Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 89
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0099
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1918

Άμφιαρείου έπιγραφαί ΰπο Β. Λεονάρδου

89

7803, ίσως πατήρ του έτερου των ένΟάοε δύο
έφηβων.

95α7 8' Αλκίμαχος Καλλιμάχου και Διόδωρος
Καλλιμάχου" έξανέψιοι, ώς είκάσαι (πρβ ά. σ. 83β) *
άδηλον άν είνε της οικίας του έν ΙΟ- II 864 (± πΧ
380) πρυτάνεως Πειθιάοου του Διοδώοου, ΡΑ

3968 3969 11757.

95α$ 10" Πασιφών Παντήνορος και Άρχέπολις
Παντηνορος' δρ. ά. σ. 85α περί των έν 3) και 4)
λο/αγών.

95 α11" Έρμιππος ΠυΟέου' άλλως άγνωστος.
95 α12' Εύπολις Καλλιάοου' δο. ά. σ. 87» πεοι
τοα α6.

95 α13' Ξενοκράτης Άντιρήτου" άλλως άγνω-
•στος' περι της γραφής του δευτέρου ονόματος δρ.
ά. σ. 77α.

95 α14* Σώστρατος Φιλοκήδου' ίσως υίός του έν
καταλόγω ΙΟ II 943 διαιτητού (πΧ 325/4, ΡΑ
14511)· πρβ ΡΑ 13372-4 11412-4- περι τής
γενικής -κήδον ά. σ. '/8α.

95 α15" 'Αρχιάδης Άρχ_ίππου" άλλως άγνωστος.

95 αΐβ' θρασυκλής θράσωνος' άλλως άγνωστος.

95 α17' ΠυΟόδωρος Δημοκλέους' τής οικίας, ώς
είκάσαι, του Κυδαθηναιέως στρατηγού Δικαιογέ-
νους, περι οΰ εξής έν 97α2.6.

95 α18' Σμικρίας ϋ£7Γί[3-4ο]υ Σμικρίας όνομα
έν τοις Φοεαοίοις δεν άπαντα" του πατοόθεν τα υ,ετά
το Ε δύο γράμματα σχεδόν βέβαια ΤΓ£, μετά δέ
ταύτα ποό του ο| έλλείπουσι τοι'α γράμματα ή 34
ή το πολύ τέσσαρα, ώστε εκείτο γενική πρωτοκλή-
του ή δευτεροκλίτου ή λχ Έπιτέλου ή 'Έπιπεί&ου
(πρβ Διοπε'Φον, ΙΟ 2ΙΙ 478α36 ΞενοπείΰΌ-υ) :}\Επι·
κράτου, πρβ ά. σ. 78.

£5α19 Ύβάδαΐ'

95 α2θ' Μενεστρατίδης Ίπποστράτου' άλλως
άγνωστος" Μενεστρατίδης δνομα δεν άπαντα άλ-
λοθι τής Αττικής.

95 α2ι" Αύκαιος Λυκαίου' Λύκαιος δνομα ανδρός
ούδαμου άλλοθι άπαντα πλην έν Ανακρέοντος έλε-
γείω εις Άναξαγόρου του Αΐγινητου έργον (πρβ
Ονβνδβοά Α8 433-6), Άνθολ. Ρ (ούτως γρ. έν
Ραρβ \¥ΟΕ) 139.

95 α22 Φρύνιχος Φρυναίου' υίός, ώς είκάσαι, του
περί τό πΧ 342/1 τριηράρχου (ΙΟ II 803 ί28, ΡΑ
14997).

95α25' Ήγίας Ήγίου" ίσως τής οικίας του έν
ΙΟ II 2607, έπιτυμβίω τής πΧ 4γι; έκατονταετη-
ρίδος, Δαισιάδου του Ηγησίου (ΡΑ 3102).

95 α24' Απολλόδωρος Αυσιστράτου' άλλως άγνω-
στος.

95α25 Χολλεΐδαΐ'

95 α26' Λυσίστρατος Λυσικράτους" άλλως άγνω-
στος.

55α27" Φ^-^Κ Αίσχίνου· ίσως εκείτο Φί-
[λιππιος, άν δέ ό έν τή Πλάτωνος διαθήκη γείτων
χωρίου Φίλιππος (ΔΛαερτ. Γ' 41) είνε τής αυτής
οικίας, άδηλον.

95 α2Β' Άμύντ7/ς Σωδάμου' υίός, ώς είκάσαι,
του έν ΙΟ II 943, καταλόγω του π Χ 325/4 οιαι-
τητου" ίσως τής αυτής είνε οικίας ό έν ΙΟ VII 301
(προ τής πΧ 2ας έκατονταετηρίδος· μεσούσης, ΡΑ
12511) Πύρρος Άμύντου πρόξενος Ωρωπίων.
Περί Αμύντου καθ' δλου πρβ τον έν ΙΟ II 793 ί55
^9^ο60 ο66(^ύ~7ί)79οί46κλπ αρχιτέκτονα (πΧ 357/6
κέ, ΡΑ 744) και τον Αεωκράτους κηδεστήν Άμύν-
ταν (Αυκουργ. κΑεωκρ. ΚΒ'-ΚΔ', Β1α8δ Αίί.
ΒθΓθάδ.2 III 2 πι» ΡΑ 745)" περί τής καταλήςεως
πρβ και ^μύ^τας (ΑΜΥΤΤΙΤΑΞ) 2Πα{ρ)-
μεν^ωνος (πρβ άλλως ΡΑ 13177 13178, ΟΙΟ
28563/4) 3Άφιδναΐος ΙΟ II 1891 (ΡΑ 747),
Αμύντας Μ[ ± 3 £ ο]υ Παιανιενς ΙΟ II 471 β108
(έφηβος πΧ 123/2, ΡΑ 748" τό πατροΟεν ήν, ως
έκτου χώρου είκάσαι, Μ\ηδείο\υ, ούτως δ' ό Αμύν-
τας ήν ίσως αδελφός του έν ΡΑ 13548 Τελέστου,
γραμματέως πΧ 107/6, εάν δε ώς πατοόθεν ύποτε-
θή, καίπερ ένδεέστερον ή προς τον χώρον ον, το
Μ[ηνίο]υ, Ό Αμύντας ήν ίσως αδελφός του έν ΡΑ
4229 Διονυσίου, ιερέως του Σαράπιδος πΧ 1 19/8"
έν II 471 β107 εκείτο ίσως 'Α&ηνάδης Λ [ = Ά)\ϋη-
νάΐδον Κυδαΰηναιεύς, εί δέ ό έφηβος ούτος ήν,
ώς εικάζεται ΡΑ 223], ό αυτός τω έν ΒΟΗ
1882 321 &ο. 9 6/7 [~?β 1884 ΐ352] ίερεΐ του Σαράπι-
δος, άναπληρωτέον και έκεΐ το αύτο πατοόθεν,
ήγουν εφ' ιερέως Αϋ> ηνάδον τον [Άϋηνάδου Κυ
δαϋηναυέως' πρβ ά. σ. 81α," περί τής γενικής
των εις -ας πρβ Μβί8ΐβν1ι,αη8 ΟΑΙ 120 7 ·

95 α29 Ναυσις Γνάθωνος υίός, ώς είκάσαι, του
έν ΙΟ II 943 (καταλόγω του πΧ 325/4) διαιτητού"
Ναυσις δνομα άρσ. δεν άπαντα, πρβ 6-ηλ. Νανσίς

ΙΟ II 754 „.

12
loading ...