Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 160
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0170
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

•Μ."ίψ «βξ

Επιγραφή άρ 7 (α. ω μέρος).
ΕΙκ 11 και 11α) - Ιριτη Στήλη τών ιααάτα)ν τεϋραυομένη εις δύο προσαρμόζοντα τεμάχια
άνω τεμάχιον (εικ. 11) ν.αι κάτο) ιεμάχιον (εϊκ 11α).
(ϊδε επιγραψικόν κείμενον άπο α. 162 κ. ε. και μεταγραφήν από ο. 168 κ. ε.).

θεός, τνχα άγαϋά, αρχομένη στήλη, μία δε των των στηριζομένη γνώμη βτι αί περι ών ό λόγος
λοιπών σελίδων είνε ή Β' στήλη». — Δία της ευ- στηλαί προέρχονται έκ του δευτέρου ήμίσεος της

ρέσεως άρα της περί ης ενταύθα ό λόγος νέας στή-
λης άπεκτήσαμεν μίαν επί πλέον σελίδα (γ . σε- —Περί των έν τη νέα. επιγραφή σημειώ τα έξης:
λίδα) του α βιβλίου». 1 Και έν τη στήλη ταύτη, ώσπερ και έν ταΐς δύο
Δια τους είρημένους λόγους ώς προς τα έκ των άλ.Λαις, μετά τό τέλος ενός ίάμάτος και της άρ-
στηλών τούτων πορίσματα και ώς προς τά σχε- /ης του έπομένου, καταλείπεται κενός χώρος δλί-
τικά πρόε αύτάς ζητηυ.ατα -αραπέμπςυ τον άνα- γων τινών γραμμάτων. — Αναγράφονται δέ έν
γνώστην εΐε τά έν σ. 155 μνημονευόμενα οημο- τη προκειμέν/, στήλη άπο του στί/ου 1 μέχρι του"
σιεύματά μου. Μόνον ώς προς τό ζήτημα του κα στίχου 38 ες ίάματα' από δέ του στίχου 39 μέχρι
θορισμου της χρονολογία: των στηλών σημειώ έν- του στίχου 114 άγνωστος εϊνε ό αριθμός τών ία-
ταυΟα ότι, μετά την άπο του 1883 μέχρι τούδε μάτων. 1 Από του στίχου 114 μέχρι τέλους της
εύρεσιν έν τω 'ϊερώ πλήθους επιγραφών της Δ επιγραφής (στ. 136) αναγράφονται πέντε ίάματα,
και της Γ' εκατονταετή ρ ίοος, και μετά την έκ τούτων δέ τά τρία τελευταία περιέρχονται εις γνώ-
τοσούτων ευρημάτων προσκτηθεΐσαν πεΤραν, κρα- σιν ημών.ολόκληρα. — Ώςπρόςδέ το έν σ. 1(52 κ.έ.
τύνεται έν έμοι ή έπ'ι του σχήματος τών γραμμά- έπιγοαφικΌν κείμενον παρατηρώ ότι δεν πρέπει να

νομίση τις ότι σώζονται τά γράμματα, ώς -ν τω

1 Σηα3ΐωτεον δτι καί Ιξ άλλης σελίδος (4ή« σελίδο;) τοΰ «βι- κειμένω τούτω είνε δεδηλίυμένα, διότι δηλώ έν

βλίου» κατέ/ου.εν μικρόν τ: τεμάνιαν στήλη: ευοεθεν το.· 1883. δη- ~ , < - ~ .>, , ,

, , >Β, ο, ; ' 0„': π τω κειμενω ως καλώς σωζόμενα και γράμματα

μοσιευοαενον εν -<4ρ;κ. Άφημεριοι. 188ο σ. 85 αρ. 8ί. εν ' 1 ' " 1 (Γ ΓΓ

ά-^ριάαπνβ *?. 3. καί Ιν 7(9. IV άρ. 953. έςη/.ειμμένα, καταλιπόντα όμως ίχνη τοιαύτα,

Δ εκατονταετή ο ίδοε.

ι ι
loading ...