Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 117
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0127
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

Ή Αχαϊκή Συμπολιτεία κατ επιγραψάς έξ Επιδαύρου· νπδ Π. Καββαδία. 117

Επιγραφή άρ. 1.

1 ερειαρχελοχοσλριστοφαντουανηρκλλοσκαγλθοσυραρχ ων
ταντεαναστροφανκαιπολιτειανπ επ § i η τ αι καλωσκαιεν δ ο ξ ω |
καικατασταθεισπρεσβευτασεισρωμ (///ν υ π ε ρ φ i λ i α σ κ α i σ υμ μ α
χιαστανγασανσγουδανκαιεριμελειανεγο i η σ α τ ο γ ο τικα§

5 τερησασκαιεγενηθηφιλιακαισ υ μ μ αχ i α ρο τ | ρ ω μ μ α i ο υ στ αιρ ο
λιτωνεπιδαυριωνκαιτουδογματοστ ο υ γ ε ν ο μ ε ν ο υ κ α i ρ α ρ α
δοθεντοσειστοταμιειον κ α i τ ασ σ υ μ μ α χ i α σ α ν α τ ε θ ε i σασ
ενπινακιχαλκεωεντωκαπετωλιωτουτων δεαντιγραφ α
αροδεδωκεειστοδαμοσιονεδοξετοισσυν εδροι σ καιτωδ α μ ω

10 εραινεαρχελοχον αριστοφαντουερι ταικ αλοκαγαθιαικαιερι
τοισσυντετελεσμενοισυπαυτουγραμμασι νκαισ τφ α ν ωσαι αυτο ν
ικονιχαλκεαίστασλι δεαυτουτανεικον αεντωεριφανεστατω
τορωιτουιερουτουαςκλαριουοδεταμιαςοκατεςταμενος
οτοτεταρτονκαι τριακοσοτνετοσδοτωτο αναλωμ ατασει

15 κ ο ν ο σ κ α i β α σ i ο σ κ αi ε § δ ο //'/, ^ ο ε § //,) μ ε λ ητασεμεν δε και α υτ ω i

κ α i ε γ ο ν ο i σ Α τ ε λ Ε i α Ν κ α i Αν ε i σ Φ (///, Ι/;/, α Ν κ α λ Ε i Ν Δ ε α υ Τ ο ϋ σ
εισρροεδριανεντ////ι σ α ■///'//"//^ //§ ''!//,'§) α Γ ε i α π ο λ i σ Γ ΡΑΥΑΤΩΔΕΤΟ

Υ α φ I σ μ α επι ΤΑΝ Β ασι Ν //// ///)//// //,, //////// % ^'///, υ σ

1 Έπει Άρχέλοχος Άριστοφάντου άνήρ καλός κ' αγαθός υπάρχων
τάν τε άναστροφάν και πολιτείαν πεποίηται καλώς και ένδόξ<χ>ς
και κατασταθείς πρεσβευτάς εις Ρώμαν υπέρ φιλίας και συμμα-
χίας τάν πάσαν σπουδάν και έπιμέλειαν έποιήσατο ποτικαρ-

δ τερήσας και έγενήθη φιλία και συμμαχία ποτι Ρωμαίους τάι πο-
λι τών Έπιδαυρίων και τοΰ δόγματος τοϋ γενομένου και παρα-
δοθέντος εις τό ταμιεΐον και τάς συμμαχίας ανατεθείσας
έν πίνακι χαλκέω εν τω Καπετωλίω, τούτων (>έ ά\'τίγραφα
άποδ'ίδωκε εις τό δαμόσιον, εδοξε τοις συνέδροις και τω δάμω
10 έπαινέ(σαι) Άρχέλοχον Άριστοφάντου, έπι τάι καλοκαγαθίαι και

τοις συντετελεσμένοις ύπ' αύτοϋ, γράμμασιν και στ(ε)φανώσαι αυτόν
(ε)ΐκόνι χαλκέαι, στάσαι δε αύτοΰ τάν εικόνα έν τω έπιφανεστάτω
τόπωι τοΰ Τεροΰ τοΰ Άσκλαπιοΰ' ό δε ταμίας ό κατεσταμένος,
ό τό τέταρτον και τριακοστύν ετος, δότω τό άνάλωμα τάς ει-
15 κόνος και βάσιος και έκ]δό[τω] ό [έπι]μελητάς, ε'μεν δε και αΰτώι
και έ(κ)γόνοις άτέλειαν και άνεισφ[ορ]άν, καλεΐν δε αυτούς
εις προεδρίαν εν τ[οΐς ά]γώσιν, οΰς]άγει ά πόλις, γραψάτω δέ
τό ψάφισμα έπι τάν βάσιν [ό γραμματε]ύς.

Ε Π Ε I ΑΡ* Ε Α ΟΚ' ο Ζ ΑΠΣτοψΑΝΤ0ΥΑΝ}ΑΡ
ΤαΝΤΕΑΝΑ^ τΡ°4)ΑΝί</μπ οα1 Τ ΕΙ Α Ν Π£
Κ ΑΙ ΚΑΤΑ £ τα ΟΕΙΣΠΡΕ ΣΤ β ΕΪΤαΧ Ε ΙϊΡη Μ

ΧίΑΓ ΤΑΝ π ΑΝ ΣΠ ΟΥ ΔαΝ )<Α[£ΠίΓΛ £
ΤΕΡΗΣ Α5; ΚαΙΕΓ ενι-ιοη ΦίΑ(Α/</Μ £ΎΑλΛ

Είκ. 1. Παράδειγμα οχήματος γραμμάτων της επιγραφής άρ 1.
loading ...