Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 101
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0111
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

10 II 455· υπό Β. Λεονάρδον.

ΙΟ II 455: πολιτεία Μενεοΰεΐ Απολλώνιου Μιληοίω .
(μνημείου [ϋψ. ώς Ο 45] φωτογράφημα.)

τήν άντιστοιχίαν των παρά τήν βλάβην σωζόμενων
γραμμάτιυν, ττρ[3 ΑΕΑ σ. 7α), κατά ταύτα ο ει-
κάζεται οτι εν τισί στί/οις και ίοία τω 10^ και 17('.3
και 18^ τά εν δεξιά ελλείποντα ήσαν πυκνότε-
ρον κεχαραγμένα ή και οτι το δεξών άκρον των
στίχων τούτων έςεΐχεν επί του λίθου μάλλον ή το
των άλλων, κυρίως ο ειπείν, ήττον ή οσον εν τη
μεταγραφή οιά τήν απλώς κατά τά είρημένα επι-
ζητηθεί σαν άκρίβειαν εξέχει (εν τη αναπληρώσει
καθ' δλου το πλατύ γράμμα, λ/ Α, έλλογεΐται ώς
κατίσ/ον χωρον τριών που ιώτα συν τοις μεταξύ
ουσι μεταγραμματίοις' πρβ ΑΔ 1915200-ΐ)·

-Ζ' το μετά το ο γράμμα ήν, ώς είκάσαι, ν ή £,
το οέ μετά τούτο ήν ίσο^ς ν ή / ή τγ" εκείτο ο' ίσ<Α>ς
οΐυν (ή λ\ο\ιπ-) - [λγ - τιμάσΰ'αι ή τιμάν).

2- πρ3 £αΓ/»Ζί2 Η (τ Ε II 740 7913 831.

3 καλώς εχον πρβ ΚΙΟ 54312 5ο2( = ΌΙ
4250)18 842(=ΙΟ ΙΧ2 1109)13, Δείναρχ. Α' 90,

±3 επειδή] οΰ[ν ± 22 τιμάσθαι
το]ύς [άπ]οδεικν[υμ]έν[ους τήν προς Αθηναίους εΰνοιαν
κα]λώς εχον και συμφέρο[ν εστίν □ άγαθεΐ τΰχει δεδόχθαι
τ]εΐ βουλεϊ τους λαχόντας [προέδρους εις τήν επιοϋσαν
έ]κκλησίαν χρηματίσαι πε[ρι τούτων, γνώμην δέ συμβάλλεσ
θ]αι της βουλής εις τον δήμον [δτι δοκεΐ τεΐ βουλεΐ έπαινέσαι
Μ]ενεσθεα Απολλώνιου Μιλήσ[ιον και οτεφανώσαι θαλλοΰ
στε]φάνωι εύνοιας ένεκεν της εις [τον δήμον τον Αθηναίων
δεδό]σθαι δε αύτώι και πολιτείαν [δοκιμασθέντι εν τώι δικασ
τηρί]ωι [] τους δέ θεσμοθέτας, δτ[αν πληρώοι δικαστήρια εις ενα
και πε]ντακοσίους δικαστας, είσαγαγ[εϊν αύτώι τήν δοκιμασίαν και
μ]ή [παρ,όντι και είναι αύτώι δόκιμα σθέν[τι κατά τον νόμον νράψασϋαι
φ]υλής και δήμου κα'ι φρατρίας ής αν βούλ[ηται' είναι δ' αύτώι και εϊ,ς τό λοιπόν
άπ]οδει,κννμένωι και διατηροϋντι τήν α[ύτήν αιρεσιν ενρεσν>αι και άλλο
άγ]αί)όν οτου αν δοκήι ά[ξ|ιος είναι [] Υν[α δέ και υπόμνημα αύτώι ύ.τάρχηι

τ]ής γεγονείας παρά τοϋ δήμου [δωρεάς, άναγράψαι τόδε τό
ψ]ήφισμα τον γραμματέα τον κα[τά πρυτανείαν εις στήλην
λι]θίνην και στήσαι έν άκροπόλ[ει, τό δέ γενόμενον άνάλωμα
ε ι] ς ταΰτα μερίσαι τον ταμίαν τ[ών στρατιωτικών.

πρβ άλλως ΙΟ Π 59γ)14,5" και συμφέρο[ν Κθ8δ?
καϊ συμφερ [όντως I 11 τ τ α κη ς , Ραγκαβής, Κ ο β -
ΗΙθγ, πρβ 810 III σ. 408ρχ6, ΙΟ II 414,· προ
του άγαΰ'ήί ϋπήρχεν, ώς είκάσαι, ένος γράμματος
κενόν, πο3 ήυ,ίσεος γράμματος κενόν έν στ. 10 ποο
τοΟ τους και στ. Ιο προ του ϊνα.

7' πεο'ι του Μενεσθέως και του νοόνου 6ο. 1¥ίΙ-
ΗβΙπι \\Γ8 1912423 &6.6·

9' δεδό]σ&αι· έν ΙΟ II 40114 δίδοσ&αι (ούτως
και επί τοΟ λίθου).

Θ/Ο' δεδό σΰαι δε αύτώι και πολιτείαν [δόκιμα-
σ&έντι έν τώι δικαοΜτηρΡ\ωΐ' πρβ Σ,ατίβΙά ΗΟΕ Π
787, ΨίΙΗβΙπι ΑΜ 19 1 4305 αρ. 7(=εμ 755·2)9 305 4β. 8
(=1011 437+ 428=\ν8 1912424κέ)32 3 306α0.11)(=ΙΟ
ΙΙ5 534°)4,5· ΗείΓίθΙ (έν Α8ϋ 273, πρβ 237 κέ) :
< δοκιμασθέντι έν δικαστήρί ωι Ραγκαβής: κατά
τον νόμον τήν δωρεάν αίτησαί0μέν]ωι, ΚοθΜθγ:
\κατά τον νόμον αίτησα10μέν ωι, πρβ Βηβνπιαηη
loading ...