Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 90
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0100
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
90 Αμφιαρείου έπιγραφαί' νπδ Β. Αεονάρδον.

ΑΕ 1918

95 α30' Έκαλεΐς πρβ ά. σ. 79.

95 α31' Αυσι^ών Φιλίσκου' άλλως άγνωστο;.

05α32" Πήληκες·

95 α33- Ιεροκλή; Φείδωνος* ύιδοΰς, ώς είκάσαι,
τοΟ εν ΙΟ II 864 (του | της "Χ 4Τ- έκατονταετη-
ρίδος αρχομένης, 8ιιηάιναΙΙ ΕΒ 83)γ6/7 πρυτάνεως
Ίεοοκλείδου του Φείδωνος (ΡΑ 7471).

95 α3ί' Φιλΐνος Χαιρεστράτου' ίσως της οικίας
του εν ΙΟ II 1306, αγωνιστική αναθέσει του
-Χ 339/8, έ'νθα ίσως ένοέχεται νά άναπληρωθη
Αρ6Νικόστρατος Φιλ έον, του εν ΙΟ II 864 γ3/4 πρυ-
τάνεως (ΡΑ 14245), όστις ίσως εί/εν άδελφον
Φιλΐνον πατροπάτοοα του ένθάδε Φιλίνου, ή Νικό-
στρατός Φιλ ΐνον, ίσως πάτριος τοΟ ενθάδε Φιλίνου.

95α35· Κήττιοι·

95α36' Αυσίστρατος Εύς"ένου' πρώτος των Κητ-
τίων έφήβων' ομώνυμος, ίσως δ αυτό;, τιμάται ιδία
εν 96 η.13 τελευταίο; Οπ' άλλου; τε και τον όιδά-
σκαλον.

95 ο37' Αμφιτελίδης Φιλοκράτου' ίσως υίωνός ή
άδελφιδοΰς του εν ία II 864(πρβ ά. εν 95α33 α34)α4/5
πρυτάνεως Άμφιτέλους του 'Αμφίτελίδο.

^<5α38' ΣμίκυΟος ώενοκλέους' άλλως άγνωστος.
95 α39' Σωσίστρατος Σωστράτου" » »
05α40' ΤιμόστρατοςΤιμοκράτου" » »
95 α41" Έπικράτης Σπουδίου" » »
95 β7" Ποτάμιοι νπένερ&εν πρβ ά. σ. 83α.
55β8" Παράμυθος Άντιγένου" δρ. ά. σ. 85β
περί του έν ο) λοχαγοΟ.

95 β9 ' Έπ'.κράτης Άριστοκράτου' άλλως άγνω-
στο;.

#5β10 Σκαμβωνίδαΐ'

95βη' Δωσίθεο; Αντιγένου" δρ. ά. σ. 87α περι
του έν 8) λοχαγού.

95β12' Ταυρέας Αίσίμου' άλλως άγνωστος.

95β13' Ποτάμιοι καΰ>ύπερΰ*εν δρ. ά. σ. 83„.

.95 β14* Δημοφάνης Αριστοφάνου' άλλως άγνω-
στο;.

95β15 Αιΰ·αλίδαι

95β16' Εςωπιος Φαιδρίου' άλλως άγνωστος.

95β17 Ποτάμιοι Δειραδιώται δρ. ά. σ. 83α.

95β18" Πυρρός Παγκλέους' Παγκλης δνομα δεν
άπαντα άλλοθι της Αττικής πλην εν ία II 2497,
ενθα, ώς είκάσαι, εκείτο γΠαγ\κλής (προσθ. έν
ΡΑ 12522 και τοις έν ΡΑ Π σ'. 604β Ποταμίοις)

2Πύρρο{υ} 5 Ποτάμιος, ±\'Αρ ίσζ[(λχ)ε*α(ή ίον, πρ!3
έξης έν τοϊ; περί του 95β38)] /Φιλόφρονος &Αλαι.
έιως (ειρήσθω δτι και έν ΒΟΗ 1894 158 άο. 2, εκεί-
το, ώ; είκάσαι, Π αγκλής)' ή '^£ψστ|εία ήν ύιδή
του Αλαιέω; Κηφισοκλέου:, ού ή οικία ην κατά
κηδεστίαν συγγενή; τη του Πυρρού. Υποτιθεμένων
δε Ποταμίων Δειραδιωτών (πρβ ΡΑ 12522 12523)
του τε είρημένου Ζ7αρ] κλέους και τής έν ία II
1803 ΣαννοΟς, δ ένΟαδε ίρι8) Πυρρός και δ έξης
έν βι9 Φιλόφρων είσίν έξανεψίων ύε'ΐς κατά τοιόνδε
τι στέμμα (δρ. σ. 91).

'95β19* Φιλόφρων Γΐαγκλέους' δρ. ά. έν β18.

95β20' 4]μω>' Ξενοκλέους" κατά ,τά σωζόμενα
λείψανα του Iου ονόματος το 10ν γράμμα ήν, ώς
είκάσαι, γ ή £ ή 7Τ, μετά τούτο δέ ίσως λείψανον
γράμματος ώσεί άκρον αριστερού βραχίονος του υ,
το δέ 30ν φαίνεται ελαττον μεν ή κατά μάλλον
δέ ώ; ρ, το δέ 4ον ?/ μάλλον ή ε- κατά ταύτα
εκείτο ίσω; Ευρήμων μάλλον ή Ενσήμων άλλως
άγνωστο;.

95β21' Εύανδρο; Ευάνδρου' άλλως άγνωστος.

95β22' Σιυσιγένης -Σω[±2-5·]ν του πατρόθεν τδ
10ν γοάμαα είνε, ώ; είκάσαι, <Σ\ αετά τούτο δέ
ώσεί ί/νο; καμπύλη; και ±2^ γρ. και λείψανον
καθέτου γ?αα.αής, ώστε ίσως εκείτο Σωοίον' άλ-
λως άγνωστος.

,95β23· -ΣΌννίεΙϊς-δρ.ά.σ. 79α 84α.

·95β24' Ήγέστρατος Κλείππου' δρ. έμπροσθεν
σ. 85α περί του έν 1) λοχαγοΟ.

95β25 26' Σωσικλής Σωσιστράτου και Σωσίστρα-
τος Σωσιστράτου' δρ. ά. σ. 85β περί τών έν 6)
και 10; Λο/αγων.

55β27' Τιμήσιος Σημωνίδου" δ'ρ. ά. σ. 87β περί
του εν 1 1) λοχαγού,

#5β28' Ναυσίφιλος Κίμωνος" άλλως άγνωστος.

^5β29 32- Διονύσιππος Ευάγγελου και θάλλιπ-
πος Ευαγγέλου" άλλως άγνωστοι" δρ. ά. σ. 83β"

#5β30' Μειδωνίδης Περικλέους"άλλως άγνωστος.

Ρ5β31 ' Άρχέδειπνος Νικοδήμου' άλλως άγνω-
στο; το δνομα ' Αρχέδειπνος ου/ ηυρηται, δσον
έγωδα, άλλοθι, προστεθήτω δέ και εί; τά εκ του
άρχε- (πρβ άρ%£-) σύνθετα, άρχεΰέωρος κλπ,
Μβί8ίβνΚαη8 αΑΙ 102 116, Μβΐ/βΓ αα 143,
δβΐιΐϋβίζβν ΟΡΙ 44, ΝαβΗτηαπΒοη Γ.ΡΜΙ 24,

Τοερέπης Σύνθετα 21/.
loading ...