Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 98
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0108
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
98 Άμφιαρείον έπιγραψαί· υπό Β. Λεονάρδον.

ΑΕ 1918

« άνήρ και κατά τΐόλεμον άγαμος 'πρβ Πολύβ. ΙΒ
13 5 « οτρατηγίας αυτόν ήξιώσΰ'αι») και κατά τους
πολιτικούς λόγους ούδενός χείρων εστι δ' αύτοΰ
εικών εν τω πρυτανείω είσιόντων προς την έστίαν
εν δεξιά δ πρώτος περιεζωσμένος άμα τω ιματίω
και ξίφος- οϋτω γαρ δημηγορήσαι λέγεται, ήνίκα
Αντίπατρος έξητει τους ρήτορας» (ΨΠλουτ. Ήθ.
847°' ΡΑ 3716)" τό της οικίας στέμμα εκτίθεται
έν ΡΑ 3597, προστεθήτω δέ δτι ύπό ΚίΓοΙιηθΓ
(ΚΙίΜ 1906 349) κρίνεται δτι Ό έν τω στ έ μ ματ ι Δη -
μομέλης2 ήν αδελφός του Δήμωνος1 και του πα-
τρός του Δημοσθένους και δή και δτι ο Δήμων2
Δημομέλους2 ήν ανεψιός (νυν εξάδελφος) του Δη-
μοσθένους, ίεοεύς του Ασκληπιού (πΧ 350/9'
πρβ Δημοσθ. ΑΒ'31, ΓΓλουτ. Δημοσθ, ΚΓ' ΚΖ',
ΨΠλουτ. Ήθ.846ά, ΙΟ II 1654)· ίσως ενδέχεται
οτι ο ένθάδε θυμοχάρης ήν ό έν ΙΟ II 787 Α|3 20 ώνη-
[{τής)) Θυμοχάρ[ης — (άδήλου δήμου, πΧ 350/9-
300/9, ΡΑ 7407)- ειρήσθω δέ και Καλλίας θυμο-
νάρους Αθηναίος (άδήλου δήμου), Δηλίων πρόξε-
νος, έν ΙΟ ΧΪ4 527 (της πΧ 3^ έκατονταετηρίδος
αρχομένης, ΡΑ 7824" πρβ ΙΟ ΧΪ4 528, της πΧ
4γις έκατονταετηρίδος φθινούσης).

96α1.ϋ β7.10· αΊέπιμελ?μαι α8οί έν τοις α9[φ\ρονρίοις
^διδάσκαλον ρ8/7ί;#α[-β95 - $^]όκλέον ^Δεκελέα'
πεοΐ μεν του πρώτου ονόμ,ατος ειρήσθω δτι ονόματα,
ομοίως αρχόμενα, Αθηναίων μεν είσι τάδε: ΖΖν-
ϋ'άγγελος ή Πυΰάνγελος (ΡΑ 12335, άδήλου δή-
μου" άλλος έν ΡΑ 5462, Κηφισ.ιεύς' άλλος έν
Ραρβ \νθΕ), Πν&άρατος (πατήρ Δεκελέως βου-
λευτού έν βουλευτικά) καταλόγω του πΧ 335/4,
ΚίνβΚηβν Α Μ 1904 244[πρβ 8ηηάυοαΙΙ ΚΙ 1909
366=ΗΙΟ 1525]η-: ^Ζΐίοτ^σο^οτος ^Πν&αράτον
άλλος έν ΡΑ 12339, άδήλου οήμου, άρχων του
πΧ 271/0), Πυΰανδρίδης (ΡΑ 12338, Άχαρ-
νεύς), άλλοθι δέ άπαντώντα τάδε: ΠυΦαγόρας,
Πυ'&αίνετος, Πνΰαρχος' ένθάδε, έάν ίχνη τινά μετά
τό ΠυΦα ύποτεθώσιν ώς δύο γραμμάτων άνω λεί-
ψανα, ίσως εκείτο Πυ$α[ίνετον ή, έλλογουμένου
και του πατρόθεν του είρημένου βουλευτού, Πυΰά-
\ρατον (ίσως άδελφιδοϋς ή υιδους του Διονυσοδό-
του)' έν δέ τω πατρόθεν προ του οκλέου, ύποφαί-
νονται κάτω ίχνος ώσεί τό κάτω καθέτου γραμμής,
του £ ή του τ, προ τούτου δέ λοξής γραμμής ίχνος,
άμφίβολον, εκ τύχης μάλλον γενόμενον, ώς τό κάτω

