Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 99
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0109
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

Άμφιαρείου έπιγραφαί· ύπδ Β. Λεονάρδου. 99

και τό στέμμα της οικίας (—ρβ τον «Περί του Δι-
καιογένους κλήρου» λόγον του Ισαίου" πρβ άλ-
λως ΡΑ 3771 3772). Ή ένθάδε στεφάνωσις ανά-
γεται εις την του πΧ 324/3 στρατηγίαν (πρβ ά.
σ. 97ρ).

β 2-6' 2στ9ατΐ)7^ν Φ71*1 τ£ΐ Ακτει ^Φερεκλεί-
δην ^Φερεκλέους ^Περι&οίδην (Οίνηδός)' είνε ο έν
ΡΑ 14187, άπαντα δέ έν αργυρών έξελευθερικών
φιαλών καταλόγω ΙΟ- II 772Αβ7(8 11/2 ι5/6 [Φερε-
κλείδη Φερεκλέον Περιΰοίδην [περί της καταλή-
ψεως της γενικής -ου και της αιτιατικής -?/ πρβ
ά. σ. 78α 79α]' έν Βα2 εκείτο, ώς εΐκάσαι, α|κε-
στριαν) και ώς στρατηγός έν ΙΟ 115 121 9'\ Ρα-
μνοΟντος έπιγραφή, έν ή (^Οί α]τρατιώται έστεφά-
νωσ[αν] 2τδν στρατηγδν καϊ τον περιπόλαρχο[ν]
(πρβ Άριστοτ. ΑΠ 42 4, ΨίΙΚβΙπι ΒΟΙ 56 60)
Άάρετής ένεκα και δικαιοσύνη ς^ ±τής εις τους στρα-
τιώτας ^οτρατηγδς α6Φερεκλείδης α7Φερεκλέους
α8Περι&οίδης' ^περιπόλαρχος β6Αριστομένης ^Καν-
νωνοϋ ^Φιλαΐδης»· ήν δέ, ώς εικάζεται, εύπορος

της στρατηγιας αυ-
τού" ένιαυτος γινώσκεται νυν έκ της ένθάδε επιγραφής
(ά. σ. 97β 98ρ περί των συστρατήγων Αεωσθένους
.και Δικαιογένους και του κοσμητου Φιλοκλέους).

97α7-10' -ροσμητην ΗΦιλοκλέα ^Φορμίωνος ιοΈ-
ροιάδην {Ίππο6ωντίδος)' δρ. ά. σ. 96α ίσ. 19
γρ. τά νεώρια).

97$ΊΛύ Ίέπιμελητήν ^Νικόδωρον ^Φιλοϋ'ήρον
10'Αχαρνέα (Οίνήδος). του έν ΙΟ II 608 (πρβ
ΣανίβΙά ΗΟΕ II 157 775 827 839 944· ό λί-
'θος δέν κείται έν τή μονή)β15 το όνομα (ΡΑ II σ.
524375) ίσως ήν Νικό]δωρος ' Αχαρνεύ ς- αύτ. Γσως
εκείτο: ^εαυτούς] α{ν}ε^κ/1[ί;7:ους (πρβ ΙΟ II
564[=8ΙΟ 429] + ΨίΙΙιβΙπι ΑΕ 190 5 224 ΑΜ
1914ι79]ΐ4, Π5 597° [=810 605]9, II 613 617
624[=ΖίβΛβ»ί 44 = ΚΙΟ 1559]ΙΙ7/8, 810 22514,
4915 540163/4 54522 2157 843π) 2παρεσκευάκασιν
έν ταΐς εν](ΰ·)ύναι[ς] και έν τώι ^προτ^έρωι ένιαυ-
τώι (ή έν τώι [λόγωΆι [πρβ 810 72716] και δια
ταϋτα) ύπδ τή]ς βουλής και του δήμου \έ\{τι)ηι-
[νέ$ησαν και έστεφαν]{ώ)ϋ'ησαν (περί του τέλους
του 3ου στίχου και τής άρχής του 4ου υποτίθεται
ήτοι έ'κθεσις του ε έπί τέλει του 3ου στί/ου, ώς
ένθάδε δεδήλωται, ή συγκατάταψις του αι του έν
τω 4°.} στί/ω και, δηλ. ηιΐν^έϋ'εσαν καϊ έστεψαν]·

