Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 92
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0102
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
92 Αμφιαρείου έπιγραφαί' υπό Β. Λεονάρδου.

ΑΕ 1918

#5β38' Δήμαρχος 'Αριστάνδρου' ίσως τής αύ- Ρ5β41 ■ Καλλίστρατος Σωτέλου" δρ, ά. έν ρ40.

της οικίας τη έν ΙΟ II 2297, έ'νθα περι μεν του £>5γ7- ε| Οίον

στ. 1 ('-4ρ*-, προσθ. εν ΡΑ 2386 και ώς άρ. £5γ8· Άγνίας Μακαρτάτου" δρ. ά. σ. 8οα περι

16078 και τοις έν ΡΑ II σ. 5/4 ΑευκονοεΟσι) και του έν 2) λο/αγοϋ.

2 (!4ρ*σ[τ-, προσθ. έν ΡΑ ώς άρ. 16213) προς τοις 95^ Στράτων Στρατωνίδου' άλλως άγνωστος,

άρσενικοΐς και τω Αριστώ καί Αρίστων (περί των ^νιο' Ενπυρίδαί-

εις -ίον θηλυκών δρ. ΨίΙ/ιβίηι ΑΜ 18 9 8 409 419, ^γιι' Εύκτίμενος Εύκτιμένου' άλλως άγνωστος,

πρβ Άριστων Κρατίππου κανηφόρος 8ιιηάιναΙΙ 95Ίί2' Κολωνης δο. ά. σ. 79α.

ΝΡΑ 27 περι τών εις ίθΐ> και -ε<ον ουδετέρων #5γ13' Αισχύλος Πρωτομάχου ■ πρβ ^4ίσ^[ν1-

ποοσηγορίκων πρβ Μα?/5βΓ ΟΟΡ 419, Γαρ<3 ί'κας λιτιτιος εκ Κολωνού έν ΙΟ II 2212, έπιτυίΛ^ί

ω της

Έπετηρ. πανεπιστ. 19 1 0 249) πρβ και Αριστεία -Χ 4γι; έκατονταετηρίδος.

(ΙΟ II 754 758 756), ό και προσθ. τοις έν ΡΑ £5γ14· Θεόδωρος Άμφιμά/ου· άλλως άγνωστος,
ώς άρ. 16798 (πρβ ΙΟ III 1581' πρβ ά. σ. 90
έν τοις περί του 95ρι8), Αρίστη [-τα], Άριστιδώ,

έν δε στ. 3 (2ΓυΛ-, προσθ. έν ΡΑ ώς άρ. 8942*) 96-97 (κρόταφοι)- στρατηγών τε και άλλων

εκείτο ίσως Κύλωνος, έν οέ στ. 4 εκείτο Λεν[κο- στεφάνωσις.

νοεύς (ή ΛενΙχονοέως, αναλόγως), τά ο' έν στ. 5 Ειρήσθω ένΟάδε καΟ' ολου περί των επί των τοΟ

δύο ονόματα 'Αρχεστράτη Κλε - (=ΡΑ 2386) ίσως λίθου κροτάφων άναγεγραμμένων (άρ. 96 και 97)

προσθετεα τοις έν ΡΑ II σ. 574 και 575 Αευκο- δήμου τε δπως εχουσι καί φυλής:

νοεΌσι, το οέ ^ΚΓΛε[- και ώς άρ. 84503. Α') αριστερού κροτάφου (96)*

#5β39· θαρρέας Σατύρου1 ίσως της οικίας Σα- α ) στρατηγός ό επι τεϊχώραι: Κεφαλήθεν (Άκα-

τύρου, γραμματέως των τριάκοντα (λογιστών, ΙΟ I υιαντίοος),

23736 238,, πΧ 443/2 και 442/1, ΡΑ 12603)· β') σωφρονιστής: Αευκονοεύς (Αεωντίδος, ήγουν

περι της γραφής του Θαρρέας δρ. ά. σ. 80β. τής αυτής και οί έφηβοι φυλής, πρβ Άριστοτ.

$5β4οβ4ΐ' Χαιρεφών Καλλιστράτου και Καλλί- ΑΠ 42,2),

στρατός Σωτέλου' ίσως ανεψιοί (το νυν έ;άοελφοι)' γ'| <5ί(5άσκα2ος: Δεκελεύς (Ίπποθωντίδος)' του-

έν ΙΟ II 1040, καταλόγω τής Αεωντίοος (τής πΧ τον στεφανουσιν έπιμελητα'ι οί έν τοις φρουρίοις,

3Τ>; έκατονταετηρίδος μεσουσης), ίσως εκείτο β10θεο- 0£ κα; τ'ον £ξής στεφανουσι :

χάρ?/ς Χαιρεφώντος (ΡΑ 7184)· τής αυτής οικίας §') ^νσιστρατον 12Εύξένου 13Κήττων (Λεωντί-

ήσαν ό έν τω αύτώ καταλόγω β9Σωτέλης Άλκι- ^ος. ε;νε ισωζ δ αύτ^ος -ώ έν 95 α36 ποώτω των Κητ-

μ&οντος (ΡΑ 13394) και ό εν ΙΟ 1001, αλλω τίων έφηβων).

καταλόγω τής Αεωντίδος (τής πΧ 4ί« μεσούσης), β') δεξιού κροτάφου (97)·

^Αλχι'μέδων Σωτέλου (ΡΑ 628)' το στέμμα α') οτρατηγδς επί τώι Πειραεϊ: Κυδαθηναεύς

ίσως ενδέχεται ότι είχεν ώδε πως: ('Πανδίονίδος" ό δήμος ούτος μετετεΟη συν άλλοις.

(Καλλίστρατος1) ύστερον εις την Άντιγονίδα, πρβ ά. σ. 83α),

Χαιρεφών^ Σωτέλης1 β') οτρατηγδς έπϊ τεϊ 'Ακτεϊ: Περιθοίδης (Όί-

___I__ ντ,δος),

Καλλίστρατος* Σωτέλης» ^ρΤ^ ϊ') Έροιαδης ( Άντιοχιδος),

Χαιρεφών» ί^λλ^ίαΤο?7Αλ^ιμέδω7») δ') ^Ψ^Ψ^- Άχαρνεύς (Οίνήοος).

β40 β 41

Ένθάοε στεφανοΟνται τοεί'ς στοαττΛ'οί: ό εττί:

(Καλλίστρατος3) (Σωτέλης3)

| | τεϊ χώραι (96), ό εττ^ τώί Πειραεϊ (97), ό επ* τεΓ

Χαι[ρεφών3 Άλκιμέδων3 '^κτει (97)· παο' Άριστοτέλει τά τών δύο έοη-

| ι < ' I I ι I

θεοχάρης— ^ωτέλ ς4 βικών ένιαυτών και τά τών στρατηγών εκτίθενται

ΡΑ 7184 ΡΑ 13394 ώδε" έν μεν ΑΠ 42 περί μεν του 1ου εφηβικού ένι-
loading ...