Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 168
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0178
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
168

ΑΕ 1918

1 Κόρα άφωνος- Λ[ΰτ]α] - -- -- -- -- -- -- - - . δρ[άκο[ν]τα από 1

δενδρέου ηνός τών κατά τό "Α[βατον ------.....ε]ύθύς βο-

ήι ταμ ματέρα και τόμ πατέρα κα[λ]έ[ουσα άπηλ]θε [υγιής? οΐκαδε?]
Μέλισσα νηο εχιος φϋμα' Α[ΰ|τα εν [τάι χειρι φΐϋμα έ'χουσ]α άφίκετο
5 των δε θεράποντων εκ τοϋ δ[φι]ο[ς - -- -- -- -- - - -.] χαι γυναι- 5

κι εχις εν τώι φορτίωι · - - - - -- -- -- -- -- - τ.ν. .αν ως

εις αυτάν κκτεκλίΟη ά Μελί ισ]σ[α --------- ] τό εν τάι χειρι

φϋμα και εκ τούτου υγιής έγ[έ]νετο. Καλλικ[ρ]άτεια &?ισαν-

ρόν Αυια τελευ - - - - - - - - -- -- - - _ - - - - _ - ε, . , ει . . .

10 α ν (< ρ ι χ ρ [ν σ ι] ο ν.........μενον [κ]α[ί] ού[κ έ]δΰνατο μαστευο[υσα ά]ν[ευ- 10

ρ]εΐν, άφίκετο [εϊ]ς τό ιερόν υπέρ τοϋ [θη]σαυροϋ και [έγκαθε]υ[δουσα] δ'-

ψιν είδε" έδόκε[ι αυ]ται ό θεός...........ινοδ.......ο . . . . ος

εμ μεσημβρίαι . ε.................το χρυσί[ον άμέρα]ς [δε γε]νο-

μένχις εξηλ\ί ε κα[ι] ο[ΐ]καδε ά[φικο]μ[έν[α τον - -- -- -- -- -- -

15 τοϋ λέοντος τοΰ λίθινου έμ.......ς δε πλατ. ο[.........άγα]λμα 15

επίθεμα έ'χον λίθινον λέοντα ε. ε. του χρυ[σίου] ε......ο . . . . αύ-

τάι μ <( ν τ ι ο ς ... τ. . υ λ ε. ο ό θεός εν [τ]ά[ι] λιθ[ί]ναι [κλισία]ι [τον 0]η-

σαυρόν. .με- -------- εν . . απο.....ον ... εν τώι

Θαργη[λ]ιώνι μην ι περί μέσ[σας] άμέρας' μετά δε τοΰτ[ο πο]ιουμένα

20 [. ](χν . . .αν τοϋ χρυσίου τό[ν τρ]όπον τοϋτον άνηϋρε τον θησαυρόν κα[ι 20
έ]θυσε τώι θεώι ιά νομιζόμενα. Ιχ&νοφο-
[ρος 'Αμφί\μν[ασ]τος' Οϋτο[ς ϊ]χθυοφορών εις Άρκαδίαν, εύξάμενος τάν
[......άνθέμε]ν τώι Ασκλ[απ]ιώι τάς έμπολας τών ιχθύων ούκ επ - - -

- - ντ ----- - - θυν εν Τεγέαι έξαπίνας -.....

25......νεντα . ε.....σκόντο τό σώμα, όχλου δέ πολλοϋ π[ε]ρι- 25

[στά]ντος ?[ις] τάν θεωρίαν, ό Άμφίμναστος δηλοΐ τάν εξαπάταν άπασα[ν]

---------- απρο.......μεναν έξικετεΰσαντος δ' αύτοΰ τον

[θεόν ----- - ----- ΐχθύ[α]ς έ'φανεν καΐ ό Άμφίμναστος άνέθηκε

[τάς εμπολ«ς? τώι] Ασκλαπιώΐ' Έρατοκλής Τροζάνιος εμην-

30 [ος4 Τουτωι, εν Τροζάνι μέλλοντι υπό τών ιατρών ΐά[σα]σθαι, καθεΰδον- 31
[τι - - - ------] καυσιν έκέλετο μήπω ΐ[ά]σ[θ]α[ι έγ]καθεΰδειν

[δέ --------- - ]ων, τοϋ δέ χρό[ν]ου π[α]ρ[ελθ]ό[ ντ]ος δμποτε

---- - --------- ---- - Έπιδανρία νδρω-

[σζα' Αίηα -....... - - - -.......-ατον σϋμβολο[ν]

35 - -- -- -------- - π]όμα τι λαμβ[ά 35

νειν - -- ]ου τώι - - -

-- - - - ----------------------παρ θ - - -

- - _ γενομ]έν[α]ς [υγιής έγέ-

39 43 νετο] (στίχοι 39-43 δλως κατεστραμμένοι) 39"34

44 - ------ -......------------------ τος. .. . 44

45 - -- -- - φιάλα ... 45

- - - - - - - \. Άβατου έ

----------------------------- - ονα . . . ος.

---------------------- -------- δ δέ θεός

------------ - - -- -- - -- -- -- - - - έφθε]γξατο κα[ι]

50 - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - υ π ο φ α. . 50

εν τ]ώ ϊαρώ[ι]
- - ε αγγελ[0εν
loading ...