Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 87
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0097
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

Αμφιαρείον επιγραφαί' νπο Π. Καοτριώτου. 87

ή άδελφιδους του έν ΡΑ 2576 'Αρχωνίδου του Χαι- 491, πρβ ^Κηζοη Α^ΐι 1913 38β]34 το τελευ-

οέου, πΧ 229/8), δια δέ το σωζόμενον λείψανον τοΟ ταΐον επί του λίθου σωζόμενον γράμμα είνε Λ, οθεν

ς του δημόθεν (στ. 8) ό 'Αρχένεως δεν εινε της οι- ορθώς άνεπληρώθη ΑΙενκονοενς· αύτ. έν 3ϊ)0β38 έπι

κίας του έν Κίνβϊΐηβν ΑΜ 1904244 (~Ρ? δηηά- του λίθου σώζεται ^ΡοΞ, όθεν άναγνωστέον λχ

^α// ΚΙ 1909367= ΚΙΟ 1ο25)γ4/5(δ/6)Προβαλισίου <9εο<5ω]ρος <9?/μακ [και έν ΙΟ II 46ο β87 εκείτο,

βουλευτού (πρβ ά. σ. 78β30· σ. 78β22 γρ. Π51009^, ώς είκάσαι, Ίσίδοτ[ος Θεο]δώρου Θημακεύς, έ'φη-

έν δέ β35 γρ· 190 9367 κλπ 10 II 469' σ. 80βκάτ.ι4 βος πΧ 105/4], έν δέ ^οβ39 εκείτο [± 6ΐ(λχ ΖΖει-

φ. 1392 1401, Έάνήμένένστ. 7/9(στ. 7: [±6, &αγό ή ΖΖν&χρο^ρας· αυτ. έν άα18 ίσως εκείτο

λχ Παμφίλη, πρβ άλλην έν ΡΑ 11522] Άρχενέου) Γ(μάλλον ή ή -Σ^μων έν άα20 [πρβ 8Ι03 49110
ύποτεθη του έν στ. 1 γυνή, ό δέ έν στ. 4 Μόλων ό το 2ον γράμμα είνε ο, δθεν άναγνωστέον Β]οιωτός,

αυτός τώ έν 10 II 1745 {Ααμπ[(\-/ιδώ) δεινός] 2Αί- ωσαύτως δέ και έν 2ΙΙ 792|=ΙΙ 335=ΒοδβΗ8 +

&αλ\ίδου&υγάτηρ,] 3Μόλων[ος{φς δε, πρβ ΖαΓ- Οανάηβν ΙΟΕ II 59]20 άναγνωστέον Βο}ιωτός,
ίβΐά ΗΟΕ II 851) γυνή]=ν& &987 10413), τό δή και παντάπασιν άπαλειπτέον τό όνομα Έρ/ω-

στέμμα εί/εν ώδε πως: τ°ϊ άπό τε το° ΡαΡ<> ^ΟΕ καΐ του ΡΑ ,3684

Αρχενεως (ού Δειραδιώτης) Λυσανιας1 π (Αιθαλιδης) ν * ΙΑ,,υ.

(II 1980 7/8) (II 19802 5) Π 1745 ι/2 ώφειλε χαράςαι 5£θ]]ίωτΐς η Βι{ο)τίς περί του έν

4--, ~Ί^ΓΤ~ Πϊ--γ ι Α^Στερι πρβ ΑΔ 1915203 221 1916 Π6€«), Φο-

0 + υ Μόλων4-Λαμπ , , . η, ,/ηββ , .

