω τών λο-

Προσπαλτίους (πρβ Ίσαΐ. ΙΑ' 48κέ, ΨΔημοσθ. Χαγών καταλόγω ούχ όμου γεγραμμένοι, έν τω

ΜΓ' 76 κέ). Ό ένθάδε Άγνίας Μακαρτάτου έξ έφηρικφ φέρονται αντιστρόφως μέν, άλλ' όμου

Οίου, εάν ό είρημένος έκποίητος υίός δεν επανήλθε [π?β α. 3) και 4)· πρβ άλλως τά περί του 5) και

μετά του πατρός εις τον του θεοπόμπου οίκον, ίσως του 8)]' προ ΡΑ 10752 (Νικησίων Σωσιστράτου,

είνε νεώτερος υίός. τής πΧ 4γί? έκατονταετηρίδος μεσούσης), 13194

9523: 3) και 4) Πασιφών Παντήνορος2 καί (Σω)σίβιος Σωσικλέου; \ τής 3Τ'; μεσούσης), 1719
Άρχέπολις Παντηνορος3' Φρεάριοι, έςανέψιοι, ώς . ( Αριστεΰς Σωσΐκλέους2, έφηβος πΧ 101 /Ο* πρβ

είκάσαι, πρβ τους έν τω έφηβικω καταλόγω ώσαύ- ΙΟ III 1512 Στρατονίκη Φιλιστίδου Αϋ'μονέως

τως όμου άναγεγραμμένους α9 καί α10" ίσους τής οί- Φνγάτηρ Σωσικλέονς Σοννιέως γυνή), άδήλου δέ

κίας Πασιφώντος στρατηγού έν Σάμω πΧ 410/9 φυλής Σωσικλεΐς: ΡΑ 13230 (τής 5ης φΟινούσης),

(ΙΟΙ 188 = 8Ι03 Η)935 28, ΡΑ 11668). Ά ν έν 13231 (Σωσικ{λ}ής ' Α&ψα{ϊ)((ος)), πΧ 360/9),

τοις έν ΡΑ II σ. 626 έλλιπέσιν ονόμασιν άρ. 160- 13232 (αντίπαλος του Δημοσθένους μετά την έν

2 λανΟάνουσι συγγενείς, άδηλον. Παντηνωρ όνομα Χαιρώνεια ήτταν, πΧ 338// ).

άπας ηύρηται έν Αττική, άλλ'έτέρου δήμου (ΡΑ 95^ : 7) Αυσανίας Μόλωνος' Δειραδιώτης (πρβ

11608). Αρχέτΐολις δέ Φρεάριος δεν άπαντα, άλλα β35, μόνος Δειραδιώτης έν τω έφηβικω καταλόγω,

Αρχέπτολις (δις έν Πλουτ. θεμιστ. ΛΒ , έ'νθα καί, ά. σ. 83α 84α)' Τούτου πατήρ, ώς είκασαι, είνε

ώς είκάσαι, άνευ του τ γραπτεον τό όνομα, πρβ ό έν έπιτυμβίω τής πΧ 4'Γ|* έκατονταετηρίδος έπι-

αύτ. Δημόπολιν = Πολ£αρχος, Παυσ. Α' 37,, ΡΑ γραφή ΙΟ II 1980(=ΕΜ 10281)„ (είκ. 4/ τό

2383), υίός του Θεμιστοκλέους, Φρεαρίου, ώς γνω- εκεί μνημείον είνε στήλη λευκού μάρμαρου φε-

στόν, τών δήαων όντος (Πλουτ. θεμ.. Α Κ ), τ,έοον- οουσα έπί του υ,ετώπου υπό τους ποώτους τρεις στί-

I ι

ται οέ και τώ θεμιστοκλεΐ ομώνυμοι έ'κγονοι : ΡΑ χους δύο δκτωπετάλους ρόδακας (διαμ. 0195·

6651 6665(=ΙΟ II 864«18 Θεμιστοκλής [περί του και έπί του άριστερου κροτάφου ρόδας" ό δεξιός

2ου # πρβ 8ΙΟΒ 391, Μβί8ίβνΚαη8 ΟΑΙ § 39925, κρόταφος νυν κάτω κείμενος δεν είνε ορατός), άνω

ΚνβίββΚητβν ΟVI 149κέ 151]· ή θέσις του πα- δέ παραλληλόγραμμον εγγλυμμα (± 029x0 10,

τρόθεν(ρ19) κενή ούσα ενδέχεται ίσως νά άναπλη- βάθ. 0 06, χάριν άναγλύφου ή άνθεμίου), άνω και

ρωθή 'χ4ρχεποΑ£<3'ος] ] όμοια κενά έν ΕΙΟ κάτω καί τά του άριστερου κροτάφου κάτω έλλι-

Ι525β25 ε18 ε20 , ~ρβκαί ΙΟΊΙ 469δ95)·6666-6668· πής, ύψ. σωζ. 2 40 (υψ. άνωθεν μέχρι μεν του
loading ...