Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 113
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0123
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1918 Άγγελίαι: Β') Άμφιάρειον. 113

παρά μήκος). Τοΰ κατωτάτου νόμου τοΰ βορείου τοίχου ό ανατολικό; πλάτος ±0 445" ό προς τόν βόρειον τοϊ/ον κάθετος λίθος του 3<™

και ό αέσος λίθος μόνον εν τω άνω μέρει (όσον που ΙττΙ 0 18 από κορυ- νόμου τοΰ ανατολικού τοί/ου, ό και πάντων μακρότατος [ 1 84'

φης) άρμόττουσι προς αλλήλους, υπό τόν άρμόν 8έ μέ/ρι του δαπέδου ύψ. 0 475' «<κ. 2], ε/ει πλάτος ±0 465, ό δε μίσος τοΰ δον νόμου

άνέωκται τετράγωνος οχετός (βίκ. 6' έν είκ. 1 και 5 ύποδηλοΰται του νοτίου τοί/ου 0 46, ό δέ μέσος τοΰ 3ου νόμου τοΰ βορείου τοί/ου

στικταΐς 'ραμμαϊς), ϋψος και πλάτος ποδιαίος | ± 0 30' ό ποόιαϊος 049, οί δέ άλλοι ανω λίθοι ε/ουσιν άνω πλάτος, ώς εϊρηται, πη'νυιον

λόγος και άλλοθι τοΰ κτίσματος εμφαίνεται" επί τών τοΰ περιβόλου 0 42-0 45). ουσμόθεν τοΰ όυσμικοΰ τοί/ου ά)ς ερυαα του κτίσαατος σώ-

τοί/ων πλάτος πη/υαΐον η τριών που ήμιποόίων, πρβ Σ,αϋβΤϊϊΚΧηη ζεται τοΐ/ος μαλακών π(όρων(ε<«. / και #. νζ),μηκ.3 70. ΰύ. ±0 62,

6Β&ιιϊη8θ1ΐΓ. 4 16 302), δι' ου άπω/ετεύοντο εϊς την /αράδραν τά παρά δέ το νότιον άκρον έν καθέτω προς αϋτον γραμμή κείνται έπαλ-

τής διόδου ύδατα· το κέντρον τοΰ ο/ετοΰ τούτου δεν κείται ακριβώς ληλως δύο έξειργασμενοι λίθοι (έ/.ατέρου ύψος±0 53* είκ. 1 και 3,ψ)

καταντικρύ τοΰ κέντοου τοΰ της δεςαυ,ενής κρουνού (άπό τοΰ άνα- και αεταςυ μεγάλο; τινές κοινοί λίθοι* οί τοϊ/οι ούτοι, άλλως τε και

τολιχοΰ του περιβόλου τοί/ου εκείνο μέν άπέ/ει ± 1 24, τούτο δέ επειδή ή βορρανατολική τών δύο λίθων γωνία κείται έπϊ της νοτοόυ-

1 338) βορράθεν τοΰ βορείου τοί/ου έξεϊ/ον προς την /αράδραν δύο σμικής γωνίας τοΰ νοτίου τοί/ου του περιβόλου (είκ. 3), φαίνονται

σκέλη ω; άντηριδες («ί'κ. ^ 1>υ). ΊΙ εύθυντηρία τοΰ ανατολικού τοί- ό'ντες υστέρων χρόνων, περί κρηνών πρβ και 'Ορλάνδος ΑΕ 1911 200

/ου, ή και μάλλον ορατή ένδον, και ή τοΰ νοτίου και τά επί τών 19 16 94 · Λυσμοθεν τοΰ βορείου άκρου τοΰ έρύματος σώζεται τ.ι-

ανω επιφανειών τών τοί/ων μο/λοβόθρια και οί τόρμοι δηλούντα·. πτωκόκ πώρος (ω), μη'κ. ±145, πλ. 0 50. πά/. 0 25 (είκ 1

έν είκ. 1. Την εϊσοοον εΐ/ε τό κτίσμα, ώς είκάσαι, έν τη ανατολική και 3), εκείτο δέ πάλαι, ό»ς είκάσαι. επί της άντηρίδος της δεςιά;

πλευρά, ένθα και ό τη δεξαμενή άντιστοι/ών λίθος τοΰ πέμπτου νό- τοΰ χειμάρρου όχθης (πρβ ΠΑΕ 1884 πίν. Ε' Ν),
μου έπικέκοπται ύπολόςοη κατά κεφαλήν άπό κορυφής όλος πλήν μι-
κρού μέρους (όσον που επί 0 095 άπό της βάσεως), ε'ινε δέ και τό Βασίλειος Λεονάρδος.
πα/ος έλάττων άπας ό λίθος (0 365' ό νοτόθεν τούτου λίθος έχει

15
loading ...