II 19807/9 11 1980,(9, II 1980, II 17451/3 ?υ™°ς Αριστομένους ΡΑ 14966, Αριστοφάνης

(II 17453) Αριστομένου ΡΑ 2092· άδηλον άν ό έν II 986,

*954 β35^ | θιασωτικω καταλόγω της 4γ!ί έκατονταετηριδος

Λυσανίας2 μεσούσης, 'Αριστήδης Φορυσκίδου(ρ2δ, ΡΑ 1 Β8ο3)

954 β35. είνε Αευκονοεύς. Χάριν των ονομάτων άναγραφή-

#54: 8) Δωσίθεος Άντιγένου' κατά τον όμώνυ- τωσαν ες άλλων δήμων ένθάδε Φόρυς Μελιτεΰς

μονβ11 Σκαμβωνίδης' άλλως άγνωστος" δέν ήτο ^Α 14964 (ίσως Μελιτευς είνε και ό έν ΨίΙΚβΙηι
του αύτου χαί ό λοχαγός 5Παράμύθος Άντιγένου3 1905223 + 10 Π 561, ψη-ρίσματι της Κεκρο-

δήμου· τούτο δέ ουχί επειδή δέν είνε όμοΰ άναγε- πίδος, της 4^« εκατονταετή ρ ιδος αρχομένης ή των

γραμμένοι, ώς ό 3Πασιφών Παντήνορος άναγέγρα- τελευταίων έτών της 5^, έπαινούμενος Φορυσκί-

πται μετά του 4Άρχεπόλιδος του Παντήνορος έν ^ =8ηηάν)αΙΐ\νΚ 1 68 , ίσως πατήρ του προει-

2 3 κα- α9 «ίο, Υάρ και 6Σωσίστρατος Σωσιστρά- ρημενου Άριστήδου, έάν ούτος είνε Μελιτευς), Φί-

του3/4 καί 10Σωσικλής Σωσιστράτου5, καίπερ έν λιππος Φορύσκρυ Παλληνεύς ΡΑ 14498, Φορύ-

τοΐς έφήβοις όμου (αντιστρόφως, β26 β2Β) οντες, έν σκ[°ζ Λρι οτοκλέους Φαληρ εν[ς?] ΡΑ 14969,
τοις λοχαγοΤς χωρίς αναγράφονται, άλλά επειδή, δέ Βοιωτίας Φορύσκιος (πατρωνυμικον) 10 VII

καθάπερ των άλλων λοχαγών πάντων, ώς είρη- 2724, Φορύστας VII 530.

ται, τά ονόματα άπαντώσιν έν τω έφηβικφ κατα- 95δ : 10) Σωσικλής Σωσιστράτου' δρ. ά. 6).

λόγω, καί ό Δωσίθεος, είπερήν του αύτου τω Παρα- : 11) Τιμήσιος Σημωνίδου ■ Σουνιεύς

μύθω δήμου, θά ήτο έν τω αύτω καί ούτος δήμω (πρβ [ρ27])* άλλως άγνωστος- Σημωνίδης (δια

άναγεγραμμένος. του η) δέν άπαντα έν Αττική, ειρήσθω δέ,

#54/5: 9) Φορύσκος 5ϊιμοκράτου" Αευκονοεύς '/Α?ιν Ονόματος, Σήμος (Αλέξανδρος Σήμου

(πρβ έφηβον β37)· Φορύσκος Τιμοκράτου Αευκονοιευς Αθηναίος 10 II 44450, πΧ 161/0, ΡΑ 499),

έν 10 II 1001, καταλόγω της Αεωντίδος, της πΧ Ση μίας (Φηγαιεύς ΡΑ 12633, Φηγούσιος ΡΑ

4γ'ς εκατονταετή ρ ίδος μεσούσης, ΡΑ 14967· της 12634), Σημιάδης (Ααμπτρεύς ΡΑ 12632).
αυτής ίσως οικίας εινε Τιμοκράτης ΡΑ 13778 (έν

II 1040, καταλόγω της Αεωντίδος, της 3^ έκα- 95: Β) έφηβοι (ο6.41 β7.41 γ7.14Γ
τονταετηρίδος), της αυτής δέ Φορυσκίδης Άριστο- 95α%' Φρεάριοί' Ενπολις Καλλιάδον τάς τρεις

μένου ΡΑ 14965 (έν 10 2ΙΙ 791 [=11 334=8Ι03 ταύτας λέξεις, ας σφάλεις ό λιθουργός είχε παρα-
7 3 19
loading ...