του δεξιού σκέλους του α' και άν μέν μη έλλογη-
θώσι τά ίχνη ταύτα, ίσως κατά το εΐρημένον ζίίο-
νι»σό(5οτος εκείτο ζΐίονυσίοκλεον, έλλογουμένου δέ
του της καθέτου ίχνους, δια τον χώρον απίθανα μέν
είσιν ένθεν μέν τό Άσκληπι-, ένθεν δέ τό ζΐίκαί-
καί Παντ- καί ΖΖε(5ί- και Πιστ-, ένόεχόμενον δέ τό
'^4ρίστ-, πιθανώτερα δέ τό Θεμιστ- καί Μεγιστ-
καί Στρατ-· όνομα Στρατοκλής άπαντα έν ΙΟ II
944, καταλόγω τοΰ πΧ ±325/4, ώς πατοόθεν
ούο Δεκελέων διαιτητών, οί είσιν οΐοε : θεόδωοος
Στρατοκλέους (ΡΑ 6862), Σάννιος Στρατοκλέους
(ΡΑ 12551), έν τω αύτώ δέ καταλόγω άπαντα
διαιτητής καί Πύθων Σαννίου (ΡΑ 12468), άδελ-
φιδοΰς του Θεοδώρου.

96η.ί3' ηΑυσίστρατον 12Εύξένου ί3Κήττιον[Κεων-
τίδος)" Ό αυτός ίσως τω έν 95 α36 πρώτω των Κητ-
τίων έφήβων' άδηλον άν άπλώς ώς άριστέα ή έξ
άλλου λόγου στεφανουσιν αυτόν ένθάδε έπιμεληταί
οί έν τοις φρουρίοις.

£7 ίδεξ ιός κρόταφος): Δικαιογένους και Φερε-
κλείδου και Φιλοκλέους και επιμελητού στεφάνωοις'

97 α-2-6 ρτρατηγόν φ,π\ϊ τώι ΤΙειραεϊ ^Δίκαιο-
γένην 5| Μενεξένον ύΚυδαύληναέα (Πανδιονίδος)~
έν αδ δεν διακρίνονται γράμματα, αλλά γραπτέον,
ώς εικάσαι, το άλλοθεν γνωστόν του ανδρός πατρό-
θεν, Μενεξένου. Εινε ό έν ΡΑ 3776 Δικαιογένης4,
εύπορώτατος {8ιι?ιάιυαΙΙ ΕΒ 23 25 28), στρατη-
γός του πΧ 324/3 και του 323/2, πρβ ΙΟ II
β ι88/9 ♦ ^θα κατά τά ένθάδε άναπληρωτέον
σ\τρατηγώ[ι ετζ189[ι τώι Πειραεϊ^ Δικαιογένε\ι,
γΐ34/5- έπί του" επιτύμβιου βάθρου II 2232 άναγέ-
γραπται μετά της γυναικός Εύκολίνης (της Αρι-
στονείτονο£ Άφίδναίου) καί του υίου ΜενεΗένου3,
της αυτής οικίας είνε ό έν 95 α17 (ά. σ. 89α) έφη-
βος Πυθόδωρος Δημοκλέους Φρεάριος, τούτου δέ
του Δημοκλέους πάππος, ώς εικάσαι, ήν ό έν ΡΑ
3511 Δημοκλής Φρεάριος, ου άποθανόντος την γυ-
ναίκα, άδελφήν ούσαν Δικαιογένους2, ή (κατά διόρ-
θωσιν του \νθΪ88θηΙ>0Γη έν Ισαίου Ε'26) τήν θυ-
γατέρα ό Δικαιογένης2 έδωκε Ιίρωταρχίδη Ποτα-
μίω (ΡΑ 12285)· ήν δέ ό Δικαιογένης2 ύιδοΟς Δι-
καιογένους 1, ανεψιός (το νυν εξάδελφος) Δικαιογέ-
νους3, τιοίτροπάτορος του στρατηγού Δικαιογένους4-
πρβ Κίνβϊιηβτ Ηθ 1896260, ΡΑ 3773-6, δπου
loading ...