Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 112
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0122
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
112 Άγγελίαι: Β') Άμφιάρειον.

ΑΕ 1918

!ι (?)Ζ .

■.......

---1

I

Γ------

. - - -

, ι

| 2 ;

ι ιδόν στοιχιαίω έπαληλιμμένοι, ήγουν άπό κορυφής μέχρι κάτω πλην
μικροΰ μέρους (ύψ. οσον που έπί 0 05 άπό του δαπέδου* κοιλάσματος
διάμετρος καθέτως μεν 0 415, έπιπέδως δε 0 375)' τό έξωτερικόν του
χαλκοίματος άκρον εξέχει τήςέπαφής τοϋ περί αυτό έπιχρίματος ±;
0 02 και ε/ει εν τω κέντρω έλάχιστον τρήμα (διαμ. ± 0 002). Μετα-
ξύ δέ δύο των Γης δεξαμενής πλευρών, της τε δυσμικής και της βο-
ρείου, και τών τοΰ περιβόλου αντιστοίχων διαλέλειπται δίοδος γαμ·
μοειδής, η; τό δυσμικόν σκέλος κατίσ/ει κλΐμαξ δέκα λιθίνων ανα-
δασμών άγουσα εις τό βόρειον σκέλος, εις δ έκβάλλει ό της δεξαμε-
νής κρουνός" το πλάτος της κλίμακος έπί μεν τοΰ 1°^ ήγουν του
κατωτάτου, άναβασμοΰ και δλου σχεδόν τοΰ 2ου ένεκα τοΰ προέ-
χοντος, ώς εί'ρηται, άκρου τοΰ κατωτάτου στοίχου της βορείου
πλευράς της δεξαμενής είνε 0 69, έντεΰθεν δέ και έπί τών
έφεξής εξ άναοασμοίν 0 77 - 0 80, επί δέ τοΰ 9ου και 10°ν
0 89 ΰ'ψος δ' έχουσιν οί άναβασμοί έκαστοι τόδε : ό μεν 1ος τό μέ-
γιστον, Ο 22, ό δέ 2ος Ο 198, οί δ" έξής εξ Ο 205 - Ο 215, ό δέ
9°? Ο 235, ό δέ 10°ς Ο 255, βάθος δέ ό μεν 6ος έχει τό έλά/ιστον,
Ο 19, οί δέ πρώτοι πέντε και ό 7ος και 8ος και 9ος Ο 195 - Ο 215
τό δέ βόρειον της διόδου σκέλος έχει πλάτος±Ο 715, συνέστρωται δέ
_ τό δάπεδον εξ μεγάλαις πλαξίν, αίτινες έπέχουσιν άμα εΰθυντηρίας

τάξιν εϊσχωροΰσαι υπό τοϋς οικείους της δεξαμενή; και τοΰ πεοιβόλου
τοίχους· τών πλακών τούτων ή δυσμικωτάτη (είκ. 1, ρσ), κείται όλί-
γω (Ο 01) ταπεινότερον τοΰ τών άλλων έπιπέδου, ύπό δέ τον δυσμικόν
τοΐχον εισχωρεί σχεδόν άπασα, άπό Α πρός Δ Ο 65 μόνον όρατή
ούσα. Ό δέ περίβολος (είκ. 1) έχει έσωτερικόν πλάτος μεταξύ μεν
τοΰ άνατολικοΰ τοίχου και τοΰ δυσμικοΰ ± 2 915, μεταξύ δέ τοΰ βο-
ρείου και τοΰ νοτίου ολίγω μείζον (πρβ και τό πλάτος της δεξαμε-
νής), 3 268. Τών τοίχων ή μεν εσωτερική δψις είνε, ώς εί'ρηται, εύ-
θύτομος, ή δέ εξωτερική δια την διαφοράν τοΰ πάχους τών λίθων
έχει πως άνωμάλως. Και ό μέν νότιος τοίχος δια τήν πρός βορράν
καταφοοάν τοΰ έδάφους άντιστοιχεί τώ 5ω τοΰ δυσμικοΰ τοίχου
δόμο}, όστις ελλείπει, έπί τοΰ αϋτοΰ δέ ύψους κείται και το νότιον
- - ήμισυ τοΰ άνατολικοΰ τοίχου' τοΰ δέ δυσμικοΰ τοίχου σώζονται οι
; κατω τέσσαρες στοίχοι, τοΰ δέ βορείου τοίχου και της άνατολι-

κής πλευράς τοΰ βορείου της διόδου σκέλους σώζονται οί κάτω τρεις
κρήνη" στοίχοι" τά μέτο^πα τοΰ πέμπτου νόμου είσίν εύτενέστερον ή τά τών

4: αβγδεζηϋ-α — δεξαμενής ιχνογραφία. άλλων έξειργασαένα, τά δέ μέτωπα τών της διόδου λίθων φέρουσι

Α = δεξαμενής- βορείου πλευράς βόρειος δφκ. πεοιτενείας (είκ. 4 και 6). Οί λίθοι έν ταίς τών τοίχων γωνίαις συμ-

α = δεξαμενής όυσμικής πλευράς δυσμικη οψιο ' , , , , - ·>»« - <γ»„

και κλίμακας και νοτίου τοίχου τομή οεοληνται κατ οικοόομικην δεσιν (ο ανατολικός ακραίος λίθος ^του 2™

5: δεξαμενής- κρουνού τομή (εκ Ν προς Β) δόμου τοΰ βορείου τοίχου είσχωρών υπό τόν 3οντοΰ άνατολικοΰ τοίχου

δόμον εξέχει άνατολόθεν αϋτοΰ ±0 07, είκ. 1· πρβ ψορμηδόν και

! 1 1 I

I

ο ·5ο ι 2Α

κρήνη'

6: Α — νοτίου τοίχου και κλίμακος τομή (εκ Ν προς Β) και δυσμικοΰ τοίχον ανατολική ό'ψις]
Β := βορείου τοίχου νοτία δψις,

Γ = ανατολικής πλευράς τοϋ βορείου τής διόδου σκέλον$ ( = τμήματος τοΰ άνατολικοΰ τοίχου) δυσμικη δψις,
Δ =ζ δεξαμενής· βορείου π?..ευρας βόρειος δψις (δρ. είκ. 4& )■

21 3 19
loading ...