έπί τέλει του 12ου στίχου, ει, ώς και έκ των άλλων
ον εΐκάσαι, και το ν μετά το δήμ[ο έκεχάρακτο,
εκείτο έν εκθέσει) -6[- ε]τζα[ί\νέσαι Λ (=Δ)[η]6{μ}έαν
(ή (Φ) ί\βλέαν) Άντιφώντο[ς 9(=δημόθεν)] και στε-
φανώααι ν^ν\ σ]7ώι στεφάνωι άπ\δ Γ" δραχμών, τής
δ\ε [ποιησεως] τοΰ στ\ε]8φάνου έπιμελ\γ[&ήναι αύτί-
κα μάλα (πρβ ΙΟ 2ΙΙ 223 Β13 κέ)] {τ)ου[ς\ (ή έπιμε-
λ[ηΐ}ήναι τους στρατη\{γ\ού\ ς ή τούς ίεροπο]ιού[ς\)
επί την ΌνΙσ^ίαν και το άνά[ΰ·ημα (πρβ ΑΔ
1916 π 64β /.έ, πρβ 10 II 59512 μερίσαι τους έπι
τηνέπισκευήν) κτλ, μετάδέ τον 110ν στίχον άνεγρά-
φοντο έπί δύο σελίδων (α;β) ονόματα ανδρών (άνευ
του πατρόθεν) δημόθεν (πρβ στ. 10/1), ά, τάξεως
τίνος κατά φυλάς εικαζόμενης, ίσως ει/ον ώδε
πως: έπί μεν τής αριστεράς σελίδος: αί2Ά)νδροκύ-
δης Κυ[δαντίδης 2ας φυλής' ή Κυ δαιϊηναιεύς, 3''?,
ΡΑ 876: Ανδροκύδης Φιλάγρου ΚυδαΦηναιενς),
α13Ν ικήρατο ς] ~[=γ ή ε ή ξ ή π' λχ Παιανιεύς
ή ΙΙρασιεύς ή Προβαλίσιος, 3*)** ή Έκαλεύς πρβ
ά. σ. 80α] ή Εύπυρίδης ή ε| ΟΓου ή Παιονίδης ή
Πήληξ ή Ποτάμιος, 4*1* ■ άπίθανον Ξυπεταιών,
Ί^), αί±Ηγησίας Λ[ευκονοεύς (4γΐξ' ήττον πιθανά
το -4! ακιάδης [6Τ>ς], ^4 [αμπτρευς [1ης], -4[ουσίευς
[6^]),α15^]^(αρ){εν}ς (ή]'0]^ί(α)ς ή '^]^(α)Γ{ο}ς
ή Τ^(αΓ·|ο[ς ή 'Γ]{^}(α)Γ{ο}ς) [δημόθεν (5ι«),
α16'^4]ρίστε/(5ί>/ς δημόθεν (6^), α17^Γίτ?;σίαςΜ{ε}[λί-
τευς (προσθ. έν ΡΑ" 7γΐξ), α 18 Αρχιππος (προσθ.
έν ΡΑ) [δημόθεν (πρβ ΡΑ 2561: '^4ρ^ππος Φορ-
μίωνος Πειραιεύς' 8^), α19£υ]κ2ε[ί(5?/ς (ή £ι» (κλεφ-
τός ή Ευ κλέ[ων περί του έν 10 II 469δ97 ονό-
ματος δρ. ά. σ.78β) δημόθε ν (πρβ ΡΑ 2152: Άρι-
στων Εύκλέωνος 'Αφιδναΐος' 9"^ς), α2ο"]°[~ δημό-
θεν (10^), α21Γ[εί]σ[- προσθ. έν ΡΑ) δημόθεν
α22-]^[- δημόθεν (-η;), έπί δέ τής δεξιάς σελίδος:

β12δεΐνα] {Π\(α)[ί]οη{<5}»/ς (4^), β13^αΑΑίίπτΓος
^(^^[-^((^εν)) (5ις), β14ΦίΑ]ο'στρατος Πόρ[ιος (5^?),

β15Α^κο]^ωρος '^4%αρνει>[ς [το είρημένον 6^),

β16ΦίΓ:οκράτ9/ς [ ι^)[λ](α){*}[β]*[ς Αίξων., 7ι«),
βιν2νίκάν]{ω}ρ Γ{ρ}|ίνε/ίεει>ς (71*), β^Ό^Ιο/ίαΐκΑ^ς

Ελαιούσ)ιος (8^*), βι9δεΐνα δημόθεν]ευ[ς (8^*),
β20δεΐνα] Ελευσίνιος (8^*), β21δεΐνα]ς Άψιδναϊος
(9^), β22δεΐνα -]ο[-(=δημόθεν 9^ ή 10*>*)· έάν δέ
ύποτεθή δτι ή επιγραφή άνάγεται εις τούς τών δώ-
δεκα φυλών χρόνους (πρβ ΚίνοΙιηβτ ΚΙιΜ 1904294/.έ,
8ίΐηάιυαΙΙ ΕΒ 88 κέ, ά. σ. 83α), τά τών όνομά-
loading ...